Return to Video

Sprava za rešavanje jednog od najopasnijih trenutaka u operacijama

 • 0:01 - 0:03
  Prvi put kada sam stajao
  u operacionoj sali
 • 0:03 - 0:05
  i posmatrao pravu operaciju,
 • 0:05 - 0:07
  nisam imao pojma šta da očekujem.
 • 0:07 - 0:09
  Bio sam student inženjerstva.
 • 0:09 - 0:11
  Mislio sam da će biti kao na televiziji.
 • 0:11 - 0:13
  Zloslutna muzika koja svira u pozadini,
 • 0:13 - 0:16
  kapljice znoja koje se slivaju
  niz lice hirurga.
 • 0:16 - 0:19
  Međutim, uopšte nije bilo tako.
 • 0:19 - 0:20
  Tog dana je bilo muzike,
 • 0:20 - 0:23
  mislim da su to bili
  Madonini najveći hitovi. (Smeh)
 • 0:23 - 0:25
  Bilo je i mnogo razgovora,
 • 0:25 - 0:27
  ne samo o pacijentovom pulsu,
 • 0:27 - 0:30
  već i o sportu i planovima za vikend.
 • 0:30 - 0:32
  Od tada, što sam više
  operacija posmatrao,
 • 0:32 - 0:34
  sve sam više shvatao da to tako izgleda.
 • 0:34 - 0:36
  Na neki čudan način,
  to je samo još jedan dan u kancelariji.
 • 0:36 - 0:38
  Međutim, ponekad
 • 0:38 - 0:40
  se muzika isključi,
 • 0:40 - 0:42
  svi prestanu da pričaju
 • 0:42 - 0:45
  i kreću da zure u istu stvar.
 • 0:45 - 0:47
  Onda znate da će se nešto
  apsolutno kritično
 • 0:47 - 0:49
  i opasno desiti. Kada sam
 • 0:49 - 0:50
  prvi put to video,
 • 0:50 - 0:52
  posmatrao operaciju
 • 0:52 - 0:54
  zvanu laparoskopska operacija.
 • 0:54 - 0:56
  Za vas koji ste neupućeni,
 • 0:56 - 0:59
  kod ove operacije, umesto velikog,
 • 0:59 - 1:01
  otvorenog reza na koji ste
  možda navikli kod operacija,
 • 1:01 - 1:03
  laparoskopska operacija
  je ona gde hirurg pravi
 • 1:03 - 1:07
  ova tri ili više malih
  rezova na pacjentu.
 • 1:07 - 1:09
  Onda ubacuje ove duge,
  tanke instrumente
 • 1:09 - 1:10
  i kameru
 • 1:10 - 1:14
  i u stvari vrši zahvat
  u samom pacijentu.
 • 1:14 - 1:17
  Ovo je odlično zato što je
  rizik od infekcije mnogo manji,
 • 1:17 - 1:20
  mnogo je manje bola,
  a vreme oporavka je kraće.
 • 1:20 - 1:23
  Ali postoji i kompromis,
 • 1:23 - 1:24
  zbog toga što se ovi rezovi prave
 • 1:24 - 1:27
  dugom, zašiljenom spravom
 • 1:27 - 1:28
  koja se naziva trokar.
 • 1:28 - 1:31
  Hirurg koristi ovu spravu
 • 1:31 - 1:32
  tako što je uzme
 • 1:32 - 1:34
  i pritiska o abdomen
 • 1:34 - 1:37
  sve dok ga ne probije.
 • 1:37 - 1:40
  Razlog zašto su svi u operacionoj sali
 • 1:40 - 1:43
  zurili u tu spravu tog dana
 • 1:43 - 1:46
  je zato što je hirurg morao
  da bude naročito oprezan
 • 1:46 - 1:48
  da ne bi zario
 • 1:48 - 1:51
  trokar u druge organe
  i krvne sudove ispod.
 • 1:51 - 1:53
  Ovaj problem bi trebalo da bude
  prilično poznat svima
 • 1:53 - 1:56
  zato što sam siguran da ste
  svi ovo već videli negde.
 • 1:56 - 1:58
  (Smeh)
 • 1:58 - 2:00
  Da li se sećate ovoga?
 • 2:00 - 2:04
  (Aplauz)
 • 2:04 - 2:06
  Znali ste da svakog trenutka
 • 2:06 - 2:08
  cevčica može probiti i niste znali
 • 2:08 - 2:09
  da li će probiti i drugu stranu
 • 2:09 - 2:11
  i zariti se u vašu ruku,
 • 2:11 - 2:12
  ili ćete prosuti sok svuda,
 • 2:12 - 2:16
  ali bili ste prestrašeni. Zar ne?
 • 2:16 - 2:18
  Svaki put kada ste radili ovo,
 • 2:18 - 2:20
  iskusili ste istu osnovnu fiziku
 • 2:20 - 2:23
  koju sam ja posmatrao
  u operacionoj sali tog dana.
 • 2:23 - 2:26
  Ispostavilo se da je ovo zaista problem.
 • 2:26 - 2:29
  2003, Agencija za hranu i lekove
  je konačno priznala
 • 2:29 - 2:32
  da pravljenje rezova trokarom
  može biti najopasniji momenat
 • 2:32 - 2:34
  u minimalno invazivnoj hirurgiji.
 • 2:34 - 2:36
  Ponovo, u 2009, mogli smo
  videti izveštaj koji kaže
 • 2:36 - 2:39
  da su trokari odgovorni za preko polovinu
 • 2:39 - 2:42
  svih većih komplikacija koje se
  javljaju kod laparaskopskih operacija.
 • 2:42 - 2:43
  Usput,
 • 2:43 - 2:47
  to se nije promenilo već 25 godina.
 • 2:47 - 2:48
  Kada sam upisao diplomske studije,
 • 2:48 - 2:50
  želeo sam da radim na ovome.
 • 2:50 - 2:52
  Pokušavao sam da objasnim
  jednom prijatelju
 • 2:52 - 2:54
  na šta tačno provodim svoje vreme
 • 2:54 - 2:56
  i rekao sam:
 • 2:56 - 2:58
  "To je kao kada bušiš zid bušilicom
 • 2:58 - 3:01
  ne bi li okačio nešto u svom stanu.
 • 3:01 - 3:05
  Postoji taj trenutak
  kada bušilica probije zid
 • 3:05 - 3:09
  i onda se naglo krene u dubinu. Zar ne?"
 • 3:11 - 3:13
  Pogledao me je i rekao mi:
 • 3:13 - 3:17
  "Misliš, kao kada buše ljudima u mozak?"
 • 3:17 - 3:19
  Onda sam ja rekao: "Šta?"
  (Smeh)
 • 3:19 - 3:22
  Onda sam to potražio i otkrio
  da se zaista buši ljudima u glavu.
 • 3:22 - 3:24
  Mnogo neurohirurških zahvata
 • 3:24 - 3:28
  zapravo počinje sa bušenjem reza
  pravo kroz lobanju.
 • 3:28 - 3:30
  Ako hirurg nije oprezan,
 • 3:30 - 3:33
  može da probije direktno u mozak.
 • 3:33 - 3:36
  Tog trenutka sam počeo da razmišljam,
 • 3:36 - 3:39
  okej, otvaranje lobanje,
  laparoskopske operacije,
 • 3:39 - 3:41
  zašto ne i druge oblasti medicine?
 • 3:41 - 3:43
  Razmislite malo o tome,
  kada ste poslednji put
 • 3:43 - 3:45
  otišli kod doktora,
  a da vas on nije ubo nečim?
 • 3:45 - 3:47
  Dakle, istina je
 • 3:47 - 3:49
  da je u medicini bušenje svuda.
 • 3:49 - 3:52
  Evo i nekolicine zahvata
  za koje sam otkrio
 • 3:52 - 3:55
  da uključuju neki od koraka bušenja tkiva.
 • 3:55 - 3:57
  I ako izdvojimo samo tri -
 • 3:57 - 4:01
  laparoskopske operacije,
  epiduralni zahvati i otvaranje lobanje -
 • 4:01 - 4:05
  ovi zahvati su odgovorni za
  oko 30 000 komplikacija
 • 4:05 - 4:08
  svake godine u samo ovoj zemlji.
 • 4:08 - 4:11
  Za mene je ovo problem koji vredi rešiti.
 • 4:11 - 4:13
  Hajde da pogledamo neke od sprava
 • 4:13 - 4:16
  koje se koriste u ovim operacijama.
 • 4:16 - 4:19
  Pomenuo sam epidurale. Ovo je igla
  za davanje epiduralne anestezije.
 • 4:19 - 4:21
  Koristi se da bi se probili
  ligamenti kičme
 • 4:21 - 4:24
  i da bi se dostavila anestezija
  tokom porođaja.
 • 4:24 - 4:26
  Ovo je komplet sprava
  za biopsiju koštane srži.
 • 4:26 - 4:28
  Ove sprave se u stvari koriste
  da se zariju u kost
 • 4:28 - 4:32
  i pokupe koštanu srž
  ili da bi se uzeo uzorak lezija kostiju.
 • 4:32 - 4:34
  Evo bajoneta iz Građanskog rata.
 • 4:34 - 4:37
  (Smeh)
 • 4:37 - 4:40
  Da sam vam rekao da je ovo
  medicinska alatka za probijanje,
 • 4:40 - 4:41
  verovatno biste mi poverovali.
 • 4:41 - 4:44
  U čemu je razlika, zaista?
 • 4:44 - 4:46
  Što sam više istraživao,
 • 4:46 - 4:47
  to sam više mislio da mora
 • 4:47 - 4:49
  da postoji bolji način da se ovo uradi.
 • 4:49 - 4:52
  Za mene je ključ ovog problema
 • 4:52 - 4:54
  to što sve ove sprave za bušenje
 • 4:54 - 4:58
  imaju zajedničke fizičke karakteristike.
 • 4:58 - 4:59
  Pa, koje su to karakteristike?
 • 4:59 - 5:01
  Vratimo se na bušenje zida.
 • 5:01 - 5:05
  Vi primenjujete silu
  na bušilicu, u smeru zida.
 • 5:05 - 5:07
  Njutn kaže da će zid reagovati
 • 5:07 - 5:09
  istom silom, ali u suprotnom smeru.
 • 5:09 - 5:11
  Tako da, dok bušite kroz zid,
 • 5:11 - 5:13
  te sile se balansiraju.
 • 5:13 - 5:15
  Međutim, postoji onaj trenutak
 • 5:15 - 5:17
  kad bušilica konačno
  probije na drugu stranu,
 • 5:17 - 5:20
  i upravo u tom trenutku
  zid više ne može da se odupre sili.
 • 5:20 - 5:23
  Međutim, vaš mozak još nije uspeo
  da reaguje na promenu.
 • 5:23 - 5:24
  Tokom te milisekunde,
 • 5:24 - 5:27
  ili koliko god da treba
  da reagujete, vi i dalje gurate,
 • 5:27 - 5:29
  i ta neizbalansirana sila
  uzrokuje ubrzanje
 • 5:29 - 5:32
  i to je zarivanje.
 • 5:32 - 5:36
  Međutim, šta ako biste mogli,
  baš u trenutku probijanja
 • 5:36 - 5:38
  da povučete nazad taj vrh,
 • 5:38 - 5:41
  upravo suprotno smeru ubrzanja?
 • 5:41 - 5:43
  To je ono što sam naumio da uradim.
 • 5:43 - 5:44
  Zamislite da imate spravu
 • 5:44 - 5:48
  koja ima neku vrstu
  zaoštrenog vrha kojim probija tkiva.
 • 5:48 - 5:51
  Koji je najjednostavniji način
  da povučete taj vrh unazad?
 • 5:51 - 5:53
  Ja sam odabrao oprugu.
 • 5:53 - 5:55
  Kada razvučete tu oprugu,
  taj vrh ste izbacili napolje
 • 5:55 - 5:57
  tako da je spreman da probija tkiva,
 • 5:57 - 5:59
  a opruga teži da ga povuče natrag.
 • 5:59 - 6:01
  Kako da zadržite vrh u mestu
 • 6:01 - 6:03
  do momenta probijanja?
 • 6:03 - 6:06
  Ja sam iskoristio ovaj menanizam.
 • 6:06 - 6:08
  Kada je vrh sprave pritisnut o tkivo,
 • 6:08 - 6:12
  mehanizam se širi i učvrsti se
  u odnosu na zid.
 • 6:12 - 6:14
  Trenje koje se stvara
 • 6:14 - 6:17
  ga zaključa u mestu i ne dozvoljava
  opruzi da vrati vrh unazad.
 • 6:17 - 6:19
  Ali tačno u trenutku probijanja,
 • 6:19 - 6:21
  tkivo više ne može da se odupire vrhu.
 • 6:21 - 6:24
  Mehanizam se otključava i
  opruga povlači vrh unazad.
 • 6:24 - 6:26
  Ovako to izgleda na usporenom snimku.
 • 6:26 - 6:28
  Ovo je snimano na oko
  2000 sličica po sekundi
 • 6:28 - 6:29
  i voleo bih da primetite vrh
 • 6:29 - 6:32
  koji je upravo na dnu
  i samo što nije probio tkivo.
 • 6:32 - 6:35
  Primetićete da se,
  upravo u trenutku probijanja,
 • 6:37 - 6:40
  tačno tada, mehanizam otključava
  i povlači vrh unazad.
 • 6:40 - 6:42
  Želim ponovo da vam pokažem to,
  malo bliže.
 • 6:42 - 6:44
  Videćete vrh sa oštrom ivicom
 • 6:44 - 6:46
  i tačno kada probije
  ovu gumenu membranu,
 • 6:46 - 6:51
  nestaće u ovom belom, tupom omotaču.
 • 6:51 - 6:52
  Upravo tu.
 • 6:52 - 6:57
  To se dešava samo četiri stotinke
  nakon probijanja.
 • 6:57 - 7:01
  Kako je ova sprava napravljena da reaguje
  na fizičke karakteristike probijanja
 • 7:01 - 7:03
  a ne na specifičnosti otvaranja lobanje
 • 7:03 - 7:05
  ili laparoskopske operacije ili
  nekog drugog zahvata,
 • 7:05 - 7:09
  ona je upotrebljiva nevezano za
  ove različite medicinske discipline
 • 7:09 - 7:11
  i u različitoj meri.
 • 7:11 - 7:13
  Međutim, nije uvek ovako izgledala.
 • 7:13 - 7:15
  Ovo je bio moj prvi prototip.
 • 7:15 - 7:18
  Da, ovo su štapići od sladoleda,
 • 7:18 - 7:19
  a ono na vrhu je obična gumica.
 • 7:19 - 7:23
  Trebalo mi je oko 30 minuta da ovo uradim,
  ali je radilo.
 • 7:23 - 7:25
  I dokazalo mi je da moja ideja radi
 • 7:25 - 7:28
  i opravdala je nekoliko narednih
  godina rada na ovom projektu.
 • 7:28 - 7:30
  Radio sam na ovome zato što me je
 • 7:30 - 7:31
  ovaj problem zaista fascinirao.
 • 7:31 - 7:34
  Noću sam ostajao budan zbog njega.
 • 7:34 - 7:37
  Mislim da, takođe,
  treba i vas da fascinira,
 • 7:37 - 7:38
  jer, kao što sam rekao,
  ubodi su svuda.
 • 7:38 - 7:43
  To znači da će to, u nekom trenutku,
  biti i vaš problem.
 • 7:43 - 7:44
  Tog prvog dana u operacionoj sali
 • 7:44 - 7:47
  nisam očekivao da ću se ikada naći
  na drugoj strani trokara.
 • 7:47 - 7:51
  Međutim, prošle godine sam dobio
  upalu slepog creva dok sam bio u Grčkoj.
 • 7:51 - 7:53
  Bio sam u bolnici u Atini
 • 7:53 - 7:54
  i hirurg mi je rekao
 • 7:54 - 7:57
  da će izvesti laparoskopsku operaciju.
 • 7:57 - 7:59
  Trebao je da ukloni moje slepo crevo
  kroz ove male rezove
 • 7:59 - 8:02
  i rekao mi je šta mogu da očekujem
  tokom oporavka
 • 8:02 - 8:03
  i šta će se desiti.
 • 8:03 - 8:07
  Upitao je: "Imate li nekih pitanja?",
  a ja sam rekao: "Samo jedno, doco.
 • 8:07 - 8:09
  Koju vrstu trokara ćete upotrebljavati?"
 • 8:09 - 8:13
  Moj omiljeni citat vezan za
  laparoskopske operacije
 • 8:13 - 8:16
  je od doktora H. K. Jakobejusa:
 • 8:16 - 8:19
  "Upravo je ubod taj koji donosi rizik".
 • 8:19 - 8:22
  To je moj omiljeni citat zato što je
  H. K. Jakobejus
 • 8:22 - 8:26
  prva osoba koja je ikada izvela
  laparoskopsku operaciju na ljudima
 • 8:26 - 8:30
  i ovo je napisao 1912.
 • 8:30 - 8:36
  To je problem koji je povređivao
  i čak i ubijao ljude više od 100 godina.
 • 8:36 - 8:38
  Lako je misliti da, za svaki
  veći problem koji postoji,
 • 8:38 - 8:42
  postoji i tim eksperata koji rade
  danonoćno ne bi li ga rešili.
 • 8:42 - 8:45
  U stvari, to nije uvek slučaj.
 • 8:45 - 8:48
  Moramo biti bolji u nalaženju tih problema
 • 8:48 - 8:50
  i nalaženju načina da iste rešimo.
 • 8:50 - 8:54
  Ako naiđete na problem koji vas obuzima,
 • 8:54 - 8:56
  dozvolite mu da vas drži
  budnim tokom noći.
 • 8:56 - 8:58
  Dozvolite sebi da budete fascinirani,
 • 8:58 - 9:01
  zato što postoji
  mnogo života koje treba spasiti.
 • 9:01 - 9:04
  (Aplauz)
Title:
Sprava za rešavanje jednog od najopasnijih trenutaka u operacijama
Speaker:
Nikolaj Beg (Nikolai Begg)
Description:

Od hirurga se zahteva da svakog dana probijaju ljudsku kožu pre samih operacija - uz rizik da oštete ono što se nalazi na drugoj strani. U ovom fascinantnom govoru, videćete kako inženjer mašinstva, Nikolaj Beg, koristi fiziku da bi poboljšao jednu bitnu medicinsku spravu, zvanu trokar, i unapredio jedan od najopasnijih trenutaka u mnogim rutinskim operacijama.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
09:21

Serbian subtitles

Revisions