Return to Video

ไวรัสท่ีถูกลืมมานานช่วยขจัดปัญหาการดื้อยาปฏิชีวนะอย่างไร

 • 0:01 - 0:02
  ใช้เวลาสักครู่
 • 0:02 - 0:04
  และจินตนาการเกี่ยวกับไวรัส
 • 0:05 - 0:07
  คิดถึงอะไรครับ
 • 0:07 - 0:08
  ความเจ็บป่วย
 • 0:08 - 0:09
  ความกลัว
 • 0:09 - 0:11
  บางทีอาจเป็นบางอย่างท่ีไม่น่าพิสมัย
 • 0:11 - 0:14
  อาจจะใช่ แต่ไวรัสแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน
 • 0:14 - 0:17
  จริงอยู่ที่บางชนิดเป็นสาเหตุของโรคท่ีร้ายแรง
 • 0:18 - 0:22
  แต่บางชนิดให้ผลไปด้านตรงกันข้าม
  พวกมันสามารถรักษาโรคได้
 • 0:22 - 0:24
  ไวรัสพวกนี้ถูกเรียกว่าเฟจ
 • 0:24 - 0:27
  ครั้งแรกท่ีผมได้ยินเกี่ยวกับเฟจนั้น
  ต้องย้อนไปในปีพศ.2556
 • 0:27 - 0:30
  ในขณะนั้นพ่อตาของผมทำงานเป็นศัลยแพทย์
 • 0:30 - 0:32
  คุยกับผมเกี่ยวกับผู้หญิง
  ท่ีเขากำลังรักษาอยู่
 • 0:32 - 0:35
  ผู้หญิงคนนั้นบาดเจ็บท่ีเข่า
  และต้องได้รับการผ่าตัดหลายครั้ง
 • 0:35 - 0:37
  ระหว่างการรักษา
 • 0:37 - 0:40
  ขาของเธอได้ติดเชื้อแบคทีเรียเรื้อรัง
 • 0:40 - 0:41
  โชคร้ายสำหรับเธอ
 • 0:41 - 0:44
  เชื้อแบคทีเรียท่ีเป็นสาเหตุ
  ของการติดเชื้อไม่ตอบสนอง
 • 0:44 - 0:46
  ต่อยาปฏิชีวนะท่ีมีอยู่ในขณะนั้น
 • 0:47 - 0:50
  มาถึงจุดนี้ทางเลือกเดียวท่ีเหลือ
  ก็คือการตัดขาทิ้ง
 • 0:50 - 0:53
  เพื่อท่ีจะยับยั้งการแพร่กระจาย
  ของเชื้อแบคทีเรีย
 • 0:53 - 0:57
  ณ.จุดนี้พ่อตาของผมเข้าตาจนท่ีจะหาวิธีรักษา
 • 0:57 - 1:01
  และทางเลือกสุดท้ายคือ
  เขาได้ทำการทดลองใช้เฟจท่ีจะรักษา
 • 1:02 - 1:04
  เดาซิเกิดอะไรขึ้น มันรักษาได้
 • 1:04 - 1:08
  ภายใน3อาทิตย์หลังจากใช้เฟจ
  การติดเชื้อเรื้อรังก็หายดี
 • 1:08 - 1:10
  ทั้งท่ีก่อนหน้านั้นไม่มียาปฏิชีวนะ
  ตัวไหนสามารถรักษาได้
 • 1:11 - 1:15
  ผมรู้สึกทึ่งและสนใจมาก
  กับความคิดท่ีแปลกประหลาดนี้
 • 1:16 - 1:18
  ไวรัสรักษาการติดเชื้อ
 • 1:19 - 1:22
  ถึงตอนนี้ผมหลงไหลศักยภาพ
  ของเฟจทางด้านการแพทย์
 • 1:22 - 1:26
  และท่ีจริงแล้วผมลาออกจากงานปีที่แล้ว
  เพื่อก่อตั้งบริษัทเกี่ยวกับเฟจ
 • 1:27 - 1:28
  เฟจคืออะไร
 • 1:29 - 1:33
  รูปท่ีคุณเห็นอยู่นี้ถ่ายโดยกล้องงจุลทัศน์อิเล็กตรอน
 • 1:33 - 1:37
  นั่นหมายถึงสิ่งท่ีเราเห็นบนจอนั้นเล็กมากๆ
 • 1:37 - 1:41
  เม็ดเล็กๆท่ีอยู่ตรงกลางของส่วนหัว
  ลำตัวท่ียาว
 • 1:41 - 1:42
  และมีขาหลายขา
 • 1:43 - 1:45
  นี่คือรูปร่างทั่วไปของเฟจ
 • 1:45 - 1:46
  มันน่ารักใช่ไหมล่ะ
 • 1:46 - 1:48
  (หัวเราะ)
 • 1:49 - 1:51
  ตอนนี้มองไปท่ีมือของคุณสิ
 • 1:52 - 1:56
  ทีมของเราประมาณว่า
  พวกคุณมีเฟจมากกว่าสิบพันล้านตัว
 • 1:56 - 1:58
  บนมือแต่ละข้างของคุณ
 • 1:58 - 2:00
  พวกมันกำลังทำอะไรอยู่ที่นั่นนะ
 • 2:00 - 2:01
  (หัวเราะ)
 • 2:01 - 2:04
  ใช่ไวรัสดีสำหรับเซลล์ท่ีติดเชื้อ
 • 2:04 - 2:06
  และเฟจก็ดีกว่าสำหรับ
  เซลล์ท่ีติดเชื้อแบคทีเรีย
 • 2:06 - 2:08
  และมือของคุณก็เหมือนกับส่วนอื่นของร่างกาย
 • 2:08 - 2:11
  ท่ีมีอุณหภูมิเหมาะกับกิจกรรมของแบคทีเรีย
 • 2:11 - 2:14
  ทำให้มันเป็นแหล่งล่าท่ีอุดมคติของเฟจ
 • 2:14 - 2:17
  สุดท้ายแล้วเฟจก็เป็นตัวไล่ล่าแบคทีเรีย
 • 2:18 - 2:21
  สิ่งท่ีจำเป็นต้องรู้คือเฟจเป็นนักล่า
  ท่ีจำเพาะมาก
 • 2:22 - 2:26
  ปรกติเฟจชนิดหนึ่งสามารถ
  ฆ่าแบคทีเรียได้เพียงชนิดเดียวเท่านั้น
 • 2:27 - 2:30
  ดังนั้นเฟจตัวอย่างท่ีคุณเห็นอยู่ตอนนี้
 • 2:30 - 2:33
  ล่าแค่แบคทีเรียชื่อ
  สเตปไฟโลค๊อกคัสออเรียสเท่านั้น
 • 2:33 - 2:36
  ซึ่งเชื้อนี้เมื่อดื้อยาก็เป็นที่รู้จักกันในนาม เอ็มอาร์เอสเอ
 • 2:36 - 2:38
  เชื้อนี้เป็นสาเหตุของการติดเชื้อ
  ท่ีผิวหนังและบาดแผล
 • 2:39 - 2:42
  เฟจล่าโดยใช้ขาของมัน
 • 2:42 - 2:45
  ขาของมันไวต่อตัวรับเป็นอย่างมาก
 • 2:45 - 2:48
  มันมองหาพี้นผิวของผนังเซลล์
  ของแบคทีเรียอย่างระมัดระวัง
 • 2:48 - 2:49
  ทันทีท่ีพบแบคทีเรีย
 • 2:49 - 2:52
  เฟจจะยึดแน่กับผนังเซลล์ของแบคทีเรีย
 • 2:52 - 2:54
  หลังจากนั้นจะฉีดดีเอ็นเอเข้าไป
 • 2:54 - 2:56
  ดีเอ็นเออยู่ท่ีส่วนหัวของเฟจ
 • 2:56 - 2:59
  และเดินทางเข้าไปในแบคทีเรีย
  โดยผ่านทางลำตัวท่ียาวของเฟจ
 • 2:59 - 3:02
  ถึงตอนนี้ เฟจจะเปลี่ยนโปรแกรมของแบคทีเรีย
 • 3:02 - 3:04
  เพื่อท่ีจะผลิตเฟจใหม่ออกมามากมาย
 • 3:04 - 3:07
  แบคทีเรียตัวนี้กลายเป็นโรงงานผลิตเฟจไปแล้ว
 • 3:08 - 3:12
  เมื่อจำนวนของเฟจสะสมได้
  50-100ตัวภายในเซลล์ของแบคทีเรีย
 • 3:12 - 3:14
  เฟจสามารถปล่อยโปรตีน
 • 3:14 - 3:16
  ท่ีรบกวนผนังของเซลล์แบคทีเรีย
 • 3:17 - 3:20
  ท้ายท่ีสุดผนังเซลล์ของแบคทีเรีย
  แตกออกและเฟจก็จะออกมา
 • 3:20 - 3:22
  และออกไปล่าแบคทีเรียตัวใหม่
 • 3:23 - 3:26
  ขอโทษท่ีอาจทำให้รู้สึกว่า
  ไวรัสนั้นน่ากลัวอีกแล้ว
 • 3:27 - 3:30
  แต่ความสามารถท่ีแท้จริงของเฟจ
 • 3:30 - 3:33
  เพี่อเพิ่มจำนวนภายในแบคทีเรีย
  และหลังจากนั้นก็ฆ่ามัน
 • 3:33 - 3:36
  นี่ทำให้เฟจเป็นท่ีน่าสนใจในด้านการแพทย์
 • 3:36 - 3:38
  อีกส่วนหนึ่งท่ีผมคิดว่ามันน่าสนใจมาก
 • 3:38 - 3:40
  คือความรู้ในเรื่องเฟจที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
 • 3:40 - 3:44
  5ปีท่ีแล้วผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเฟจเลย
 • 3:44 - 3:47
  แต่ตอนนี้ผมบอกคุณได้เลยว่า
  เฟจเป็นส่วนหนึ่งของหลักการในธรรมชาติ
 • 3:48 - 3:52
  วิวัฒนาการของเฟจและแบคทีเรียนั้น
  มีมาตั้งแต่ในอดีต
 • 3:52 - 3:55
  พวกมันอยู่ด้วยกันมาตลอด
  และเฝ้าตรวจสอบซึ่งกันและกัน
 • 3:56 - 4:00
  ดังนั้นมันก็คือเรื่องราวของ
  หยินและหยางของผู้ล่าและเหยื่อ
 • 4:00 - 4:01
  ในระดับของจุลินทรีย์
 • 4:02 - 4:04
  นักวิทยาศาสตร์บางคนถึงกับประมาณว่า
 • 4:04 - 4:08
  เฟจเป็นจุลินทรีย์ท่ีมีมากท่ีสุดบนโลก
 • 4:09 - 4:12
  ดังนั้นก่อนท่ีจะพูดต่อเกี่ยวกับ
  ศักยภาพทางด้านการแพทย์ของเฟจ
 • 4:12 - 4:15
  ผมคิดว่าทุกคนควรจะรู้เกี่ยวกับ
  เฟจและบทบาทของมันบนโลก
 • 4:15 - 4:18
  พวกมันล่าติดเชื้อและฆ่าแบคทีเรีย
 • 4:19 - 4:22
  ทำไมพวกเรามีบางสิ่งท่ีทำงานได้ดีในธรรมชาติ
 • 4:22 - 4:24
  ทุกวันทุกท่ีรอบๆตัวเรา
 • 4:24 - 4:26
  และอาจจะในส่วนใหญ่ของโลก
 • 4:26 - 4:28
  เราไม่มียาสักตัวในตลาด
 • 4:28 - 4:31
  ท่ีใช้หลักการนี้ต่อสู้กับ
  การติดเชื้อแบคทีเรียเชียวหรือ
 • 4:31 - 4:35
  คำตอบง่ายๆคือยังไม่มีใครพัฒนายาชนิดนี้
 • 4:35 - 4:38
  อย่างน้อยไม่มีอะไรท่ีสอดคล้องกับ
  มาตราฐานกฎหมายในประเทศตะวันตก
 • 4:38 - 4:41
  ท่ีท่ีตั้งบรรทัดฐานหลายๆอย่างบนโลก
 • 4:41 - 4:44
  เพื่อท่ีจะเข้าใจว่าทำไมเราจำเป็น
  ต้องย้อนเวลากับไปในตอนนั้น
 • 4:45 - 4:47
  นี่คือรูปของเฟลิกซ์ เดเฮเรล
 • 4:48 - 4:51
  เขาคือหนึ่งในสองของนักวิทยาศาสตร์
  ท่ีเชื่อว่าค้นพบเฟจ
 • 4:51 - 4:55
  เว้นแต่ว่าเมื่อเขาค้นพบเฟจในปีพศ.2460
  เขาไม่รู้เลย
 • 4:55 - 4:56
  ว่าเขาค้นพบอะไร
 • 4:57 - 5:00
  เขาสนใจในโรคที่เรียกว่าบิดไม่มีตัว
 • 5:00 - 5:03
  ซึ่งเป็นการติดเชื้อที่
  เป็นสาเหตุของท้องเสียรุนแรง
 • 5:03 - 5:05
  และในสมัยนั้นมันฆ่าคนมากมาย
 • 5:05 - 5:09
  เพราะว่ายังไม่มีแนวทาง
  การรักษาการติดเชื้อของแบคทีเรีย
 • 5:09 - 5:13
  เขากำลังศึกษาตัวอย่าง
  จากคนไข้ท่ีรอดตายจากการติดเชื้อ
 • 5:13 - 5:15
  และเขาพบว่าบางสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้น
 • 5:15 - 5:18
  บางสิ่งในตัวอย่างกำลังฆ่าแบคทีเรีย
 • 5:18 - 5:20
  ท่ีถูกสงสังสัยว่าเป็นสาเหตุของโรค
 • 5:20 - 5:23
  เพื่อท่ีจะค้นหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้น
  เขาทำการทดลองที่ชาญฉลาด
 • 5:23 - 5:26
  เขานำตัวอย่างมาและกรอง
 • 5:26 - 5:29
  จนกระทั่งเขาแน่ใจว่า
  มีเพียงสิ่งเล็กๆท่ียังเหลืออยู่
 • 5:29 - 5:33
  และหลังจากนั้นเอาหยดเล็กๆของมันมา
  ใส่เชื้อแบคทีเรียท่ีเพาะมาใหม่
 • 5:33 - 5:35
  และเขาเฝ้าสังเกตมันหลายชั่วโมง
 • 5:35 - 5:37
  แบคทีเรียถูกฆ่าตาย
 • 5:37 - 5:41
  หลังจากนั้นเขาทำการทดลองซำ้
  กรองนำหยดเล็กๆ
 • 5:41 - 5:44
  ใส่เชื้อแบคทีเรียที่เพาะมาใหม่
 • 5:44 - 5:46
  เขาทำซำ้ตามลำดับขั้นตอนอย่างนี้50ครั้ง
 • 5:46 - 5:48
  ผลท่ีได้เหมือนกันทุกครั้ง
 • 5:48 - 5:51
  มาถึงตอนนี้เขาได้ข้อสรุป2ข้อ
 • 5:51 - 5:54
  ข้อท่ีหนึ่งซึ่งแน่ชัด
  ใช่บางสิ่งกำลังฆ่าแบคทีเรีย
 • 5:54 - 5:56
  และมันอยู่ในของเหลว
 • 5:56 - 5:59
  อีกข้อนึงมันต้องเป็นสารชีวภาพในธรรมชาติ
 • 5:59 - 6:02
  เพราะว่าแค่หยดเล็กๆของมันก็เพียงพอ
  ท่ีทำให้เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวง
 • 6:03 - 6:06
  เขาเรียกสารท่ีเขาพบว่า
  จุลินทรีย์ที่มองไม่เห็น
 • 6:06 - 6:08
  และตั้งชื่อมันว่าแบคทีริโอเฟจ
 • 6:08 - 6:10
  ซึ่งแปลตามตัวอักษร
  หมายความว่าตัวกินแบคทีเรีย
 • 6:11 - 6:14
  อย่างไรก็ตามนี่เป็นหนึ่ง
  ในส่วนใหญ่ของพื้นฐานการค้นพบ
 • 6:14 - 6:15
  ของสาขาจุลชีววิทยาสมัยใหม่
 • 6:15 - 6:19
  ดังนั้นหลายๆวิธีการสมัยใหม่นำมาจาก
  ความเข้าใจของการทำงานของเฟจ
 • 6:19 - 6:22
  ในการตัดแต่งพันธุกรรมและในสาขาอื่นด้วย
 • 6:22 - 6:25
  วันนี้รางวัลโนเบลสาขาเคมีถูกประกาศ
 • 6:25 - 6:29
  สำหรับสองนักวิทยาศาสตร์ท่ีทำงานกับเฟจ
  และพัฒนายาโดยอาศัยหลักการของมัน
 • 6:30 - 6:32
  ย้อนกลับในช่วงปีพศ.2453และ2473
 • 6:32 - 6:35
  ผู้คนเห็นถึงศักยภาพของเฟจ
  ในด้านการแพทย์ทันที
 • 6:35 - 6:36
  สุดท้ายแล้วถึงแม้มองไม่เห็นเฟจ
 • 6:36 - 6:39
  คุณมีบางสิ่งท่ีน่าเชื่อถือ
  ว่ากำลังฆ่าแบคทีเรีย
 • 6:39 - 6:43
  บริษัทท่ียังคงเปิดอยู่ทุกวันนี้
  เช่นแอบบอด,สควิบหรือลิลลี่
 • 6:43 - 6:45
  ขายเฟจท่ีเตรียมพร้อม
 • 6:45 - 6:48
  แต่ความจริงคือถ้าคุณกำลังเริ่มต้น
  กับจุลินทรีย์ที่มองไม่เห็น
 • 6:48 - 6:51
  มันยากท่ีจะได้ยาท่ีน่าเชื่อเถื่อ
 • 6:51 - 6:53
  แค่จินตนาการว่าวันนี้ไปท่ีแอฟดีเอ
 • 6:53 - 6:55
  และบอกเขาทั้งหมดท่ีเกี่ยวกับไวรัสท่ีมองไม่เห็น
 • 6:55 - 6:57
  ท่ีคุณต้องการให้กับคนไข้
 • 6:58 - 7:01
  ดังนั้นเมื่อยาปฏิชีวนะ
  เกิดขึ้นมาในช่วงปีพศ.2483
 • 7:01 - 7:03
  พวกมันทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไป
 • 7:03 - 7:05
  และพวกมันมีบทบาทที่สำคัญ
 • 7:05 - 7:06
  นี่คืออเล็กซานเดอเฟลมมิงค์
 • 7:06 - 7:08
  ผู้ท่ีชนะรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์
 • 7:08 - 7:10
  สำหรับการทำงานท่ีสนับสนุนการพัฒนา
 • 7:10 - 7:12
  ยาปฏิชีวนะตัวแรกเพนนิซิลลิน
 • 7:13 - 7:17
  และยาปฏิชีวนะค่อนข้างทำงานแตกต่างจากเฟจ
 • 7:17 - 7:20
  หลักๆ ก็คือ ยาเหล่านี้
  ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
 • 7:20 - 7:23
  และไม่ใส่ใจมากเกี่ยวกับ
  ชนิดของแบคทีเรียท่ีมีอยู่
 • 7:23 - 7:25
  ยากลุ่มที่เรียกว่า ออกฤทธิ์ในวงกว้าง
 • 7:25 - 7:29
  สามารถต่อต้านแบคทีเรียท่ีมีอยู่ได้ทั้งหมด
 • 7:29 - 7:31
  เมื่อเปรียบเทียบกับ
  การทำงานของเฟจซึ่งแคบมากๆ
 • 7:31 - 7:33
  ต้านแค่แบคทีเรียเพียงชนิดเดียว
 • 7:33 - 7:35
  คุณสามารถเห็นถึงประโยช์ท่ีชัดเจนของยาปฏิชีวนะ
 • 7:36 - 7:38
  ถ้ามองย้อนกลับไปในตอนนั้น
  จะต้องรู้สึกเหมือนความฝันเป็นจริง
 • 7:38 - 7:42
  คุณมีผู้ป่วยท่ีสงสัยว่าติดเชื้อแบคทีเรีย
 • 7:42 - 7:43
  คุณให้ยาปฏิชีวนะกับเขา
 • 7:43 - 7:46
  และไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเป็นแบคทีเรียชนิดไหน
 • 7:46 - 7:48
  ท่ีเป็นสาเหตุของโรค
 • 7:48 - 7:49
  ผู้ป่วยหลายๆคนอาการดีขึ้น
 • 7:49 - 7:52
  ดังนั้นพวกเราพัฒนายาปฏิชีวนะมาขึ้นเรื่อยๆ
 • 7:52 - 7:55
  พวกมันกลายเป็นการรักษาอันดับแรก
  ท่ีใช้สำหรับการติดเชื้อแบคทีเรีย
 • 7:56 - 8:00
  และอีกอย่างหนึ่งพวกมันช่วยยืด
  อายุขัยเฉลี่ยของเราได้อย่างมากมาย
 • 8:00 - 8:03
  ท่ีเราสามารถทำการสร้างสรรค์
  การรักษาทางการแพทย์ที่ซับซ้อน
 • 8:03 - 8:04
  และการผ่าตัดในปัจจุบันนี้
 • 8:04 - 8:06
  เป็นเพราะว่าเรามียาปฏิชีวนะ
 • 8:06 - 8:08
  และพวกเราไม่เสี่ยงท่ีจะ
  เสียผู้ป่วยในวันถัดไป
 • 8:08 - 8:12
  จากการติดเชื้อแบคทีเรีย
  ท่ีอาจจะติดมาระหว่างการผ่าตัด
 • 8:12 - 8:16
  ดังนั้นพวกเราเริ่มท่ีจะลืมเกี่ยวกับเฟจ
  โดยเฉพาะในการรักษาแบบแพทย์ตะวันตก
 • 8:17 - 8:20
  และในจุดหนึ่ง ตอนผมกำลังโต
  ความเข้าใจของผมคือ
 • 8:20 - 8:24
  พวกเราแก้ปัญหาการติดเชิ้อแบคทีเรีย
  ได้แล้วเพราะเรามียาปฏิชีวนะ
 • 8:25 - 8:28
  แน่นอนว่าในตอนนี้
  พวกเรารู้ว่ามันไม่จริง
 • 8:29 - 8:31
  ปัจจุบันพวกคุณส่วนใหญ่
  น่าจะเคยได้ยินถึงซุปเปอร์บัค
 • 8:31 - 8:33
  แบคทีเรียพวกนั้นกลายเป็นแบคทีเรียท่ี
 • 8:33 - 8:38
  ดื้อยาปฏิชีวนะเกือบหมดทุกตัว
  หรือหมดทุกตัว ที่ถูกพัฒนาขึ้นมา
 • 8:38 - 8:39
  เพื่อใช้รักษาการติดเชื้อ
 • 8:40 - 8:41
  เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
 • 8:41 - 8:44
  ใช่พวกเราไม่ได้ฉลาด
  อย่างท่ีเราคิด
 • 8:45 - 8:48
  ในขณะท่ีเราเริ่มใช้ยาปฏิชีวนะทุกท่ี
 • 8:48 - 8:51
  ในโรงพยาบาลเพื่อท่ีจะรักษาและป้องกัน
  ที่บ้านเพื่อรักษาหวัดธรรมดาๆ
 • 8:51 - 8:53
  ในทุ่งปศุสัตว์เพื่อทำให้สัตว์สุขภาพแข็งแรง
 • 8:53 - 8:55
  แบคทีเรียก็เริ่มมีวิวัฒนาการ
 • 8:56 - 8:59
  ท่ามกลางโจมตีของยาปฏิชีวนะ
  ที่มีอยู่รายรอบตัวมัน
 • 8:59 - 9:02
  ตัวที่รอดชีวิต เป็นพวกที่สามารถเปลี่ยนตัวมัน
  ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้ดีที่สุด
 • 9:03 - 9:06
  ปัจจุบันนี้พวกเราเรียกมันว่า
  แบคทีเรียท่ีดื้อยาปฏิชีวนะหลายตัว
 • 9:06 - 9:08
  และผมจะใส่ตัวเลขท่ีน่ากลัวท่ีนี่
 • 9:08 - 9:11
  จากผลการศึกษาที่ิเพิ่งออกมา
  โดยรัฐบาลประเทศอังกฤษ
 • 9:11 - 9:13
  ได้ประมาณว่าก่อนปีพศ.2593
 • 9:13 - 9:17
  10ล้านคนจะตายทุกวันจากเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะหลายตัว
 • 9:18 - 9:21
  เทียบกับ8ล้านคนท่ีตายจากมะเร็ง
  ต่อวันในตอนนี้
 • 9:21 - 9:23
  และคุณคงเห็นได้ว่ามันเป็นตัวเลขท่ีน่ากลัวจริงๆ
 • 9:24 - 9:27
  แต่ข่าวดีก็คือเฟจยังคงอยู่รอบๆ
 • 9:27 - 9:30
  และขอบอกคุณอย่างหนึ่งว่าพวกมัน
  ไม่ปลื้มการดื้อยาปฏิชีวนะสักเท่าไหร่
 • 9:30 - 9:31
  (หัวเราะ)
 • 9:31 - 9:37
  เฟจก็แค่มีความสุขท่ีได้ฆ่า
  และล่าแบคทีเรียรอบๆตัวเรา
 • 9:38 - 9:41
  และพวกมันก็ยังคงเลือกฆ่าเฉพาะ
  แบคทีเรียท่ีต้องการซึ่งก็ดีมาก
 • 9:41 - 9:45
  ทุกวันนี้พวกเราสามารถบ่งชี้แบคทีเรีย
  ท่ีทำให้เกิดโรคติดเขื้อ
 • 9:45 - 9:47
  ได้อย่างน่าเชื่อถือในหลายๆ สถานการณ์
 • 9:47 - 9:50
  และความช่างเลือกของเฟจนี้เอง
  จะช่วยเราหลีกเลี่ยงผลข้างเคียง
 • 9:51 - 9:54
  ท่ีปรกติมักจะเกี่ยวข้องกับการใช้
  ยาปฏิชีวนะท่ีออกฤทธิ์กว้างขวาง
 • 9:55 - 9:58
  แต่ข่าวดีท่ีสุดของทั้งหมดอาจจะเป็นที่ว่า
  เฟจไม่ใช่จุลินทรีย์ที่มองไม่เห็นอีกต่อไป
 • 9:58 - 10:00
  พวกเรามองเห็นพวกมัน
 • 10:00 - 10:01
  เราเห็นมันด้วยกันก่อนหน้านี้
 • 10:01 - 10:03
  เราสามารถวิเคราะห์
  ลำดับดีเอ็นเอของพวกมัน
 • 10:03 - 10:05
  เราเข้าใจว่าพวกมัน
  เพิ่มจำนวนอย่างไร
 • 10:05 - 10:07
  และเราเข้าใจถึงข้อจำกัดของมัน
 • 10:07 - 10:08
  พวกเราอยู่ในจุดท่ีดี
 • 10:08 - 10:12
  ท่ีจะพัฒนายาท่ีเข้มแข็ง
  และน่าเชื่อถือท่ีมีรากฐานมาจากเฟจ
 • 10:12 - 10:14
  และมันก็กำลังเกิดขึ้นรอบๆโลก
 • 10:14 - 10:17
  บริษัทของเทคโนโลยีชีวภาพ
  มากกว่า10บริษัทรวมถึงบริษัทของเรา
 • 10:17 - 10:21
  กำลังพัฒนาการประยุกต์ใช้เฟจ
  ในการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียในมนุษย์
 • 10:21 - 10:25
  การทดลองทางคลินิค
  กำลังดำเนินอยู่ในยุโรปและอเมริกา
 • 10:26 - 10:28
  ดังนั้น ผมเชื่อมั่นว่าพวกเรา
  กำลังยืนอยู่บนโค้งสุดท้าย
 • 10:28 - 10:30
  ก่อนถึงของยุคในการฟื้นฟูการรักษาด้วยเฟจ
 • 10:30 - 10:34
  และสำหรับผม วิธีอ้างถึงเฟจที่ถูกต้อง
  ควรต้องแสดงภาพนี้
 • 10:35 - 10:37
  (เสียงหัวเราะ)
 • 10:37 - 10:41
  สำหรับผมแล้วเฟจเป็นยอดมนุษย์
  ท่ีพวกเรากำลังรอคอย
 • 10:41 - 10:44
  เพื่อการต่อสู้ของพวกเรา
  ต่อการติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะหลายตัว
 • 10:45 - 10:47
  ดังนั้นครั้งหน้าท่ีคุณคิดถึงไวรัส
 • 10:47 - 10:49
  เก็บภาพนี้ไว้ในใจ
 • 10:49 - 10:52
  สุดท้ายแล้วในวันหนึ่งเฟจอาจจะช่วยชีวิตคุณก็ได้
 • 10:53 - 10:54
  ขอบคุณ
 • 10:54 - 11:00
  (เสียงปรบมือ)
Title:
ไวรัสท่ีถูกลืมมานานช่วยขจัดปัญหาการดื้อยาปฏิชีวนะอย่างไร
Speaker:
อเล็กซานเดอ เบลเครดี
Description:

ไวรัสมีชื่อเสียงไม่ดีแต่ไวรัสบางชนิดอาจจะช่วยชีวิตคุณสักวันหนึ่ง กล่าวโดยอเล็กซานเดอ เบลเครดี ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ ในการพูดท่ีดึงดูดนี้เขานำเราไปรู้จักเฟจไวรัสในธรรมชาติท่ีล่าและฆ่าแบคทีเรียท่ีเป็นอันตรายได้แม่นยำร้ายกาจและชี้ว่าจุลินทรีย์ท่ีถูกลืมนี้สามารถให้ความหวังท่ีจะต่อต้านการเติบโตท่ีคุกคามของแบคทีเรียท่ีดื้อยาปฏิชีวนะ

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
11:13

Thai subtitles

Revisions