Serbian subtitles

← Da li vremenske prilike zapravo postaju ekstremnije? R. Saravanan

Get Embed Code
26 Languages

Showing Revision 9 created 10/05/2020 by Ivana Korom.

 1. Od 2016. do 2019. godine,
 2. meteorolozi su zapazili rekordni broj
  toplotnih talasa širom sveta,
 3. nezaustavljivih šumskih požara
  u Kaliforniji i Australiji
 4. i najduži zabeleženi
  tropski ciklon pete kategorije.
 5. Broj ekstremnih vremenskih neprilika
  povećava se poslednjih 40 godina,
 6. a trenutna predviđanja sugerišu
  da će se ovaj trend nastaviti.
 7. Nego, da li su ove prirodne nepogode
  prosto samo loše vremenske prilike?
 8. Ili su one posledica menjanja klime?
 9. Kako bismo odgovorili na ovo pitanje
 10. moramo da razumemo razlike
  između vremenskih prilika i klime,
 11. šta su, kako ih predviđamo,
  i šta nam ta predviđanja mogu pokazati.
 12. Meteorolozi opisuju vremenske prilike
  kao uslove atmosfere

 13. u određeno vreme i na određenom mestu.
 14. Trenutno, istraživači mogu da predvide
  vremenske prilike neke regije
 15. za sledeću nedelju
  sa 80 posto preciznosti.
 16. Klima opisuje prosečne
  atmosferske uslove neke regije
 17. tokom perioda od mesec dana ili više.
 18. Predviđanja klime mogu da prognoziraju
  prosečne temperature decenije unapred,
 19. ali ne mogu nam kazati
  koje vremenske okolnosti da očekujemo.
 20. Ova dva tipa predviđanja nam daju
  tako različite informacije

 21. jer su zasnovana na različitim podacima.
 22. Da bi prognozirali vremenske prilike,

 23. meteorolozi treba da izmere
  početne atmosferske uslove.
 24. To su trenutni nivoi padavina,
  vazdušnog pritiska, vlažnosti,
 25. brzine i smera vetra
  koji određuju vremenske prilike regije.
 26. Dvaput dnevno, meteorolozi
  iz preko 800 stanica širom sveta
 27. puštaju balone u atmosferu.
 28. Ti baloni prenose opremu
  koja se zove radiosonda,
 29. koja meri početne uslove
  i prenosi rezultate
 30. do internacionalnih
  hidrometeoroloških centara.
 31. Meteorolozi onda ubacuju podatke
  u predvidive fizičke modele
 32. koji generišu konačnu vremesku prognozu.
 33. Nažalost, postoji nešto što sprečava
  ovu globalnu mrežu podataka

 34. da proizvede perfektnu prognozu.
 35. Vremenske prilike
  fundamelntalno su haotičan sistem.
 36. To znači da su neverovatno osetljive
  i da ih je nemoguće perfetkno prognozirati
 37. bez potpunog znanja
  svih elemenata sistema.
 38. U periodu od samo deset dana,
 39. čak i neverovatno male smetnje mogu
  mnogo da utiču na atmosferske uslove,
 40. čineći nemogućim da se pouzdano predvide
  vremenske prilike preko dve nedelje.
 41. Predviđanje klime, sa druge strane,
  je daleko manje turbulentno.

 42. Zbog toga što je klima
  neke regije, po definiciji,
 43. prosek svih njenih podataka
  o vremenskim uslovima.
 44. Ali i takođe zbog toga što
  prognoziranje klime ignoriše
 45. šta se trenutno dešava u atmosferi,
 46. i fokusira se na opseg
  onoga što bi moglo da se desi.
 47. Ovi parametri su poznati
  kao granični uslovi,
 48. a kao što ime sugeriše, ponašaju se kao
  prepreke klimi i vremenskim prilikama.
 49. Jedan primer graničnog uslova
  je solarna radijacija.

 50. Analizirajući tačnu razdaljinu i ugao
  između neke lokacije i Sunca,
 51. možemo odrediti količinu toplote
  koja će zadesiti neku oblast.
 52. S obzirom da znamo kako se Sunce
  ponaša tokom cele godine,
 53. možemo precizno predvideti
  njegove efekte na temperaturu.
 54. U proseku mnogogodišnjih podataka,
 55. ovo otkriva periodične šablone,
  uključujući i godišnja doba.
 56. Većina graničnih uslova ima
  dobro definisane vrednosti

 57. koje se polako menjaju, ako i uopšte.
 58. Ovo omogućava istraživačima da pouzdano
  predvide klimu u budućnosti.
 59. Nego, ovde postaje nepouzdano.
 60. Čak i najmanja promena
  ovih graničnih uslova
 61. predstavlja mnogo veći preokret
 62. za haotični sistem vremeskih prilika.
 63. Na primer, temperatura Zemljine površine
  uvećala se za skoro jedan stepen Celzijusa
 64. u poslednjih 150 godina.
 65. Ovo može da izgleda kao mala promena,
 66. ali ova promena jednog stepena
  dodala je energiju u atmosferu
 67. ekvivalentnu otprilike
  milionu bojnih glava.
 68. Ovaj jak talas energije
  već je doveo do velikog povećanja
 69. broja toplotnih talasa,
  suša i naleta oluja.
 70. Da li se povećao broj
  ekstremnih vremenskih prilika

 71. zbog slučajnosti ili promene klime?
 72. Odgovor je da,
 73. iako će vremenske prilike
  uvek biti haotičan sistem,
 74. promene klime povećavaju verovatnoću
  za ekstremnim vremenskim neprilikama.
 75. Naučnici su gotovo saglasni
  da se klima menja

 76. i da ljudske aktivnosti
  ubrzavaju te promene.
 77. Ali na sreću,
 78. možemo da utvrdimo koja ljudska ponašanja
  najviše utiču na klimu
 79. prateći koji granični uslovi se menjaju.
 80. Iako vremenske prilike narednog meseca
  uvek mogu biti misterija,
 81. možemo da delujemo zajedno
  i zaštitimo klimu za budućnost.