Swahili subtitles

← Utawaambia mabinti wako nini kuhusu mwaka 2016?

Kwa maneno makali kama vipande vya glasi, Chinaka Hodge anaukata wazi mwaka 2016, na kuwacha miezi 12 za vurugu, huzuni, hofu, aibu, ujasiri na matumaini ya mwagike nje katika shairi hili la kiasili kuhusu mwaka ambao hamna kati yetu atausahau

Get Embed Code
49 Languages

Showing Revision 2 created 05/04/2017 by Joachim Mangilima.

 1. Ambieni ma binti wenu kuhusu mwaka huu
 2. jinsi tulivyo amka tukihitaji kahawa
 3. ila tukapata pindi imemwagwa,
  kati ya magazeti ya asubuhi

 4. faksi za dada, mke/mume, watoto wadogo
  zilizojaa maji
 5. Mwambie mwana wako kuhusu huu mwaka
  atakapo kuuliza, anavyofaa kukuuliza,
 6. mwambie ili kuwa imechelewa kuja
 7. Kubali kuwahata ule mwaka tulikodisha
  uhuru,hatuku umiliki moja kwa moja
 8. Bado kulikuwa na sheria jinsi
  tunavyotumia sehemu zetu za siri.
 9. ilhali wakivuruga upole wetu
 10. wakatunyakua bila kujali ridhaa
 11. Hamna sheria ziliundiwa wanaume
  walioitekeleza
 12. Tulifunzwa ku hepa,
 13. kungoja, kuhofia, na kujifunika
 14. kungoja zaidi, na bado kungoja.
 15. Tuliambiwa tuwe kimya
 16. Ila ambia ma binti wako
  kuhusu muda huu wa vita

 17. mwaka uliotanguliwa na matokeo sawa,
 18. kama miongo miwili iliyopita
 19. tuliyapangusa macho yetu
 20. ma jeneza yakafunikwa na bendera
 21. kuondoa eneo la uhalifu wa Klabu,
 22. kwaruza kuomboleza mitaani,
 23. tukailaza mili yetu kwenye sakafu
  ya saruji tukiegemea walioanguka,
 24. tukalia, "Bila shaka tuna umuhimu,"
 25. tukawaimbia waliopotea.
 26. Wanawake walilia huu mwaka.
 27. Walilia.
 28. Mwaka huo huo, tulikuwa tayari.

 29. Mwaka tuliopoteza uoga
  na kusonga kwa ujasiri
 30. huu pia ndio mwaka
  tulioyangalia chini mapipa
 31. tukaimba korongo angani,
  tuka hepa na kupangua,
 32. kashika dhahabu kwa hijab,
  tukapokea vitisho vya kifo,
 33. tulijifahamu kama wazalendo,
 34. kasema, "tuko 35 sasa, mda wa kutulia na
  kumtafuta mgombea mwenza,"
 35. tukakuza ramani ya furaha mpya ya kitoto,
  kutokua na aibu ila ya hofu,
 36. tukajiita wanene na kumaanisha,
  bila shaka,
 37. safi kabisa
 38. Mwaka huu, tulikuwa wanawake,

 39. sio bibi harusi au kishaufu,
 40. sio jinsia duni,
 41. sio mawaidha, ila wanawake.
 42. Wafunze watoto wako.

 43. Wakumbushe kua mwaka wa kuwa
  watulivu au wadogo umepita.
 44. Wale kati yetu waliosema ni
  wanawake kwa mara ya kwanza,
 45. kachukua kiapo hiki cha umoja kwa umahiri
 46. Kuna wale walizaa watoto na
  wale hawakuzaa,
 47. na hamna miongoni mwetu
  aliuliza ilitufanyawakweli
 48. au sahihi au kweli.
 49. Anapokuuliza juu ya mwaka huu,

 50. binti wako, iwapo mwanawe au
  mrithi wa ushindi wako,
 51. toka pande ya faraja yake historia,
  kiyumba kuelekea wanawake,
 52. atashangaa na kuuliza kwa lafua,
 53. licha yake kutoweza kuelewa kafara yako,
 54. ataiweka ukadiri wako takatifu,
 55. jambo la ajabu atadadisi,"Ulikuwa wapi?
 56. Ulipigana?
  Ulikuwa na hofu au ulihofisha?
 57. Nini ilikupa majuto?
 58. Ulifanyia nini wanawake
  katika mwaka uliowasili
 59. Njia hii ulio nitengezea,
  mifupa ipi ilibidii ivunjwe?
 60. Ulifanya ya kutosha, na je uko sawa, mama?
 61. Na je wewe ni shujaa?
 62. Atauliza yale maswali magumu.
 63. Hatajali
  juu ya mikunjo ya uso wako,

 64. uzito wa ufumbata wako.
 65. Hatakuuliza kuhusu kutajwa kwako.
 66. Binti wako, uliyembebea mengi,
  anataka kujua
 67. ulimletea nini, zawadi ipi,
  ulizuia nuru ipi kutokomea
 68. Walipowakujia waathirika usiku,
 69. ulilala au uliamshwa?
 70. Bei ya kuwa macho ilikuwa nini?
 71. Nini, kwa mwaka tuisema saa imefika,
  ulifanyia nini upendeleo wako?
 72. Uliyanywa umaskini wa wengine?
 73. Uliangalia kando au uliuangalia moto?
 74. Uliujua ujuzi wako au
  uliutunza kama dhima?
 75. Je ulidanganywa na matusi ya
  "gonjwa" au "ndogo kuliko"?
 76. Je ulifunza na moyo mkunjufu
  au ngumu iliyokazwa?
 77. Ulikuwa wapi?
 78. Mwambie ukweli. Ifanye iwe maisha yako.

 79. Ithibitishe. Sema,"Binti, nilisimama pale
 80. kwa muda,
  uliochorwa kwa uso wangu kama sime
 81. na kuirusha ilipotoka
 82. kukata nafasi kwa'jili yako."
 83. Mwambie ukweli, vile ulivyoishi
  licha ya tabia mbaya
 84. Mwambie ulikuwa jasiri
 85. na daima, daima ukaungana na ujasiri,
 86. sana sana zile siku,
  ulikuwa wewe mwenyewe,
 87. Mwambie alizaliwa jinsi wewe ulivyo,
 88. kama kina mama wako mbeleni,
  na kina dada kando yao,
 89. Katika muda wa wazalendo, kama kawaida.
 90. Mwambie alizaliwa kwa muda uliyofaa,

 91. kwa muda uliyofaa
 92. kuongoza.
 93. (Vigelegele)