Serbian subtitles

← Kako funkcionišu rasne predrasude - i kako ih suzbiti

Get Embed Code
39 Languages

Showing Revision 9 created 08/21/2020 by Ivana Korom.

 1. Pre nekoliko godina
 2. bila sam u avionu sa svojim sinom
  koji je tada imao pet godina.
 3. Moj je sin bio tako uzbuđen
  što je u avionu sa mamom.
 4. Gledao je okolo,
  proučavao stvari oko sebe
 5. i proučavao je ljude.
 6. Ugledao je jednog čoveka i rekao:
 7. "Hej! Onaj čovek liči na tatu!"
 8. Pogledala sam u tog čoveka
 9. i on uopšte nije ličio na mog muža,
 10. ali baš ni u čemu.
 11. A onda sam počela da gledam po avionu
 12. i primetila sam da je ovaj čovek
  bio jedini crnac u avionu.
 13. Pomislila sam:
 14. "U redu.
 15. Moraću malo da popričam sa svojim sinom
 16. o tome kako ne liče
  svi crnci jedni na druge."
 17. Moj je sin podigao glavu i rekao:
 18. "Nadam se da neće opljačkati avion."
 19. "Šta? Šta si to rekao?", upitala sam.
 20. A on će: "Pa, nadam se da taj čovek
  neće opljačkati avion."
 21. "Ali, zašto bi ti pomislio
  tako nešto?", pitala sam.
 22. "Znaš da tata ne bi opljačkao avion."
 23. "Da, da, da, pa znam", odgovorio je.
 24. "Pa, zašto bi onda to rekao?", upitah.
 25. A on me je pogledao
  sa zaista tužnim izrazom lica
 26. i rekao:
 27. "Ne znam zašto sam to rekao.
 28. Ne znam zašto sam to pomislio."
 29. Živimo u vreme tako
  snažne rasne stratifikacije

 30. da nam čak i petogodišnjak može reći
  šta bi trebalo da usledi,
 31. čak i bez prestupnika,
 32. čak i bez eksplicitne mržnje.
 33. Ova veza između crne boje kože i zločina
 34. uvukla se u um mog petogodišnjaka.
 35. Ona se uvlači u svu našu decu,
 36. u sve nas.
 37. Naši umovi se oblikuju
  po rasnim disparitetima
 38. koje vidimo u svetu
 39. i po narativima koji nam pomažu
  da shvatimo razlike koje vidimo:
 40. "Oni ljudi su skloni kriminalu."
 41. "Oni ljudi su nasilni."
 42. "Onih se ljudi treba bojati."
 43. Kada je moj istraživački tim
  doveo ljude u našu laboratoriju

 44. i pokazivao im lica,
 45. utvrdili smo da ih pogled na lica crnaca
  navodi da mutne slike oružja
 46. vide jasnije i uočavaju brže.
 47. Predrasuda ne kontroliše
  samo ono što vidimo,
 48. nego i gde gledamo.
 49. Utvrdili smo da podsticanje ljudi
  da pomisle na nasilni zločin
 50. može da ih navede da usmere
  pogled na lice crnca,
 51. a skrenu ga sa lica belca.
 52. Podsticanje policajaca da pomisle
  na hvatanje i pucanje
 53. i hapšenje
 54. takođe ih navodi da pogled
  usmere na lica crnaca.
 55. Predrasuda može zaraziti sve aspekte
  našeg krivično-pravnog sistema.

 56. U velikom skupu podataka
  vezanih za osuđenike na smrt,
 57. utvrdili smo da što je osoba tamnija,
  više nego duplo se uvećavaju šanse
 58. da dobije smrtnu kaznu -
 59. barem kada su njihove žrtve bile belci.
 60. Ovaj ishod je bitan,
 61. čak imajući u vidu da smo
  uzeli u obzir težinu zločina
 62. i privlačnost okrivljenog.
 63. I, bez obzira šta smo kontrolisali,
 64. otkrili smo da se crnci kažnjavaju
 65. srazmerno crnoj boji i njihovim
  fizičkim karakteristikama:
 66. što su crnji,
 67. to je veća šansa
  da će dobiti smrtnu kaznu.
 68. Predrasude takođe mogu uticati na to
  kako se nastavnici ophode prema učenicima.

 69. Moje kolege i ja smo utvrdili
  da su nastavnici skloni
 70. da disciplinuju crnce srednjoškolce
  na mnogo strožiji način
 71. nego belce
 72. za iste prekršaje.
 73. U skorašnjoj studiji
 74. utvrdili smo da nastavnici tretiraju
  crne učenike kao grupu,
 75. a bele kao pojedince.
 76. Ako se, na primer,
  crni učenik nedolično ponaša
 77. i onda drugi crni učenik to isto uradi
  nekoliko dana posle,
 78. reakcija nastavnika na ponašanje
  tog drugog crnog učenika je
 79. kao da se on nedolično ponašao dvaput.
 80. To je kao da se gresi jednog deteta
 81. nagomilavaju na drugo dete.
 82. Stvaramo kategorije da bismo
  svetu dali smisao,

 83. da bismo uspostavili
  neku kontrolu i koherentnost
 84. sa podražajima
  kojima nas stalno bombarduju.
 85. Kategorizacija i predrasude koje ona seje
 86. omogućava našem mozgu
  da brže i efikasnije pravi procene,
 87. a to radimo instinktivno
  se oslanjajući na obrasce
 88. koji se čine predvidivim.
 89. Ipak, kao što nam kategorije koje stvaramo
  dozvoljavaju da donosimo brze odluke,
 90. one takođe pojačavaju predrasude.
 91. Tako da upravo stvari
  koje nam pomažu da vidimo svet,
 92. isto tako nas mogu zaslepeti.
 93. One čine naše odluke lakim,
 94. bez napora.
 95. Ali, to dolazi uz veliku cenu.
 96. Pa, šta možemo da uradimo?

 97. Svi smo podložni predrasudama,
 98. ali im ipak ne podležemo stalno.
 99. Postoje određeni uslovi
  pod kojima predrasude ožive
 100. i oni pod kojima se one priguše.
 101. Da vam dam primer.

 102. Mnogi znaju za tehnološku
  kompaniju Nextdoor.
 103. Dakle, njihova svrha je stvoriti
  jače, zdravije i bezbednije susedstvo.
 104. I tako oni nude ovaj onlajn prostor
 105. gde susedi mogu dobiti
  i podeliti informacije.
 106. Ipak, Nextdoor je ubrzo shvatio
  da imaju problem
 107. sa rasnim profilisanjem.
 108. Kao uobičajen slučaj,
 109. ljudi bi pogledali kroz prozor
 110. i ugledali crnca u svom inače belom kvartu
 111. i naprečac bi zaključili
  da on ne smera ništa dobro,
 112. čak i ako ne postoji dokaz
  o kriminalnim aktivnostima.
 113. Na mnoge načine, kako se ponašamo onlajn
 114. je odraz onoga kako se ponašamo
  u stvarnom svetu.
 115. Ali ono što ne želimo je da stvorimo
  jedan jednostavan sistem
 116. koji može pojačati predrasude
  i produbiti rasne različitosti,
 117. umesto da ih ukloni.
 118. Tako je saosnivač Nextdoora
  kontaktirao mene i ostale

 119. da bismo pokušali da pronađemo rešenje.
 120. Shvatili su da će, u cilju suzbijanja
  rasnog profilisanja na platformi,
 121. morati dodati otpor,
 122. drugim rečima, moraće
  da nateraju korisnike da uspore.
 123. Prema tome, Nextdoor je morao
  da donese odluku
 124. i protivno svakom,
  onom unutrašnjem impulsu,
 125. odlučili su da ga dodaju.
 126. Uradili su to tako što su dodali
  jednostavnu čeklistu.
 127. Na njoj su bile tri stavke.
 128. Prvo, zamolili su korisnike da zastanu
 129. i razmisle, "Šta je ova osoba radila
  da se čini sumnjivom?"
 130. Kategorija "crnac" nije osnova za sumnju.
 131. Drugo, tražili su od korisnika da opišu
  fizičke osobine osobe,
 132. a ne samo njihovu rasu i pol.
 133. Treće, shvatili su da dosta ljudi
 134. ne zna šta je to rasno profilisanje
 135. niti da se njime bave.
 136. Zato im je Nextdoor dao definiciju
 137. i rekao im da je to strogo zabranjeno.
 138. Mnogi od vas su videli
  znakove na aerodromima
 139. i na metro stanicama koji kažu:
  "Ako vidite nešto, skrenite pažnju na to."
 140. Nextdoor je pokušao ovo modifikovati.
 141. "Ako uočite nešto sumnjivo,
 142. recite nešto konkretno."
 143. Koristeći ovu strategiju,
  jednostavnim usporavanjem korisnika,
 144. Nextdoor je uspeo da suzbije
  rasno profilisanje za 75 posto.
 145. Sada, često mi ljudi kažu,

 146. "Ne možete dodati tu kočnicu
  u svakoj situaciji, u svakom kontekstu,
 147. a posebno ne za one koji stalno
  donose odluke u deliću sekunde."
 148. Ali, ispostavilo se da možemo to uraditi
 149. u više situacija nego što mislimo.
 150. Radeći sa Policijskom upravom Ouklanda
 151. u Kaliforniji,
 152. ja i mnoge moje kolege smo uspeli
  da pomognemo policiji
 153. da smanji broj onih koje su zaustavljali,
 154. a koji nisu počinili nikakvo
  ozbiljno krivično delo.
 155. A to smo uradili
  tako što smo naveli policajce
 156. da se zapitaju pre nego što
  nekog zaustave radi provere:
 157. "Da li vršim ovu proveru
  na osnovu razumne odluke,
 158. da ili ne?"
 159. Drugim rečima,
 160. da li imam prethodne informacije
  koje povezuju dotičnu osobu
 161. sa određenim krivičnim delom?
 162. Dodavanjem ovog pitanja
 163. na formular koji policajci
  popunjavaju tokom provere
 164. postižemo da oni uspore, zastanu,
 165. razmisle, "Zašto želim
  da zaustavim ovu osobu?"
 166. U 2017, pre nego što smo formularu dodali
  ovo pitanje koje potiče na razmišljanje,

 167. policajci su izvršili
  oko 32 000 provera po gradu.
 168. Sledeće godine, sa dodatkom ovog pitanja,
 169. ovo je palo na 19 000 provera.
 170. Samo provera Afroamerikanaca
  je pala za 43 posto.
 171. A zaustavljanje manjeg broja crnaca
  nije učinilo grad ništa opasnijim.
 172. U stvari, stopa kriminala
  je nastavila da pada
 173. i grad je postao bezbedniji za sve.
 174. Tako da je jedno rešenje u smanjenju
  broja nepotrebnih provera.

 175. Drugo bi bilo bolji kvalitet
  provera koje policija napravi.
 176. I tehnologija nam može ovde pomoći.
 177. Svi znamo za smrt Džordža Flojda,
 178. jer oni koji su mu pokušali pomoći
  su držali mobilne telefone
 179. da bi snimili taj strašni,
  tragični susret sa policijom.
 180. Ali, mi imamo razne vrste tehnologije
  koje ne koristimo u službi dobrog.
 181. Od policijskih stanica širom zemlje
 182. sada se traži da nose kamere na sebi
 183. tako da imamo snimke ne samo
  najekstremnijih i užasnih susreta,
 184. nego i svakodnevnih interakcija.
 185. Sa interdisciplinarnim timom sa Stanforda,

 186. počeli smo da koristimo
  tehnike mašinskog učenja
 187. da bismo analizirali veliki broj susreta.
 188. Ovo smo uradili da bismo bolje razumeli
  šta se dešava tokom rutinskih provera.
 189. Došli smo do saznanja da,
 190. čak i onda kada se policajci
  ponašaju profesionalno,
 191. ipak razgovaraju sa vozačima crncima
  sa manje uvažavanja nego sa belcima.
 192. U stvari, po rečima
  koje policajci koriste u govoru,
 193. mogli smo pretpostaviti da li su
  razgovarali sa crncem ili belcem.
 194. Problem je što veliku većinu
  snimaka sa ovih kamera

 195. ne koriste u policijskim stanicama
 196. da bi razumeli šta se događa na ulici
 197. ili za obuku policajaca.
 198. A to je šteta.
 199. Kako se rutinska provera pretvori
  u susret sa smrtnim ishodom?
 200. Kako se to dogodilo
  u slučaju Džordža Flojda?
 201. Kako se to dogodilo u drugim slučajevima?
 202. Kada je moj stariji sin imao 16 godina,

 203. shvatio je da kada belci pogledaju u njega
 204. osećaju strah.
 205. Liftovi su najgori, kaže.
 206. Kada se vrata zatvore,
 207. ljudi se zateknu u ovom malom prostoru
 208. sa nekim za koga su naučeni
  da ima veze sa opasnošću.
 209. Moj sin oseća taj nemir
 210. i nasmeši se da ih umiri,
 211. da umiri njihov strah.
 212. Kada progovori,
 213. njihova se tela opuste.
 214. Lakše dišu.
 215. Prija im modulacija njegovog glasa,
 216. njegova dikcija, izbor reči.
 217. Zvuči kao jedan od njih.
 218. Nekada sam mislila da je moj sin
  prirodno ekstrovertan, kao i njegov otac.
 219. Ali, tada sam shvatila, u tom razgovoru,
 220. da njegov osmeh nije znak
  da on želi da stupi u kontakt
 221. sa potencijalnim neznancima.
 222. To je bio talisman kojeg je
  koristio da bi se zaštitio,
 223. veština preživljavanja koju je izgradio
  tokom hiljada vožnji liftom.
 224. Učio je kako da ublaži tenziju
  koju je stvarala njegova boja kože
 225. i to je ugrozilo i njegov vlastiti život.
 226. Znamo da je mozak
  predodređen za predrasude,

 227. a jedan od načina da se one nadvladaju
  je da se zastane i razmisli
 228. o dokazima za naše pretpostavke.
 229. Zato se moramo zapitati:
 230. kakve pretpostavke unosimo
  kad kročimo u lift?
 231. Ili u avion?
 232. Kako da postanemo svesni
  svojih nesvesnih predrasuda?
 233. Koga te pretpostavke štite?
 234. Koga one ugrožavaju?
 235. Dok se ovo ne zapitamo
 236. i ne budemo insistirali da naše škole
  i sudovi i policijske stanice
 237. i sve institucije ne urade isto,
 238. nastavićemo da dozvoljavamo predrasudama
 239. da nas zaslepljuju.
 240. Ako to učinimo,
 241. niko od nas neće biti zaista bezbedan.
 242. Hvala.