Galician subtitles

← 04-17 Memory Outro

Get Embed Code
38 Languages

Showing Revision 2 created 06/24/2020 by Amy Hardacre.

  1. Cambiamos isto.
  2. Esta liña é...

  3. Ei, esta memoria xestionada é estupenda,
  4. moito mellor que C++ é moito máis rápida.

  5. Creo que nunca máis vou ter que
    preocuparse polo rendemento.
  6. (Son)