Turkish subtitles

← Gerçekten de hava durumu daha ekstrem hale mi geliyor?

Get Embed Code
26 Languages

Showing Revision 11 created 08/30/2020 by Nihal Aksakal.

 1. 2016'dan 2019'a kadar
 2. meteorolojistler dünya genelinde
  rekor kıran sıcak hava dalgalarına,
 3. Kaliforniya ve Avustralya'da
  kontrol edilemeyen yangınlara
 4. ve kaydedilmiş, en uzun süren
  5.kategori tropik hortuma şahitlik etti.
 5. Ekstrem hava olaylarının sayısı
  son 40 yıldır artmakta
 6. ve güncel tahminler bu akımın
  devam edeceği yönünde.
 7. Peki bu doğal afetler
  sadece kötü hava durumu mu,
 8. yoksa bizlerin iklimi
  değiştirmesinden ötürü mü?
 9. Bu soruyu cevaplamak için
 10. iklim ve hava durumu farklılıklarını,
  ne olduklarını,nasıl öngördüğümüzü
 11. ve bu öngörülerin bizlere
  ne söyleyebileceğini anlamamız gerekiyor.
 12. Meteorolojistler hava durumunu
  belli bir zamanda ve yerdeki

 13. atmosfer koşulları olarak tanımlıyor.
 14. Günümüzde, araştırmacılar bir bölgenin
  gelecek haftaki hava durumunu
 15. %80 doğruluk payı ile öngörebilirler.
 16. İklim bir bölgenin bir aylık
  veya daha uzun süreli
 17. atmosfer koşullarını tanımlar.
 18. İklimsel öngörüler on yıllar sonraki
  ortalama sıcaklıkları kestirebilir,
 19. ancak bizi kesin olarak hangi
  hava olaylarının beklediğini söyleyemez.
 20. Bu iki tip öngörü
  farklı verilere dayandığından dolayı

 21. böylesine farklı bilgiler veriyor.
 22. Hava durumu tahmini yapmak için

 23. meteorolojistlerin atmosferin
  başlangıç koşullarını ölçmesi gerekiyor.
 24. Bunlar bir bölgenin hava durumunu
  belirleyen yağışın güncel seviyeleri,
 25. hava basıncı, nem oranı
  rüzgar hızı ve rüzgar yönüdür.
 26. Günde iki kez, dünya genelinde 800'ün
  üzerinde istasyondan,
 27. meteorolojistler atmosfere
  balonlar bırakır.
 28. Bu balonlar radyosonda denilen
  aletler taşır.
 29. Bu aletler başlangıç koşullarını ölçer
 30. ve sonuçları uluslararası
  hava merkezlerine iletir.
 31. Daha sonra meteorolojistler verileri
  nihai hava durumu tahminlerini veren
 32. fizik modelleri
  aracılığıyla işlemden geçirir.
 33. Maalesef bu küresel veri ağının
  mükemmel öngörüler vermesini

 34. engelleyen bir şey var:
 35. hava durumu esas olarak
  kaotik bir sistemdir.
 36. Bu onun inanılmaz derecede hassas olduğu
  ve sistemin bütün elementlerini bilmeden
 37. mükemmel derecede hava durumu tahmini
  vermenin imkansız olduğu anlamına geliyor.
 38. Sadece on günlük periyotta
 39. çok küçük bozukluklar bile atmosfer
  koşullarını ağır şekilde etkileyebilir.
 40. Bu da iki haftadan öte hava durumunu
  güvenilir öngörmemizi imkansız kılıyor.
 41. İklimsel öngörüler, diğer yandan,
  daha az değişken.

 42. Bu kısmen bir bölgenin ikliminin
  tanımsal olarak,
 43. tüm hava durumu verilerinin
  ortalaması olmasından ötürüdür.
 44. Bununla birlikte iklim tahminlerinin
  güncel olarak
 45. atmosferde ne olduğunu görmezden gelmesi
 46. ve yaşanabileceklere odaklanmasından
  dolayıdır.
 47. Bu parametreler sınır koşulları
  olarak biliniyor
 48. ve isminden anlaşıldığı üzere iklim
  ve hava durumu üzerinde kısıtlayıcıdırlar.
 49. Sınır koşulunun bir örneği
  solar radyasyondur.

 50. Bir konum ile güneş arasındaki kesin
  mesafenin ve açının analiz edilmesiyle,
 51. o alanın alacağı ısı miktarını
  belirleyebiliriz.
 52. Ayrıca güneşin yıl boyunca nasıl
  davrandığını bilmemizden ötürü,
 53. sıcaklık üzerindeki etkisini
  doğru bir şekilde öngörebiliriz.
 54. Yıllar boyunca alınan veri ortalaması
 55. mevsimleri de içeren periyodik düzenleri
  ortaya çıkarır.
 56. Birçok sınır koşulları yavaşca değişen,
  mevcutsa, sınırları belli değerlere sahip.

 57. Bu araştırmacıların gelecekteki iklimi
  güvenilirce öngörmesine imkan sağlar.
 58. Şimdi hangi noktada yanıltıcı
  olduğunu görelim.
 59. Bu sınır koşullarındaki ufak
  değişimler bile
 60. kaotik hava durumu sistemi için
  çok daha büyük bir kayma anlamına gelir.
 61. Örneğin, Dünya'nın yüzey sıcaklığı
  geçtiğimiz 150 yılda
 62. neredeyse 1 santigrat derece arttı.
 63. Bu küçük bir değişim gibi görünebilir
 64. fakat bu 1 derecelik değişim
 65. kabaca 1 milyon nükleer başlığa
  denk enerjiyi atmosfere kattı.
 66. Bu muazzam enerji artışı sıcak hava
  dalgası, kuraklık ve fırtına dalgası
 67. sayılarında belirgin artışa sebep oldu.
 68. Ekstrem hava durumundaki artış rastlantı
  mı yoksa iklimi değiştirmekten mi?

 69. Bunun cevabı şu:
 70. Hava durumu her zaman kaotik bir sistem
  olacak iken
 71. iklimimizdeki değişimler ektrem hava
  olaylarının olasılığını arttırır.
 72. Bilim insanları iklimin değiştiği
  ve insan aktivitelerinin

 73. bu değişimleri hızlandırdığı konusunda
  evrensel olarak nerdeyse hemfikir.
 74. Ancak neyse ki
 75. hangi sınır koşullarının değiştiğinin
  takibiyle, hangi insan davranışlarının
 76. iklimi en çok etkilediğini
  ortaya çıkarabiliyoruz.
 77. Yani bir ay sonraki hava durumu her zaman
  bir gizem olabilecekken
 78. iklimimizi gelecek yüzyıllar boyunca
  korumak için birlikte çalışabiliriz.