Vietnamese subtitles

← Is This Discount the Same - Intro to Java Programming

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 2 created 08/23/2015 by TTmagic Nguyen.

  1. Nếu tôi thay đổi if và else thì sao? Đổi chỗ với nhau,
  2. biến dấu lớn hơn thành dấu nhỏ hơn. Giá tiền giảm được tính bởi phần code này
  3. có giống với giá khi được tính với phần code kia không?
  4. Nếu ta dùng phần code này, giá giảm cho chuyến bay tới Las Vegas
  5. sẽ là bao nhiêu? Chicago và New York nữa?