Albanian subtitles

← 04-17 Memory Outro

Get Embed Code
37 Languages

Showing Revision 1 created 02/26/2019 by Fatima Zeqiri.

 1. Ani, ta ndërrojmë këtë.
 2. - Ky rreshti është...
  - Kjo gjëja me memorie të menaxhuar është kaq
 3. e fortë, shumë më e mirë se C++ dhe
  tejet më e shpejtë.
 4. Mendoj që kurrë s'do të kem nevojë të brengosem
  më për performancë.
 5. >> [ZË]