Vietnamese subtitles

← First Do It by Hand - Intro to Java Programming

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 3 created 08/21/2015 by Hoa Nguyen.

 1. Chúng ta đã nói nhiều về các con số,
 2. làm cách nào để tính toán, đọc và
  hiển thị chúng.
 3. và bạn đã viết được một vài chương trình.
 4. Nhưng có một thứ quan trọng
 5. tôi muốn đề cập tới trong các phút
  tiếp theo, đó là
 6. hãy làm làm mọi thứ trên giấy trước khi
  mở IDE lên.
 7. Mấy đứa mới ở daynhauhoc
  thường mở BlueJ lên
 8. hoặc bất cứ IDE nào khác bọn nó dùng rồi
  code. Nhưng nó ít khi mang lại hiệu quả
 9. Tôi sẽ lấy một ví dụ và cho bạn biết mình
  làm trên giấy là như thế nào.
 10. Đây là bài toán.
 11. Giả sử chúng ta sẽ đặt các viên gạch
  màu trắng và đỏ
 12. xen kẽ nhau dọc theo bức tường, chúng
  ta đã biết độ rộng của tường cũng như
 13. kích thước của mỗi viên gạch.
 14. Kiến trúc sư nói
 15. chúng ta phải bắt đầu và kết thúc
  với các viên gạch cùng màu,
 16. câu hỏi là cần đặt hàng bao nhiêu
  viên gạch?
 17. Rõ ràng là bạn sẽ cần nhiều hơn 1 viên
  gạch trắng so với
 18. số viên gạch đỏ. Nhưng bao nhiêu thì còn
  tùy thuộc vào kích thước viên gạch
 19. và tổng độ rộng của bức tường.
 20. Cứ cho bài tập của bạn là viết một
  chương trình
 21. giúp các công nhân giải quyết
  vấn đề này đi.
 22. Như tôi đã nói, đây không phải
  lúc để sử dụng IDE.
 23. Thay vào đó, hãy tự giải chúng trên giấy
  trước
 24. rồi bạn sẽ hiểu tính toán thực sự là
  như thế nào.