Return to Video

Dance Party - Events

 • 0:09 - 0:11
  ผม อโล บลังก์ครับ
 • 0:11 - 0:14
  นักร้อง นักประพันธ์เพลง
  และเอนเทอร์เทนเนอร์
 • 0:14 - 0:17
  ผมว่าวิทยาการคอมพิวเตอร์น่าเรียนรู้มาก
 • 0:17 - 0:19
  เพราะวิทยาการคอมพิวเตอร์คืออนาคต
 • 0:19 - 0:26
  ผมว่าการที่คนคุมเทคโนโลยี
  ที่ควบคุมชีวิตเรานั้น สำคัญ
 • 0:30 - 0:35
  การใส่ท่าเต้นต่าง ๆ ให้ตรงกับจังหวะดนตรี
 • 0:35 - 0:38
  เราใช้สิ่งที่เรียกว่าอีเวนต์ได้
 • 0:38 - 0:42
  อีเวนต์หนึ่งจะบอกโปรแกรมให้
  รอฟังบางอย่าง
 • 0:42 - 0:44
  และตอบสนองทันที
 • 0:44 - 0:49
  ตัวอย่างของอีเวนต์ก็เช่นเสียงเมาส์ตคลิก
 • 0:49 - 0:54
  ปุ่มลูกศร หรือการแตะหน้าจอ
 • 0:54 - 0:59
  อีเวนต์ที่เราจะใช้ตอนนี้
  จะฟังการเปลี่ยนแปลงของเพลง
 • 0:59 - 1:04
  การเปลี่ยนนั้นจะกระตุ้น
  ให้แดนเซอร์เต้นท่าใหม่
 • 1:04 - 1:10
  แดนเซอร์มืออาชีพฝึกเต้น
  ด้วยการนับจังหวะในเพลง
 • 1:10 - 1:15
  การแบ่งห้องในทางดนตรีนั้น
  หมายถึงจำนวนจังหวะหรือบีท
 • 1:15 - 1:20
  เพลงส่วนมากจะมี 4 บีท
 • 1:20 - 1:25
  ถ้าจะให้แดนเซอร์ของคุณมันส์สุดเหวี่ยง
  ให้ใช้บล็อกอีเวนต์สีเขียว
 • 1:25 - 1:30
  บล็อกอีเวนต์นี้บอกว่า
  หลังการแบ่งห้อง 4 ครั้ง
 • 1:30 - 1:37
  ถ้าเลือกบล็อกสีม่วง "ทำไม่หยุด"
  ก็เลือกท่าเต้นให้แดนเซอร์คุณได้
 • 1:37 - 1:41
  ด้วยความที่มันอยู่ใต้บล็อก
  การแบ่งห้อง 4 ครั้ง
 • 1:41 - 1:47
  แดนเซอร์ก็จะรอ
  ให้ 4 ห้องนี้จบก่อนเริ่มเต้น
 • 1:47 - 1:51
  ตัวนับการแบ่งห้องอยู่ด้านบน
  ของพื้นที่แสดงนะครับ
 • 1:51 - 1:56
  ดูและฟังอีเวนต์
  ที่จะกระตุ้นโค้ดเต้นของคุณ
 • 1:57 - 2:00
  แดนเซอร์เราจะได้เต้นได้ไม่ผิดคิวครับ!
Title:
Dance Party - Events
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:11

Thai subtitles

Revisions Compare revisions