YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Skogsbruk och friluftsliv

Get Embed Code
1 Language

En film som beskriver enkla åtgärder en skogsägare kan vidta för att öka rekreationsvärdet i skogen. Filmen besöker en skogsägare i Småland, ett skogsägarpar i Uppland och följer med en förvaltare från Skogssällskapet ut i kommunägda skogar söder om Stockholm. Filmen är en del av Skogskunskap.se och har producerats med finansiering av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.