Dutch subtitles

← Hoe een lang vergeten virus ons kan helpen om de antibioticacrisis op te lossen

Get Embed Code
36 Languages

Showing Revision 12 created 12/19/2018 by Rik Delaet.

 1. Denk eens even aan een virus.
 2. Wat komt je voor de geest?
 3. Een ziekte?
 4. Angst?
 5. Waarschijnlijk iets heel onaangenaams.
 6. En toch zijn virussen
  niet allemaal hetzelfde.
 7. Het is waar, sommige
  veroorzaken verwoestende ziektes.
 8. Maar andere doen
  precies het tegenovergestelde --
 9. ze kunnen ziektes genezen.
 10. Die virussen noemen we ‘fagen’.
 11. De eerste keer dat ik
  over fagen hoorde, was in 2013.

 12. Mijn schoonvader, een chirurg,
 13. vertelde me over een vrouw
  die hij behandelde.
 14. De vrouw had een knieblessure
  en had meerdere operaties nodig,
 15. en in de loop ervan
 16. ontwikkelde ze een chronische
  bacteriële infectie in haar been.
 17. Helaas voor haar
 18. reageerden de bacteriën
  die de infectie veroorzaakten
 19. niet op enig beschikbaar antibioticum.
 20. Dan is meestal de enige mogelijkheid
  het been te amputeren
 21. om verdere verspreiding
  van de infectie te stoppen.
 22. Mijn schoonvader zocht wanhopig
  naar een ander soort oplossing
 23. en vroeg een experimentele,
  ultieme behandeling met fagen aan.
 24. En raad eens? Het werkte.
 25. Drie weken na het aanbrengen van de fagen
  was de chronische infectie genezen,
 26. terwijl eerst geen
  enkel antibioticum hielp.
 27. Ik werd gefascineerd
  door dit vreemde concept:
 28. virussen die een infectie genezen.
 29. Ik ben nog steeds gefascineerd
  door de medische mogelijkheden van fagen.
 30. Ik gaf vorig jaar mijn baan op
  om hiermee een bedrijf te beginnen.
 31. Wat is nu een faag?

 32. Het beeld dat je hier ziet,
  is genomen door een elektronenmicroscoop.
 33. Dat betekent dat wat we
  op het scherm zien in feite zeer klein is.
 34. Dat korrelige ding in het midden
  met een kop, een lang lijf
 35. en een aantal poten --
 36. is het beeld van een typische faag.
 37. Best lief, toch?
 38. (Gelach)

 39. Kijk nu eens naar je hand.

 40. Ons team schat dat er
  meer dan 10 miljard fagen
 41. op elk van je handen zitten.
 42. Wat doen ze daar?
 43. (Gelach)

 44. Virussen zijn goed
  in het infecteren van cellen.

 45. En fagen zijn geweldig
  in bacteriën infecteren.
 46. En je hand, zoals zo veel van ons lichaam,
 47. is een broeikas van bacteriële activiteit,
 48. waardoor het een ideaal
  jachtgebied is voor fagen.
 49. Want fagen jagen immers op bacteriën.
 50. Het is ook belangrijk om te weten
  dat fagen uiterst selectieve jagers zijn.
 51. Doorgaans zal een faag
  slechts één bacteriesoort infecteren.
 52. In deze weergave jaagt de faag
 53. op de bacterie Staphylococcus aureus,
 54. bekend als MRSA
  in zijn antibioticum-resistente vorm.
 55. Ze veroorzaakt huid- of wondinfecties.
 56. De faag jaagt met zijn poten.

 57. Dat zijn uiterst gevoelig receptoren
 58. op zoek naar het juiste oppervlak
  op een bacteriecel.
 59. Zodra hij het vindt,
 60. zal de faag zich hechten
  aan de bacteriële celwand
 61. en zijn DNA injecteren.
 62. Het DNA zit in de kop van de faag
 63. en gaat via het lange lijf
  naar de bacterie.
 64. Dan herprogrammeert de faag de bacteriën
 65. om tal van nieuwe fagen te produceren.
 66. De bacteriën worden
  in feite faagfabrieken.
 67. Eens dat er zich 50 -100 fagen
  ophopen in de bacteriecel
 68. kunnen ze een eiwit vrijgeven
 69. dat de celwand van de bacterie aantast.
 70. Als de bacterie barst, komen de fagen vrij
 71. en gaan ze weer
  nieuwe bacteriën infecteren.
 72. Sorry, dit klonk waarschijnlijk
  weer als een eng virus.

 73. Maar het is precies
  dit vermogen van fagen --
 74. om zich binnen de bacteriën
  te vermenigvuldigen en hen dan te doden --
 75. dat ze zo interessant maakt
  vanuit medisch oogpunt.
 76. Wat ik ook heel interessant vind,
 77. is de schaal waarop dit gebeurt.
 78. Vijf jaar geleden wist ik
  echt niets over fagen.
 79. Vandaag zou ik echter stellen
 80. dat ze deel zijn van
  een natuurlijk grondbeginsel.
 81. Fagen en bacteriën gaan terug
  naar de begindagen van de evolutie.
 82. Ze hebben altijd samen bestaan
  en houden elkaar in bedwang.
 83. Dit verhaal gaat over yin en yang,
  van de jager en de prooi
 84. op microscopisch niveau.
 85. Sommige wetenschappers schatten zelfs
 86. dat fagen de meest voorkomende
  organismen op onze planeet zijn.
 87. Dus voordat we het ook maar hebben
  over hun medische potentieel,
 88. vind ik dat iedereen moet weten
  van hun bestaan en hun rol op aarde:
 89. ze bejagen, infecteren en doden bacteriën.
 90. Hoe komt het dat er iets is
  dat zo goed werkt in de natuur,

 91. elke dag, overal om ons heen,
 92. en toch in de meeste delen van de wereld
 93. geen enkel geneesmiddel op de markt is
 94. dat gebruik maakt van dit principe
  om bacteriële infecties te bestrijden?
 95. Simpel gezegd heeft niemand nog
  zo'n geneesmiddel ontwikkeld,
 96. althans niet een dat voldoet
  aan de westerse wettelijke standaarden,
 97. die de norm uitmaken
  voor zo'n groot deel van de wereld.
 98. Om te begrijpen waarom,
  moeten we teruggaan in de tijd.
 99. Dit is een foto van Félix d'Herelle.

 100. Hij is één van de twee wetenschappers
  gecrediteerd met het ontdekken van fagen.
 101. Maar toen hij ze in 1917 ontdekte,
 102. had hij geen idee van wat hij had ontdekt.
 103. Hij was geïnteresseerd in
  de ziekte 'bacillaire dysenterie',
 104. een bacteriële infectie
  die ernstige diarree veroorzaakt
 105. en die toen vele mensen doodde,
 106. want er was nog geen remedie
  tegen bacteriële infecties uitgevonden.
 107. Hij was op zoek naar stalen van patiënten
  die deze ziekte hadden overleefd.
 108. En hij vond dat er
  iets vreemds aan de hand was.
 109. Iets in het monster doodde de bacteriën
 110. waarvan men dacht
  dat ze de ziekte veroorzaakten.
 111. Om te weten wat er gaande was,
  deed hij een ingenieus experiment.

 112. Hij nam het monster, filtreerde het
 113. totdat hij zeker was dat slechts
  iets heel kleins kon overblijven,
 114. nam toen een klein druppeltje en voegde
  het toe aan vers gekweekte bacteriën.
 115. Hij merkte op dat na een aantal uren
 116. de bacteriën gedood waren.
 117. Hij herhaalde dit, opnieuw filtreren,
  een klein druppeltje nemen,
 118. toevoegen aan de volgende
  partij verse bacteriën.
 119. Hij deed dit 50 keer achtereen,
 120. altijd met hetzelfde effect.
 121. Dan trok hij twee conclusies.
 122. Eerst de voor de hand liggende:
  ja, iets doodde de bacteriën,
 123. en het zat in die vloeistof.
 124. De andere: het moest iets biologisch zijn,
 125. want een klein druppeltje
  was voldoende voor een enorme impact.
 126. Hij noemde het gevonden agens
  een ‘onzichtbare microbe’
 127. en gaf het de naam ‘bacteriofaag’
 128. wat, letterlijk vertaald,
  ‘bacteriëneter’ betekent.
 129. Dit is trouwens een van de meest
  fundamentele ontdekkingen
 130. van de moderne microbiologie.
 131. Zo veel moderne technieken gaan terug
  naar ons begrip van hoe fagen werken --
 132. bij genomisch editeren,
  maar ook op andere terreinen.
 133. Net vandaag werd de Nobelprijs
  voor scheikunde aangekondigd
 134. voor twee wetenschappers
  die werken met fagen
 135. en op basis daarvan
  geneesmiddelen ontwikkelden.
 136. In de jaren 20 en 30

 137. zagen mensen ook meteen
  het medisch potentieel van fagen.
 138. Want, hoewel onzichtbaar,
 139. had je iets dat op een betrouwbare
  manier bacteriën doodde.
 140. Bedrijven die vandaag nog steeds bestaan,
 141. zoals Abbott, Squibb en Lilly,
 142. verkochten faagbereidingen.
 143. Maar praktisch gezien
  is het heel moeilijk
 144. op basis van een onzichtbare microbe
  een betrouwbaar medicijn te maken.
 145. Stel dat je vandaag naar de FDA gaat
 146. en hen vertelt over dat onzichtbare virus
 147. dat je aan patiënten wilt geven.
 148. Toen in de jaren 1940
  chemische antibiotica verschenen,
 149. veranderden ze het spel volledig.
 150. Deze man speelde daarbij
  een belangrijke rol.
 151. Dit is Alexander Fleming.

 152. Hij won de Nobelprijs voor geneeskunde
 153. voor zijn werk aan de ontwikkeling
 154. van het eerste antibioticum, penicilline.
 155. En antibiotica werken
  echt heel anders dan fagen.
 156. Meestal remmen ze
  de groei van de bacteriën,
 157. en maakt het niet zozeer uit
  om welke soort bacteriën het gaat.
 158. Degene die we breedspectrum noemen
 159. werken zelfs
  tegen een hele hoop bacteriën.
 160. Vergelijk dat eens met fagen
  die zeer precies werken
 161. tegen één bacteriesoort,
 162. en je ziet het duidelijke voordeel.
 163. Destijds moet dat gevoeld hebben
  als een droom die uitkwam.

 164. Je had een patiënt
  met een vermoedelijke bacteriële infectie,
 165. je gaf hem het antibioticum,
 166. en zonder echt iets te hoeven weten
 167. over de bacteriën
  die de ziekte veroorzaakten,
 168. herstelden veel patiënten.
 169. Naarmate we steeds meer
  antibiotica ontwikkelden,
 170. werden die terecht de eerstelijnstherapie
  tegen bacteriële infecties.
 171. Op die manier hebben ze enorm
  bijgedragen aan onze levensverwachting.
 172. We kunnen vandaag alleen maar
  complexe medische ingrepen doen
 173. en medische operaties uitvoeren
 174. omdat we antibiotica hebben
 175. en de patiënt niet meer
  het risico loopt te sterven
 176. aan een bacteriële infectie
  opgelopen tijdens de operatie.
 177. Dus vergaten we de fagen,
  vooral dan in de westerse geneeskunde.

 178. Tot op zekere hoogte bestond
  toen ik opgroeide het idee:
 179. we hebben bacteriële infecties opgelost;
  we hebben antibiotica.
 180. Vandaag weten we natuurlijk
  dat dit verkeerd is.
 181. De meesten hebben al gehoord
  over superbacteriën.
 182. Dat zijn bacteriën
  die resistent zijn geworden
 183. tegen veel, zo niet alle,
  antibiotica die we hebben ontwikkeld
 184. om deze infectie te behandelen.
 185. Hoe kon dat gebeuren?

 186. Wel, we waren niet zo slim
  als we dachten te zijn.
 187. We gingen antibiotica
  voor alles en nog wat gebruiken --
 188. in ziekenhuizen als behandeling;
  thuis tegen een verkoudheid;
 189. op boerderijen voor gezonde dieren --
 190. en de bacteriën evolueerden.
 191. Onder de massale aanval
  van de alomtegenwoordige antibiotica
 192. overleefden die bacteriën
  die zich het best aanpasten.
 193. Tegenwoordig noemen we die
  ‘multiresistente bacteriën’.
 194. Laat me jullie
  een beangstigend cijfer vertellen.
 195. In een recente studie
  in opdracht van de Britse regering
 196. werd geschat dat in 2050
 197. elk jaar tien miljoen mensen
  kunnen sterven
 198. aan multiresistente infecties.
 199. Vergelijk dat met de huidige
  acht miljoen jaarlijkse doden door kanker,
 200. en je ziet hoe beangstigend veel dit is.
 201. Maar het goede nieuws is
  dat de fagen er nog zijn.

 202. En laat me je vertellen dat ze
  niet wakker liggen van multiresistentie.
 203. (Gelach)

 204. Ze gaan blij door met de bacteriën
  om ons heen op te sporen en te doden.

 205. Ook zijn ze selectief gebleven,
  wat vandaag een goede zaak is.
 206. Vandaag kunnen we betrouwbaar
  een bacteriële ziektekiem identificeren
 207. die in allerlei omstandigheden
  een infectie veroorzaakt.
 208. Hun selectiviteit gaat ons helpen
  de bijwerkingen te vermijden
 209. die vaak worden geassocieerd
  met breedspectrum-antibiotica.
 210. Maar misschien
  is het beste nieuws nog
 211. dat ze niet langer
  onzichtbare microben zijn.
 212. We kunnen ze bekijken.
 213. We deden het daarstraks.
 214. We kunnen hun DNA sequencen.
 215. We begrijpen hun voortplanting.
 216. En we begrijpen de beperkingen.
 217. We staan klaar om faag-gebaseerde
  geneesmiddelen te ontwikkelen.
 218. En dat gebeurt nu over de hele wereld.

 219. Meer dan 10 biotech-bedrijven,
  waaronder ons eigen bedrijf,
 220. ontwikkelen mens-faag applicaties
  om bacteriële infecties te behandelen.
 221. Een aantal klinische studies
  lopen in Europa en de Verenigde Staten.
 222. Dus ben ik ervan overtuigd
  dat we aan de vooravond staan
 223. van een renaissance van faagtherapie.
 224. Voor mij is de juiste manier
  om de faag voor te stellen, iets als dit.
 225. (Gelach)

 226. Voor mij zijn fagen de superhelden
  waar we op hebben gewacht

 227. in onze strijd
  tegen multiresistente infecties.
 228. Dus als je nog eens denkt aan een virus,

 229. houd dan dit beeld in je achterhoofd.
 230. Een faag zou immers
  ooit je leven kunnen redden.
 231. Dank je.

 232. (Applaus)