Vietnamese subtitles

← Variable Declarations - The Fine Print - Intro to Java Programming

Get Embed Code
7 Languages

Showing Revision 1 created 08/15/2015 by Thanh Pham.

 1. Bạn đã nhìn thấy nhiều khai báo biến
  Tôi cũng đã nhìn thấy rất nhiều trong cuộc đời tôi
 2. tôi cũng viết rất nhiều. Đây là một đống
  nữa. Một số chúng có một số lỗi
 3. Bạn có thể nối chúng với các giải thích
  các lỗi không
 4. Nhưng sai lầm có thể là, các biến có thể
  chỉ chứa các kí tự và các số.
 5. B, luôn luôn là ý tưởng tốt khi thêm các
  giá trị ban đầu. Kiểu của biến
 6. không phù hợp với kiểu của giá trị ban đầu
  Biến có kiểu không đúng. Không có lỗi,
 7. biến này khai báo ổn. Khai báo
  cần một dấu chấm phẩy. Và
 8. các khai báo phải có các kiểu dữ liệu