Return to Video

Dance Party - Events

 • 0:09 - 0:11
  Tôi là Aloe Blacc.
 • 0:11 - 0:14
  Tôi là nhạc sĩ/ca sĩ và nghệ sĩ giải trí.
 • 0:14 - 0:17
  Tôi nghĩ tin học là một môn học quan trọng
 • 0:17 - 0:19
  vì tin học là tương lai của chúng ta.
 • 0:19 - 0:26
  Và tôi nghĩ việc con người cần phải
  kiểm soát được thứ công nghệ
 • 0:26 - 0:29
  đang điều khiển cuộc sống của chúng ta.
 • 0:30 - 0:35
  Để khiến các vũ đạo diễn ra khớp với nhạc,
 • 0:35 - 0:38
  bạn cần một thứ gọi là sự kiện.
 • 0:38 - 0:42
  Một sự kiện sẽ cho chương trình của bạn
  biết khi nghe thấy gì
 • 0:42 - 0:44
  thì phải phản ứng ngay với nó.
 • 0:44 - 0:49
  Một vài ví dụ cho sự kiện là
  việc nghe thấy tiếng nhấp chuột,
 • 0:49 - 0:54
  nút mũi tên, hay tiếng chạm vào màn hình.
 • 0:54 - 0:59
  Sự kiện hôm nay: nghe sự thay đổi bài hát.
 • 0:59 - 1:04
  Việc đổi bài hát sẽ kích hoạt
  vũ công nhảy điệu mới.
 • 1:04 - 1:10
  Các vũ công chuyên nghiệp luyện tập vũ đạo
  bằng cách đếm nhịp của bài hát.
 • 1:10 - 1:15
  Trong âm nhạc, ô nhịp là
  tập hợp số nhịp nhất định.
 • 1:15 - 1:20
  Ở đa số các bài hát nổi tiếng,
  một ô nhịp gồm 4 nhịp.
 • 1:20 - 1:25
  Để vũ công của bạn bắt đầu quẩy,
  bạn cần khối sự kiện màu xanh lá.
 • 1:25 - 1:30
  Khối sự kiện này đánh dấu
  kết thúc bốn ô nhịp.
 • 1:30 - 1:37
  Nếu kéo khối 'nhảy mãi mãi' màu tím ra,
  bạn có thể chọn một vũ điệu cho vũ công.
 • 1:37 - 1:41
  Vì nằm sau khối sự kiện bốn ô nhịp,
 • 1:41 - 1:47
  vũ công của bạn sẽ chờ bốn ô nhịp
  của bài hát rồi mới bắt đầu nhảy.
 • 1:47 - 1:51
  Nhớ để ý bộ đếm ô nhịp
  ở trên cùng khu vực hiển thị.
 • 1:51 - 1:56
  Hãy quan sát và lắng nghe sự kiện
  kích hoạt đoạn mã nhảy nhót.
 • 1:57 - 2:00
  Và khi tới đúng thời điểm đó,
  vũ công của bạn sẽ bắt đầu nhảy múa!
Title:
Dance Party - Events
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:11

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions