Vietnamese subtitles

← 04-17 Memory Outro

Get Embed Code
37 Languages

Showing Revision 1 created 06/07/2016 by Thiên Phú Võ.

  1. Bây giờ hãy thay đổi cái này.
  2. >> Dòng này là -
    >> Ôi anh bạn à cái bộ nhớ được quản lí này thật là
  3. tuyệt, tốt hơn nhiều so với C++ và nhanh hơn gấp mấy lần
  4. Tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ phải lo lắng về hiệu suất của nó một lần nữa.
  5. >> [âm thanh]