YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Turkish subtitles

← 08-04 Müşteri_Prototipleri

08-04 Müşteri_Prototipleri

Get Embed Code
11 Languages

Showing Revision 5 created 12/15/2015 by Turkish_Editor_AK.

 1. Edinmek, elde tutmak ve büyütmek
  kelimelerini sürekli kullanıyoruz.
 2. Ama bunlar aslında gelişi güzel fikirlerle
  değil insanlarla ilgilidir.
 3. Anlamamız gereken şeylerden biri de
  edinmek istediğimiz müşterilerimizin...
 4. ...kişiliklerinin veya prototiplerinin ne
  olduğunu bilmektir.
 5. Girişimler için anlaması zor şeylerden...
 6. ...biri de müşteri edinmenin soyut
  bir fikir olmadığıdır.
 7. Müşterilerinizin kim olduklarını gerçekten
  anlamanız gerekir.
 8. Bu sadece tüketicilere satış yapmayı
  düşünmek değildir.
 9. Büyük şirketlerde de çözmeniz gereken
  ünvanlara sahip insanlar bulunur.
 10. Bu bir tüketici şirketinde yapacağınızla
  hemen hemen aynı şeydir.
 11. Burada anlamanız gereken şey sizin satış
  yapmaya çalıştığınız kişilerin rolleridir.
 12. Kim onlar? Eğer bir şirkettelerse
  konumları nedir? Unvanları nedir?
 13. Organizasyonları nedir? Bu arada sadece
  organizasyon şemasından bahsetmiyoruz.
 14. Nasıl etkilenirler? Kimi etkilerler?
 15. Ve eğer alıcılarsa nasıl satın alırlar?
  Yani ürünlerimizi nasıl duyarlar?
 16. Sizi nasıl tanırlar? Daha sonra
  göreceğiz ilginç bir konu da...
 17. ...bazı müşterilerin Google kullanıcıları
  gibi olduğudur.
 18. Aramayı kullananlar vardır ama
  ödeyenler de vardır.
 19. Ödeyenler tamamen farklı bir müşteri
  segmentidir.
 20. Bu insanları, tanımlamaya
  çalıştığım bu prototipi anlamalısınız.
 21. Kullanıcılar mı, ödeyenler mi,
  düzenleyiciler mi yoksa...
 22. ...satın alma sürecinde başka yerdeler mi?
 23. Değer önerisi ve müşteri segmenti
  derslerini hatırlarsanız...
 24. ... gerçekten anlamaya çalıştığımız şey
  çözdüğümüz müşteri sıkıntıları...
 25. ...onlara ne kazanımlar sağladığımız ve
  asıl olarak...
 26. ...müşterimizin prototipinin nasıl
  olduğudur. Yeni girişimler...
 27. ...bir takım hipotezlerle başlar ve
  sonra bina dışına çıkarlar...
 28. ...ve müşteri keşif sürecinde müşteri
  prototiplerini detaylandırmaya başlarlar.
 29. Pek çok şirket birden çok müşteri
  prototipine satış yapar.
 30. Prototip iki ya da üç tane ise
  endişelenmeye gerek yoktur.
 31. 20 taneyse yukarıdakilere iyi bakmadınız
  demektir ve prototipleri arındırmalısınız.
 32. Sonra şirketin bu kişilik için temsili
  bir resim seçmesini isteriz.
 33. Prototipi en iyi temsil edecek kişiyi
  bulmak isteriz.
 34. Bir poster hazırlayıp bunu mühendislik
  bölümünün duvarına asın deriz.
 35. Onlara şunu deyin: "İşte ürünü bu
  kişi için yapıyorsunuz".
 36. 21-30 yaş aralığında, şehirde yaşayan, x
  veya y alan genç bir profesyonel olabilir.
 37. Veya Orta Batı Amerika'da 45-55 yaş
  aralığında bir anne olan Sally olabilir.
 38. Ya da Çin veya Hindistan'dan biri
  olabilir. Önemli değil.
 39. Önemli olan sürekli geliştirilen ve
  gerçeğe dayalı bir fikrinizin olmasıdır.
 40. Bu, bu insanların kazanmaya çalıştığımız
  kişiler olduğunu anlamanıza yardım eder.
 41. İlk hipoteziniz hakkında endişe etmeyin.
 42. Müşteriyi araştırmanın asıl amacının resmi
  geliştirmeye devam etmek olduğu anlayın.
 43. Bunların ilk müşterileriniz olması
  muhtemel kişiler olduğunu unutmayın.