Return to Video

Dance Party - Events

 • 0:02 - 0:06
  Hour of Code Dance Party: Events
 • 0:09 - 0:11
  Jag heter Aloe Blacc.
 • 0:11 - 0:14
  Jag är en singer/songwriter och
  underhållare.
 • 0:14 - 0:17
  Jag tycker att datavetenskap är
  viktigt att lära sig
 • 0:17 - 0:19
  för att datavetenskap är framtiden.
 • 0:19 - 0:26
  Och jag tycker att det är viktigt för
  människor att kunna kontrollera tekniken
 • 0:26 - 0:29
  som bokstavligt talat kontrollerar
  deras liv.
 • 0:30 - 0:35
  För att göra så att olika danssteg görs
  i takt med musiken
 • 0:35 - 0:38
  kan du använda något som heter "events"
 • 0:38 - 0:42
  Ett "event" säger till ditt program att
  lyssna efter en speciell händelse
 • 0:42 - 0:44
  och reagera direkt.
 • 0:44 - 0:49
  Några exempel på "events" kan vara att
  reagera på ett musklick,
 • 0:49 - 0:54
  en piltangent, eller att man rör vid skärmen.
 • 0:54 - 0:59
  De "events" som vi kommer att reagera
  på är förändringar i musiken
 • 0:59 - 1:04
  Dessa förändringar kommer att göra
  så att din dansare gör en ny dans.
 • 1:04 - 1:10
  Proffsdansare tränar sin koreografi
  genom att räkna takten i musiken
 • 1:10 - 1:15
  I musik är en takt uppbyggd av ett antal
  taktslag
 • 1:15 - 1:20
  Och de flesta populära sångerna är en takt
  uppbyggd av fyra taktslag.
 • 1:20 - 1:25
  För att få dina dansare att släppa loss
  behöver du ett grönt event block.
 • 1:25 - 1:30
  Detta eventblock säger efter fyra takter
 • 1:30 - 1:37
  Om du drar ut ett lila för alltid block så
  kan du välja en dans till din dansare
 • 1:37 - 1:41
  Eftersom det ligger efter eventblocket
  med fyra takter
 • 1:41 - 1:47
  Kommer din dansare att vänta fyra takter
  innan den börjar dansa
 • 1:47 - 1:51
  Håll ett öga på takträknaren högst upp
  på skärmen
 • 1:51 - 1:56
  Titta och lyssna efter eventet som startar
  dans koden...
 • 1:56 - 2:00
  Och i precis rätt tid kommer din dansare
  att börja dansa!
Title:
Dance Party - Events
Description:

Start learning at http://code.org/

Stay in touch with us!
• on Twitter https://twitter.com/codeorg
• on Facebook https://www.facebook.com/Code.org
• on Instagram https://instagram.com/codeorg
• on Tumblr https://blog.code.org
• on LinkedIn https://www.linkedin.com/company/code-org
• on Google+ https://google.com/+codeorg

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:11

Swedish subtitles

Revisions