ควรฟังเสียงของครูบาอาจารย์ไหมในขณะนั่งสมาธิ

Title:
ควรฟังเสียงของครูบาอาจารย์ไหมในขณะนั่งสมาธิ
Description:

3/1/2021
ณ สถาบันพาตัวใจกลับบ้าน ศาลายา นครปฐม

more » « less
Video Language:
Thai
Duration:
04:23
Format: Youtube Primary Original Synced
This video is part of Amara Public.

Subtitles download

Incomplete subtitles (1)

Completed subtitles (1)