Return to Video

Instrument koji rješava jedan od najopasnijih trenutaka u kirurgiji

 • 0:01 - 0:03
  Prvi puta kada sam se nalazio
  u operacijskoj sali
 • 0:03 - 0:05
  i promatrao pravu operaciju,
 • 0:05 - 0:07
  nisam imao pojma što mogu očekivati.
 • 0:07 - 0:09
  Studirao sam strojarstvo,
 • 0:09 - 0:11
  mislio sam da će biti kao na televiziji.
 • 0:11 - 0:13
  Zlokobna glazba u pozadini,
 • 0:13 - 0:16
  grašci znoja kako klize
  niz kirurgovo lice.
 • 0:16 - 0:19
  No, uopće nije bilo tako.
 • 0:19 - 0:20
  Taj dan svirala je glazba,
 • 0:20 - 0:23
  mislim da su bili Madonnini
  najveći hitovi. (Smijeh)
 • 0:23 - 0:25
  I puno se razgovaralo,
 • 0:25 - 0:27
  ne samo o pacijentovu radu srca,
 • 0:27 - 0:30
  već i o sportu i planovima za vikend.
 • 0:30 - 0:32
  I otada, što sam više operacija promatao,
 • 0:32 - 0:34
  to sam više shvaćao
  da to upravo tako izgleda.
 • 0:34 - 0:36
  Na neki čudan način, to je kao
  uobičajen dan u uredu.
 • 0:36 - 0:38
  Ali svako malo
 • 0:38 - 0:40
  glazba utihne,
 • 0:40 - 0:42
  razgovor prestane,
 • 0:42 - 0:45
  a napeti pogledi su svima jednaki.
 • 0:45 - 0:47
  Tada znate da se nešto jako kritično
 • 0:47 - 0:49
  i opasno događa.
 • 0:49 - 0:50
  Prvi puta kada sam to vidio
 • 0:50 - 0:52
  promatrao sam
 • 0:52 - 0:54
  laparoskopsku operaciju.
 • 0:54 - 0:56
  Za vas koji niste upućeni,
 • 0:56 - 0:59
  laparoskopska operacija,
  za razliku od velikog
 • 0:59 - 1:01
  otvorenog zahvata koji vjerojatno
  vežete uz operaciju,
 • 1:01 - 1:03
  zahvat je kod kojeg kirurg napravi
 • 1:03 - 1:07
  tri ili više malih rezova na pacijentu.
 • 1:07 - 1:09
  Onda ugura dugačke tanke instrumente
 • 1:09 - 1:10
  i kameru,
 • 1:10 - 1:14
  i obavi operaciju unutar pacijenta.
 • 1:14 - 1:17
  Ovo je odlično jer postoji
  mnogo manji rizik od infekcije,
 • 1:17 - 1:20
  manje boli i kraći je oporavak.
 • 1:20 - 1:23
  No, tome ima i druga strana,
 • 1:23 - 1:24
  budući da se ovi rezovi rade
 • 1:24 - 1:27
  dugačkim zašiljenim instrumentom
 • 1:27 - 1:28
  koji se zove trokar.
 • 1:28 - 1:31
  Kirurg koristi ovaj instrument
 • 1:31 - 1:32
  tako da ga uzme
 • 1:32 - 1:34
  i pritisne u trbuh
 • 1:34 - 1:37
  sve dok ga ne probuši.
 • 1:37 - 1:40
  Razlog zašto su svi u operacijskoj sali
 • 1:40 - 1:43
  zurili u taj instrument tog dana
 • 1:43 - 1:46
  bio je što je kirurg morao
  neizmjerno paziti
 • 1:46 - 1:48
  da njime
 • 1:48 - 1:52
  ne ošteti organe i žile.
 • 1:52 - 1:53
  Ovaj problem bi svima vama
  trebao biti poznat
 • 1:53 - 1:56
  jer sam siguran da ste ga
  već negdje imali.
 • 1:56 - 1:58
  (Smijeh)
 • 1:58 - 2:00
  Sjećate li se ovoga?
 • 2:00 - 2:04
  (Pljesak)
 • 2:04 - 2:06
  Znali ste da će svakog trenutka
 • 2:06 - 2:08
  slamka probiti opnu,
 • 2:08 - 2:09
  i niste znali hoće li izići na drugi kraj
 • 2:09 - 2:11
  i ravno u vašu ruku,
 • 2:11 - 2:12
  ili ćete sve zaliti sokom,
 • 2:12 - 2:16
  no bili ste prestravljeni, zar ne?
 • 2:16 - 2:18
  Svaki put kada ste to radili,
 • 2:18 - 2:20
  iskusili ste istu temeljnu fiziku
 • 2:20 - 2:23
  koju sam ja promatrao u sali taj dan.
 • 2:23 - 2:26
  I to zaista jest problem.
 • 2:26 - 2:29
  Američka agencija za hranu i lijekove
  2003. godine izjavila je
 • 2:29 - 2:32
  da su rezovi trokarom
  vjerojatno najopasniji korak
 • 2:32 - 2:34
  u najmanje invazivnoj operaciji.
 • 2:34 - 2:36
  U 2009. mogli smo vidjeti rad
  u kojem se tvrdilo
 • 2:36 - 2:39
  da su trokari odgovorni za preko polovicu
 • 2:39 - 2:42
  svih velikih komplikacija
  u laparoskopskoj kururgiji.
 • 2:42 - 2:43
  I, usput rečeno,
 • 2:43 - 2:47
  to se nije promijenilo u 25 godina.
 • 2:47 - 2:48
  I kada sam diplomirao,
 • 2:48 - 2:50
  želio sam se baviti time.
 • 2:50 - 2:52
  Pokušavao sam objasniti prijatelju
 • 2:52 - 2:54
  na čemu sam točno radio,
 • 2:54 - 2:56
  i rekao sam,
 • 2:56 - 2:58
  "To je kao kada bušiš zid
 • 2:58 - 3:01
  kako bi objesio nešto u stanu.
 • 3:01 - 3:05
  To je trenutak kada bušilica
  prvo probuši zid
 • 3:05 - 3:09
  i potom nastupa onaj uron, zar ne?"
 • 3:11 - 3:13
  Pogledao me i rekao,
 • 3:13 - 3:17
  "Misliš, kao kad buše ljudima u mozak?"
 • 3:17 - 3:19
  I uzvratio sam, "Molim?" (Smijeh)
 • 3:19 - 3:22
  Zatim sam provjerio i otkrio
  da zaista buše ljudima mozak.
 • 3:22 - 3:24
  Mnogo neurokirurških zahvata
 • 3:24 - 3:28
  zapravo započinju bušenjem kroz lubanju.
 • 3:28 - 3:30
  Ako kirurg nije oprezan,
 • 3:30 - 3:33
  može pogoditi ravno u mozak.
 • 3:33 - 3:36
  Tog trena počeo sam razmišljati,
 • 3:36 - 3:39
  "uredu, bušenje lubanje,
  laparoskopska kirurgija,
 • 3:39 - 3:41
  zašto ne i druga područja medicine?"
 • 3:41 - 3:43
  Razmislite, kada ste zadnji put
  otišli liječniku
 • 3:43 - 3:45
  i niste zapeli s nečime? Zar ne?
 • 3:45 - 3:47
  Istina je da
 • 3:47 - 3:49
  u medicini ubod znači sve.
 • 3:49 - 3:52
  Ovdje je samo nekoliko zahvata
  koje sam pronašao
 • 3:52 - 3:55
  koji uključuju prodiranje kroz tkivo.
 • 3:55 - 3:57
  Ako uzmemo samo tri -
 • 3:57 - 4:01
  laparoskopska kirurgija,
  epiduralna injekcija i bušenje lubanje -
 • 4:01 - 4:05
  ovi zahvati odgovorni su za
  preko 30.000 komplikacija
 • 4:05 - 4:08
  svake godine samo u ovoj zemlji.
 • 4:08 - 4:11
  Smatram da je to problem
  koji treba riješiti.
 • 4:11 - 4:13
  Pogledajmo neke od instrumenata
 • 4:13 - 4:16
  koji se koriste kod ovih zahvata.
 • 4:16 - 4:19
  Spomenuo sam epiduralnu injekciju.
  Ovo je epiduralna igla.
 • 4:19 - 4:21
  Koristi se za ubod kroz
  ligamente u kralježnici
 • 4:21 - 4:24
  i daje anesteziju tijekom poroda.
 • 4:24 - 4:26
  Ovdje vidimo instrumente
  za biopsiju koštane srži.
 • 4:26 - 4:28
  Koriste se kako bi se zarilo u kost
 • 4:28 - 4:32
  i prikupilo koštanu srž
  ili uzorak koštanih lezija.
 • 4:32 - 4:34
  Ovo je bajuneta iz
  Američkog građanskog rata.
 • 4:34 - 4:37
  (Smijeh)
 • 4:37 - 4:39
  Da sam vam rekao da je to
  medicinski instrument za punkciju
 • 4:39 - 4:41
  vjerojatno biste mi povjerovali.
 • 4:41 - 4:44
  Jer, u čemu je razlika?
 • 4:44 - 4:46
  I što sam više to istraživao
 • 4:46 - 4:47
  to sam više vjerovao da treba postojati
 • 4:47 - 4:49
  bolji način da se to napravi.
 • 4:49 - 4:52
  Za mene je ključno rješenje problema
 • 4:52 - 4:54
  da svi ovi različiti
  instrumenti za punkciju
 • 4:54 - 4:58
  dijele zajednički skup temeljne fizike.
 • 4:58 - 4:59
  Kakva je to fizika?
 • 4:59 - 5:01
  Vratimo se bušenju kroz zid.
 • 5:01 - 5:05
  Primijenjujete silu
  na bušilicu prema zidu.
 • 5:05 - 5:08
  A Newton kaže da će i zid
  zauzvrat primijeniti silu,
 • 5:08 - 5:09
  jednaku i suprotnu.
 • 5:09 - 5:11
  I kako bušite kroz zid,
 • 5:11 - 5:13
  te sile postižu ravnotežu.
 • 5:13 - 5:15
  No onda se događa onaj trenutak
 • 5:15 - 5:17
  kada bušilica po prvi puta
  probija drugu stranu zida,
 • 5:17 - 5:20
  i u tom trenutku zid
  više ne može odolijevati.
 • 5:20 - 5:23
  No vaš mozak ne reagira
  na tu promjenu u sili.
 • 5:23 - 5:24
  Tako da u toj milisekundi,
 • 5:24 - 5:27
  ili koliko god vam treba da reagirate,
  još uvijek gurate,
 • 5:27 - 5:29
  i ta neuravnotežena sila
  uzrokuje akceleraciju,
 • 5:29 - 5:32
  i to je taj uron.
 • 5:32 - 5:36
  A što ako biste u tom trenutku probijanja
 • 5:36 - 5:38
  mogli povući vrh bušilice unatrag,
 • 5:38 - 5:41
  suprotno od akceleracije prema naprijed?
 • 5:41 - 5:43
  Upravo to sam krenuo napraviti.
 • 5:43 - 5:44
  Zamislite da imate uređaj
 • 5:44 - 5:48
  koji ima oštri vrh za probijanje tkiva.
 • 5:48 - 5:51
  Koji bi bio najjednostavniji način
  da taj vrh povučete unazad?
 • 5:51 - 5:53
  Ja sam odabrao oprugu.
 • 5:53 - 5:55
  Kada proširite tu oprugu,
  izučete van i taj vrh
 • 5:55 - 5:57
  tako da može probiti tkivo,
 • 5:57 - 5:59
  a opruga ga želi povući unazad.
 • 5:59 - 6:01
  Kako da zadržimo vrh na mjestu
 • 6:01 - 6:03
  do trenutka punkcije?
 • 6:03 - 6:06
  Ja koristim ovaj mehanizam.
 • 6:06 - 6:08
  Kada vrh uređaja pritišće tkivo,
 • 6:08 - 6:12
  mehanizam se širi prema van
  i uglavljuje na mjestu uza zid.
 • 6:12 - 6:14
  A trenje koje pritom nastaje
 • 6:14 - 6:17
  uglavljuje ga na mjestu i sprečava oprugu
  da povuče vrh unazad.
 • 6:17 - 6:19
  No točno u trenutku punkcije,
 • 6:19 - 6:21
  tkivo više ne može odolijevati vrhu.
 • 6:21 - 6:24
  Tako se mehanizam otvara i
  opruga povlači vrh unazad.
 • 6:24 - 6:26
  Pokazat ću vam to u usporenoj snimci.
 • 6:26 - 6:27
  Ovo je oko 2.000 sličica u sekundi,
 • 6:27 - 6:29
  primijetite vrh
 • 6:29 - 6:32
  točno ovdje na dnu, neposredno prije
  nego što će probiti tkivo.
 • 6:32 - 6:35
  Vidjet ćete da točno u trenutko punkcije,
 • 6:37 - 6:40
  točno ovdje, mehanizam se otvara
  i povlači vrh unazad,
 • 6:40 - 6:42
  Želim vam to ponovo pokazati izbliza.
 • 6:42 - 6:44
  Vidjet ćete naoštreni vrh,
 • 6:44 - 6:46
  i točno kada probuši tu gumenu opnu
 • 6:46 - 6:51
  nestat će u svojoj tupoj bijeloj futroli.
 • 6:51 - 6:52
  Točno ovdje.
 • 6:52 - 6:57
  To se događa unutar 4 stotinke sekunde
  poslije punkcije.
 • 6:57 - 7:01
  Budući da je ovaj instrument napravljen
  da odgovara fizikalnim zakonima punkcije
 • 7:01 - 7:03
  a ne pojedinostima bušenja lubanje
 • 7:03 - 7:05
  ili laparoskopskoj operaciji,
  ili nekom drugom zahvatu,
 • 7:05 - 7:08
  primijenjiv je u različitim
  medicinskim disciplinama
 • 7:08 - 7:11
  i u različitim mjerama duljine.
 • 7:11 - 7:13
  No nije uvijek ovako izgledao.
 • 7:13 - 7:15
  Ovo je bio moj prvi prototip.
 • 7:15 - 7:18
  Da, ono su štapići sladoleda,
 • 7:18 - 7:19
  a na vrhu je gumena traka.
 • 7:19 - 7:23
  Trebalo je oko 30 minuta
  da se to napravi, ali je djelovalo.
 • 7:23 - 7:25
  Dokazalo je da moja ideja funkcionira
 • 7:25 - 7:28
  i opravdalo je sljedećih nekoliko godina
  rada na ovom projektu.
 • 7:28 - 7:30
  Radio sam na tome
 • 7:30 - 7:31
  jer me ovaj problem zaista fascinirao.
 • 7:31 - 7:34
  Nisam mogao spavati zbog njega.
 • 7:34 - 7:37
  No, mislim da bi trebao fascinirati i vas,
 • 7:37 - 7:38
  jer sam već rekao da bušenja ima svugdje.
 • 7:38 - 7:43
  To znači da će u jednom trenutku
  to biti i vaš problem.
 • 7:43 - 7:44
  Onaj prvi dan u operacijskoj sali
 • 7:44 - 7:47
  nisam očekivao da ću se naći
  s druge stane trokara.
 • 7:47 - 7:51
  No, prošle godine tijekom posjeta Grčkoj
  dobio sam upalu slijepog crijeva.
 • 7:51 - 7:53
  Bio sam u bolnici u Ateni,
 • 7:53 - 7:54
  i kirurg mi je objašnjavao
 • 7:54 - 7:57
  da će napraviti laparoskopski zahvat.
 • 7:57 - 7:59
  Uklonit će mi slijepo crijevo kroz sitne rezove,
 • 7:59 - 8:02
  i pričao je što mogu očekivati od oporavka
 • 8:02 - 8:03
  i što će se dogoditi.
 • 8:03 - 8:06
  Rekao je, "Imate li ikakvih pitanja?"
  A ja sam odgovorio, "Samo jedno, doktore."
 • 8:06 - 8:09
  Kakav trokar koristite?
 • 8:09 - 8:13
  Moj najomiljeniji citat o laparoskopiji
 • 8:13 - 8:16
  je onaj doktora H. C. Jacobaeusa,
 • 8:16 - 8:19
  "Sama punkcija izaziva rizik."
 • 8:19 - 8:22
  To mi je najdraži citat jer
  je H. C. Jacobaeus
 • 8:22 - 8:26
  bio prva osoba koja je izvela
  laparoskopski zahvat na ljudima,
 • 8:26 - 8:30
  a to je napisao 1912.
 • 8:30 - 8:36
  Ovo je problem koji je ozljeđivao
  i čak ubijao ljude već 100 godina.
 • 8:36 - 8:38
  Lako je vjerovati da
  za svaki veliki problem
 • 8:38 - 8:42
  postoji tim stručnjaka
  koji neprestano radi kako bi ga riješili.
 • 8:42 - 8:45
  Prava istina je da to nije uvijek tako.
 • 8:45 - 8:48
  Moramo biti uspješniji u
  nalaženju tih problema
 • 8:48 - 8:50
  i otkrivanju njihovih rješenja.
 • 8:50 - 8:54
  Ako naiđete na problem
  koji vas je zaintrigirao,
 • 8:54 - 8:55
  zbog kojeg ne spavate noću,
 • 8:55 - 8:58
  dopustite si da vas fascinira,
 • 8:58 - 9:01
  jer toliko života treba biti spašeno.
 • 9:01 - 9:04
  (Pljesak)
Title:
Instrument koji rješava jedan od najopasnijih trenutaka u kirurgiji
Speaker:
Nikolai Begg
Description:

Svaki dan kirurzi su primorani probijati kožu ljudima prije zahvata - riskirajući tako ozljedu tkiva s druge stane. U fascinantnom govoru, otkrijte kako student strojarstva Nikolai Begg koristi fiziku kako bi unaprijedio važan medicinski instrument, trokar, i kako bi poboljšao jedan od najopasnijih trenutaka u mnogim uobičajenim operacijama.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
09:21

Croatian subtitles

Revisions