YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← Preview: Olafur Eliasson in Season 9 of Art21 "Art in the Twenty-First Century" (2018)

Get Embed Code
17 Languages

Showing Revision 3 created 06/11/2019 by Châu Nguyễn.

 1. Vị trí sắp xếp của màu sắc,
 2. chúng ta nên xác định trên hình mẫu,
 3. và làm chính xác như thế
 4. [ASSISTANT] Vâng.
 5. [ELIASSON] Các đối tượng không phải lúc nào
  cũng là phần thú vị nhất của nghệ thuật.
 6. Những gì đối tượng đó mang lại khi
  người ta nhìn hoặc đắm chìm vào nó
 7. ...mới thực sự thú vị.
 8. Bằng cách nào đó, bạn sẽ bị cuốn vào những chiêm nghiệm
 9. Bạn sẽ tự hỏi mình: "Tôi đang nhìn ngắm cái gì?"
 10. Sau đó, nhiều khả năng bạn cũng sẽ hỏi,
  "Chà, nhìn ngắm thực sự có nghĩa là gì?"
 11. "Và tại sao tôi lại nhìn mọi thứ theo cách tôi đang nhìn?"
 12. Thay vì đặt câu hỏi về đối tượng, thực tế
  bạn đang tự đặt câu hỏi cho chính mình.
 13. Theo tôi, đó là một trong những điều
  tuyệt vời mà nghệ thuật có thể làm.
 14. Nghệ thuật, bằng cách nào đó, có thể
  là một cơ hội để tự đánh giá mình.