YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Romanian subtitles

← Vreau să văd datele: Cum să devii expert în propria persoană | Talithia Williams | TEDxClaremontColleges

Dr. Talithia Williams explorează modul în care fiecare persoană poate colecta date despre propria persoană ce furnizează informaţii despre propria sănătate.

Get Embed Code
11 Languages