YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← 01-02 Introducing Your Instructors

Get Embed Code
11 Languages

Showing Revision 9 created 10/03/2015 by TTmagic Nguyen.

 1. (vietsub - daynhauhoc.com)
  Tôi là Kathrine Kwan,
  và tôi là một hướng dẫn lập trình viên (HDLTV) tại Google
 2. Tôi khởi đầu là một kĩ sư trong nhóm Android apps,
 3. Tôi đã làm việc ở đây được 3 năm, trong một số sản phẩm như Google Play và Google Keep,
 4. một phần mềm để ghi chú.
  Tôi bất ngờ với cách bạn xây dựng trên nền tảng này,
 5. một phần mềm để ghi chú.
  Tôi bất ngờ với cách bạn xây dựng trên nền tảng này,
 6. và tôi cũng hào hứng với những apps có thể thực sự cải thiện
 7. đời sống.
 8. Khi tôi gặp mọi người, họ thường nói với tôi về những ý tưởng tuyệt vời,
 9. Nhưng sau đó họ cảm thấy họ không có những kĩ năng để xây dựng nó.
 10. và đó là lý do tôi chuyển sang làm cầu nối với lập trình viên
 11. để tôi có thể giúp mọi người như bạn xây dựng một ứng dụng tuyệt vời.
 12. Thông qua lớp học này, tôi sẽ giúp các bạn tạo ứng dụng đầu tiên cho bản thân.
 13. Tôi tên là Dan Gauthan
  Tôi cũng từng là HDLTV tại Google
 14. trong 4 năm và tôi có rất nhiều nón ở đây.
 15. Mục đích của tôi là giúp các bạn tạo Sunshine (app), đó là
 16. thứ giống với một sản phẩm chất lượng,
 17. Tôi sẽ giới thiệu những mẫunguyên lý thiết kế Android.
 18. Có một số thứ mà lập trình viên mới thường không để ý.
 19. Bạn sẽ học cách làm việc với framework, tập trung vào cách tạo nên một ứng dụng độc đáo,
 20. thay vì tạo lại một một thứ gì đó.
 21. Tôi là Rado Mya và cũng là một HDLTV tại Google
 22. được 5 năm.
 23. Tôi đã làm việc với Androids từ rất lâu kể từ khi
 24. còn chưa có thiết bị android nào.
 25. Tất cả những gì chúng ta cần là một EMULATOR, một SDK
 26. và một sự đam mê.
 27. Tôi sẽ để bạn lại đây với những lập trình Android,
 28. và mục tiêu không phải giúp bạn học nhanh nhất có thể.
 29. mà là giúp bạn hiểu những gì chúng tôi làm.
 30. Và bạn cần luyện tập, để thật sự hiểu làm thế nào để tạo
 31. một trải nghiệm tuyệt vời bằng thiết bị di động.
 32. Trước khi bạn hoàn thành khóa học
  Bạn sẽ biết thêm được cách tạo
 33. một ứng dụng tùy thích.
 34. Bạn sẽ biết cách để xây dưng một ứng dụng tuyệt vời tập trung vào người dùng.