Return to Video

Dance Party - Events

 • 0:09 - 0:11
  אני Aloe Blacc.
 • 0:11 - 0:14
  אני זמר, כותב שירים ובדרן.
 • 0:14 - 0:17
  אני חושב שחשוב מאוד ללמוד מדעי המחשב
 • 0:17 - 0:19
  כי מדעי המחשב הם העתיד.
 • 0:19 - 0:26
  ואני חושב שזה חשוב שלאנשים תהיה שליטה על הטכנולוגיה
 • 0:26 - 0:29
  ששולטת, פשוטה כמשמעה, על החיים שלהם.
 • 0:30 - 0:35
  כדי לגרום לצעדי ריקוד שונים לקרות
  ממש ביחד עם המוזיקה,
 • 0:35 - 0:38
  אתם יכולים להשתמש בדבר שנקרא "אירועים".
 • 0:38 - 0:42
  אירוע אומר לתוכנה שלכם להיות קשובה
  למשהו שקורה.
 • 0:42 - 0:44
  ולהגיב אליו מיד.
 • 0:44 - 0:49
  אירוע הוא למשל
  הקשבה ללחיצות עכבר,
 • 0:49 - 0:54
  מקש חצים או הקשה על המסך.
 • 0:54 - 0:59
  האירוע שאנחנו עומדים להשתמש בו עכשיו
  יקשיב לשינויים בשיר.
 • 0:59 - 1:04
  השינוי יגרום לרקדן שלכם
  לעשות צעד ריקוד חדש.
 • 1:04 - 1:10
  רקדנים מקצועיים מתרגלים את הכוריאוגרפיה
  שלהם על ידי ספירת הפעמות בשיר.
 • 1:10 - 1:15
  במוזיקה, תיבה מתייחסת למספר
  מסוים של פעמות.
 • 1:15 - 1:20
  ברוב השירים הפופולריים, אורך
  של תיבה הוא 4 פעמות.
 • 1:20 - 1:25
  כדי לגרום לרקדנים שלכם להשתחרר,
  תזדקקו לכפתור אירוע ירוק.
 • 1:25 - 1:30
  בלוק האירוע הזה אומר 'אחרי 4 תיבות'.
 • 1:30 - 1:37
  אם תגררו את בלוק ה'עשה לעד' הסגול,
  תוכלו לבחור איזה ריקוד ירקוד הרקדן שלכם.
 • 1:37 - 1:41
  משום שהוא נמצא תחת בלוק ה'אחרי 4 תיבות',
 • 1:41 - 1:47
  הרקדן שלכם ימתין במשך 4 תיבות
  לפני שהוא יתחיל בריקוד שלו.
 • 1:47 - 1:51
  שימו לב למונה התיבות הנמצא
  בראש אזור התצוגה.
 • 1:51 - 1:56
  שימו לב גם לאירועים
  שיפעילו את קוד הריקוד.
 • 1:57 - 2:00
  ובדיוק בזמן, הרקדן שלנו מתחיל לזוז!
Title:
Dance Party - Events
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:11
ZikitEditor edited Hebrew subtitles for Dance Party - Events
Gal Rosenberg edited Hebrew subtitles for Dance Party - Events

Hebrew subtitles

Revisions Compare revisions