Return to Video

چگونه پزشکان می‌توانند به ترمیم سیستم پناهندگی معیوب ایالات متحده کمک کنند

 • 0:01 - 0:04
  سال‌ها قبل مرد جوانی برای دیدن
  من به کلنیکم مراجعه کرد.
 • 0:06 - 0:08
  او گفت که در حال فرار برای زندگیش بود.
 • 0:09 - 0:11
  گفت از خانه‌اش فرار کرده،
 • 0:12 - 0:14
  چون در آنجا، هم‌جنس‌گرایی
  نه تنها غیرقانونی است،
 • 0:14 - 0:16
  بلکه در بعضی موارد مجازات آن مرگ بود.
 • 0:18 - 0:21
  بنابراین وقتی گرایش جنسیش آشکار شد،
 • 0:21 - 0:23
  خانواده‌اش او را طرد کردند،
 • 0:23 - 0:25
  رئیسش او را اخراج کرد،
 • 0:25 - 0:28
  و اوباش خشمگین مرتباً در
  خیابان‌ها به او حمله کردند.
 • 0:30 - 0:34
  و هر دفعه پلیس فقط از
  راه رسید تا او را دستگیر،
 • 0:34 - 0:36
  بازداشت و حتی بیشتر شکنجه کند.
 • 0:37 - 0:41
  و او می‌دانست که اگر نتواند
  از این چرخه خشونت فرار کند،
 • 0:41 - 0:42
  مطمئناً کشته خواهد شد.
 • 0:43 - 0:46
  پس او باید کاری که برای زنده ماندن
  لازم بود انجام می‌داد.
 • 0:46 - 0:48
  او همه چیز را رها کرد.
 • 0:48 - 0:51
  همه دوستانش، خانواده‌اش، شغلش،
 • 0:52 - 0:53
  از خانه‌اش گریخت،
 • 0:53 - 0:56
  و به ایالات متحده فرار کرد
 • 0:56 - 0:58
  و اینجا درخواست پناهندگی کرد.
 • 0:59 - 1:02
  ولی مثل خیلی ازافراد که
  ازاین نوع آزارها فرار می‌کنند،
 • 1:02 - 1:04
  نتوانسته بود چیز زیادی همراه بیاورد.
 • 1:04 - 1:05
  او چند مدرک شناسایی اولیه،
 • 1:05 - 1:07
  پولی ناچیز و چند دارایی
  محدود دیگر همراه داشت.
 • 1:08 - 1:10
  او مسلماً هیچ مدرک رسمی
 • 1:10 - 1:12
  از پلیسی که او را شکنجه
  کرده بود همراه نداشت.
 • 1:12 - 1:15
  هیچ ویدویی از اوباشی که تلاش
  کرده بودند او را به قتل برسانند.
 • 1:15 - 1:18
  او چنین شواهدی در دست نداشت
  تا بتواند ادعاهایش را ثابت کند.
 • 1:20 - 1:23
  ولی در هر حال او اینجا بود،
  در کلینیک من نشسته بود،
 • 1:23 - 1:26
  به من شواهدی قدرتمند از آزار و اذیتی
  که علیه‌اش شده بود را نشان می‌داد.
 • 1:28 - 1:31
  و آن زخم‌های فیزیکی و روانی بود
  که به همراه آورده بود.
 • 1:33 - 1:35
  او در واقع از دردی مزمن
  و ناتوان کننده رنج می‌برد.
 • 1:37 - 1:39
  او زخم‌های عمیقی در سراسر بدنش داشت،
 • 1:39 - 1:43
  زخم‌هایی که به سختی بهبود می‌یافتند
  و بارها و بارها عفونت می‌کردند.‌
 • 1:44 - 1:46
  او از افسرگی شدید رنج می‌برد
 • 1:46 - 1:50
  و همچنان به علت اختلال استرس پس از سانحه
  مرتباً کابوس‌های فلج کننده‌ای داشت.
 • 1:53 - 1:54
  پس ما کارمان را ادامه دادیم.
 • 1:54 - 1:56
  ماه‌ها مرتباً همدیگر را دیدیم،
 • 1:56 - 1:59
  و همه این تیکه‌های مدراک
  پزشکی را مستند سازی کردیم.
 • 2:00 - 2:03
  جزئیات هر حمله را بررسی کردیم،
 • 2:03 - 2:04
  از جای زخم‌هایش عکس گرفتیم،
 • 2:04 - 2:06
  آسیب‌ها و جراحت‌هایش را ثبت کردیم.
 • 2:06 - 2:11
  و توانستیم شروع به واقعه نگاری
  بهبود آهسته اما پیوسته او
 • 2:11 - 2:12
  همان‌طور که تحت درمان بود، بکنیم.
 • 2:14 - 2:16
  با همکاری نزدیک با وکیل او،
 • 2:16 - 2:18
  من یک استشهاد دقیق و مفصل ارسال کردم،
 • 2:18 - 2:22
  که شامل یافته‌های این ارزیابی
  پزشکی قانونی نیز می‌شد،
 • 2:22 - 2:25
  و ما آن را به عنوان بخشی از
  درخواست پناهندگی او ثبت کردیم.
 • 2:25 - 2:27
  سپس صبر کردیم
 • 2:27 - 2:30
  برای سال‌هایی طولانی، در همان حال که
  که او مرتباً به دادگاه‌ها مراجعه می‌کرد.
 • 2:31 - 2:33
  بالاخره یک روز ایمیلی
  از طرف او دریافت کردم.
 • 2:35 - 2:37
  نوشته بود که درخواست پناهندگیش قبول شده.
 • 2:38 - 2:41
  که باعث خوشحالی همه در کلینیک شد.
 • 2:41 - 2:45
  او در ایمیلش نوشته بود که این
  اولین بار است که بعد از سال‌ها
 • 2:45 - 2:49
  دیگر ترسی از اخراج از کشور و مرگ نداشت.
 • 2:49 - 2:52
  اولین بار بود که بعد از سال‌ها
  واقعاً احساس امنیت می‌کرد،
 • 2:52 - 2:55
  که امنیت این را داشت که مجدداً
  زندگیش را از نو بسازد.
 • 2:57 - 3:00
  و فقط از طریق همین حمایت
  پزشکی و قانونی بود
 • 3:00 - 3:03
  که ما توانستیم به او کمک کنیم که
  وضعیت قانونی و حقوقش را باز یابد،
 • 3:03 - 3:05
  که او توانست این کار را انجام دهد؛
 • 3:05 - 3:06
  همه از طریق پناهندگی.
 • 3:07 - 3:10
  افراد زیادی که در حال فرار
  از آزار و اذیت هستند،
 • 3:10 - 3:12
  به کلینیک‌های مشابه مراجعه می‌کنند،
 • 3:12 - 3:13
  داستان‌هایی غیرقابل تصور از خشونت
 • 3:13 - 3:16
  و علل مختلفی که به علت آن تحت
  آزار قرار می‌گرفتند، تعریف می‌کنند.
 • 3:16 - 3:18
  ولی یک نکته همیشه بین آن‌ها یکسان است.
 • 3:19 - 3:21
  خشونتی که علیه آن‌ها انجام می‌شد
 • 3:21 - 3:24
  هیچ‌گونه مجازاتی در پی نداشت.
 • 3:25 - 3:28
  گاهی به دست خود دولت
  و از طریق پلیس
 • 3:28 - 3:30
  یا مقامات نظامی انجام می‌شد.
 • 3:30 - 3:33
  در موارد دیگر، دولت عملاً
  چشم روی این خشونت‌ها می‌بندد
 • 3:33 - 3:36
  و اعمال این گروه‌های شبه نظامی
 • 3:36 - 3:38
  یا حتی ‌خشونت‌های خانگی را نادیده می‌گیرد.
 • 3:39 - 3:42
  در موارد دیگر، دولت کاملاً
  از دفاع از افراد آسیب پذیر
 • 3:42 - 3:44
  در مقابل گنگ‌های قدرتمند عاجز است.
 • 3:46 - 3:49
  ما می‌دانیم که معیارهای اجتماعی تعیین
  کننده سلامت نقش بسیار مهمی
 • 3:49 - 3:52
  در تعیین سلامتی و
  تندرستی بیماران ما دارند:
 • 3:52 - 3:55
  مسکن، درآمد، تحصیلات، نژاد،
 • 3:55 - 3:56
  گنجایش اجتماعی.
 • 3:57 - 4:01
  ولی همین مسئله می‌تواند در مورد برخورداری
  از حمایت قانونی یکسان و دادرسی عادلانه هم
 • 4:01 - 4:03
  صدق کند.
 • 4:03 - 4:06
  بخصوص در جوامع
  برای قشر آسیب‌پذیرتر،
 • 4:06 - 4:07
  قشر به حاشیه رانده شده
 • 4:07 - 4:10
  و حتی آن‌‌ها که به طور فعال
  هدف‌گیری می‌شوند،
 • 4:10 - 4:12
  دسترسی این افراد به چنین
  حمایت‌های حقوق بشری
 • 4:12 - 4:16
  می‌تواند به معنای تفاوت
  بین بیماری و سلامتی باشد،
 • 4:16 - 4:19
  وخیلی اوقات به معنای
  تفاوت بین مرگ و زندگیست.
 • 4:21 - 4:25
  و برای میلیون‌ها انسان که تحت
  آزار و شکنجه قرار گرفته‌اند،
 • 4:25 - 4:27
  تنها راه التیام
 • 4:27 - 4:31
  پذیرفتن سوء استفاده‌های انجام شده
  از حقوق انسانی آن‌ها
 • 4:31 - 4:35
  و کمک به باز گرداندن حقوق و
  حمایات زیر پا گذاشته شده آن‌هاست.
 • 4:37 - 4:39
  بعد از جنایات انجام شده در جنگ جهانی دوم،
 • 4:39 - 4:43
  سیستم پناهندگی با هدف ایجاد یک راه برای
  رسیدن به این نوع تسکین راه‌اندازی شد.
 • 4:43 - 4:47
  ولی این روزها به نظر می‌رسد که این مسیر
  به یک مسابقه پرش از مانع تبدیل شده،
 • 4:47 - 4:48
  مردم را برای شکست آماده می‌کند.
 • 4:50 - 4:52
  پناه جویان اکثر اوقات حتی
  نمی‌دانند از کجا شروع کنند،
 • 4:52 - 4:55
  چه برسد به تکمیل پروسه‌ای که
  می‌تواند سال‌ها به طول انجامد.
 • 4:55 - 4:59
  آن‌ها حق گرفتن وکیل را ندارند،
  در نتیجه به حقوقشان آگاه نیستند.
 • 4:59 - 5:01
  بیش از پیش، حتی از قدم گذاشتن
 • 5:01 - 5:04
  به مناطقی با پتانسیل دریافت
  پناهندگی هم منع می‌شوند.
 • 5:05 - 5:07
  بازداشت و یا مجازات می‌شوند،
 • 5:07 - 5:10
  و جتی قبل ازدیدن یک افسر
  پناهندگی از کشور اخراج می‌شوند.
 • 5:11 - 5:13
  و حتی اگراین مراحل را به طور کامل طی کنند،
 • 5:14 - 5:17
  میزان موافقت با پناهندگی
  می‌تواند به کمی ۲۰ درصد
 • 5:17 - 5:19
  یا حتی در مواردی کمتر ازاین باشد.
 • 5:19 - 5:22
  انگار سیستم طوری طراحی شده است
 • 5:22 - 5:24
  که مردم را از دریافت حقوقشان باز دارد.
 • 5:27 - 5:30
  ولی اقدامی هست که بسیاری از این
  افراد می‌توانند انجام دهند.
 • 5:30 - 5:34
  چیزی که احتمالاً می‌تواند
  شانس موفقیتشان را
 • 5:34 - 5:36
  تا ۹۰درصد یا بیشتر افزایش دهد.
 • 5:36 - 5:38
  چه چیزی این تفاوت را ایجاد می‌کند؟
 • 5:38 - 5:42
  گرفتن وکیل و انجام ارزیابی پزشکی.
 • 5:42 - 5:44
  به همین راحتی.
 • 5:45 - 5:48
  مردی که به کلینیک من مراجعه کرد
  و درخواست پناهندگیش قبول شد.
 • 5:48 - 5:52
  پزشکان و وکلا با همکاری
  هم با ارائه همه شواهد،
 • 5:52 - 5:53
  شامل مدارک پزشکی،
 • 5:53 - 5:55
  به دادگاه‌ها
 • 5:55 - 5:58
  به قاضی امکان تصمیم‌گیری
  آگاهانه و عادلانه را می‌دهند.
 • 5:59 - 6:02
  و این نوع همکاری پزشکی و قانونی است
 • 6:02 - 6:04
  که درحال حاضر از همیشه مهم‌تر است.
 • 6:04 - 6:07
  چون ما در بازه‌ای از زمان زندگی
  می‌کنیم که مهاجرت‌های اجباری فراوانی
 • 6:07 - 6:09
  به علت خشونت و تعارض وجود دارد.
 • 6:10 - 6:15
  در سال ۲۰۱۸، ۷۰ میلیون نفر در
  سراسر جهان اجباراً آواره شدند
 • 6:15 - 6:18
  به علت جنگ، تضاد و آزار و اذیت.
 • 6:18 - 6:20
  این تعداد شامل ۴۰ میلیون جابه‌جایی داخلی،
 • 6:20 - 6:23
  ۲۵ میلیون پناهنده و
  سه میلیون پناه‌جو می‌شود.
 • 6:24 - 6:28
  اینحا در ایالات متحده، ما شاهد
  اثرات بالا گرفتن خشونت
 • 6:28 - 6:30
  در مکان‌هایی مانند ال سالوادور،
  گواتمالا و هندوراس هستیم،
 • 6:30 - 6:34
  که آمار قتل در آن‌ها می‌تواند به اندازه
  سوریه و افغانستان باشد.
 • 6:36 - 6:40
  که فساد پلیس و خشونت گنگ‌ها
  هردو رو به افزایش است،
 • 6:40 - 6:44
  جاهایی که فقر و آزار کودکان
  گسترده و پذیرفته شده است.
 • 6:44 - 6:46
  جایی که پایه‌های سیستم حکومتی --
 • 6:46 - 6:48
  امنیت عمومی،
 • 6:48 - 6:49
  حمایت از کودکان --
 • 6:49 - 6:51
  اجرا نمی‌شوند.
 • 6:52 - 6:55
  تعجبی ندارد که بسیاری از افراد آسیب پذیرتر
 • 6:55 - 6:56
  در یک سری از این جوامع --
 • 6:56 - 7:00
  کودکان، زنان و گروه‌های مورد
  هدف واقع شده دیگر --
 • 7:00 - 7:02
  به طرز فزاینده، نا‌امید‌تر می‌شوند
 • 7:02 - 7:04
  و در تعداد بی‌سابقه‌ای فرار می‌کنند.
 • 7:05 - 7:07
  مثلا طی ۱۰ سال گذشته،
 • 7:07 - 7:08
  تعداد کودکان بدون همراه
 • 7:10 - 7:12
  که بدنبال یافتن امنیت
  در مرز جنوب غربی ما بودند
 • 7:12 - 7:14
  ۱۸ برابر شده است،
 • 7:14 - 7:18
  از ۳٫۳۰۰ نفر در سال ۲۰۰۹
  تا بیشتر از ۶٫۲۰۰ در سال اخیر.
 • 7:20 - 7:24
  این تعداد علاوه بر نزدیک نیم میلیون نفریست
  که به طور خانوادگی سفر می‌کنند.
 • 7:25 - 7:29
  مردان، زنان و کودکان در حال تلاش برای
  پناهندگی در مرز‌های ما هستند،
 • 7:29 - 7:32
  ولی در یک بحران انسانی گرفتار شدند.
 • 7:33 - 7:35
  و چیزی که موضوع را بدتر می‌کند
 • 7:35 - 7:38
  این است که آن‌ها در مهی از
  ادعا و دعاوی متقابل گرفتار شدند
 • 7:38 - 7:40
  درمورد اینکه چه کسی هستند،
 • 7:40 - 7:41
  چه چیزی را تجربه کردند،
 • 7:41 - 7:43
  مدرک آن کجاست
 • 7:43 - 7:44
  و سزاوار چه چیزی هستند.
 • 7:44 - 7:46
  لیاقت کمک ما را دارند؟
 • 7:48 - 7:49
  بعضی مردم ادعا می‌کنند
 • 7:49 - 7:52
  که آنها از سوء استفاده
  حقوق بشری فرار نکردند
 • 7:52 - 7:53
  بلکه به علل اقتصادی مهاجرت کردند.
 • 7:53 - 7:56
  بقیه می‌گویند که این کودکان در واقع
  مورد استفاده قرار می‌گیرند
 • 7:56 - 7:58
  و توسط والدینشان قاچاق می‌شوند.
 • 7:58 - 8:00
  عده‌ای می‌گویند این‌ها اصلا کودک نیستند؛
 • 8:00 - 8:02
  خلافکاران حرفه‌ای هستند،
 • 8:02 - 8:05
  عضو گروه‌های خلافکاری‌اند
  و سعی دارند به کشورمان نفوذ کند.
 • 8:05 - 8:07
  برای رد شدن از این مه،
 • 8:07 - 8:09
  من و همکارانم مطالعه‌ای انجام دادیم.
 • 8:09 - 8:13
  ما داده‌های مرتبط با کودکان پناه‌جو را که
 • 8:13 - 8:15
  تحت ارزیابی پزشکی
  قرار گرفته بودند بررسی کردیم.
 • 8:16 - 8:18
  و این چیزی است که شواهد به ما نشان داد.
 • 8:20 - 8:22
  ۸۰ درصد از این کودکان مدارکی دال بر
 • 8:22 - 8:25
  قرار گیری مرتب در معرض خشونت،
 • 8:25 - 8:26
  تعرض و شکنجه داشتند.
 • 8:27 - 8:30
  ۶۰ درصد از دختران و حداقل ۱۰ درصد از پسران
 • 8:30 - 8:34
  شواهدی مبنی بر قرار گرفتن
  در معرض تعرضات جنسی داشتند.
 • 8:34 - 8:36
  یک دختر جوان، با تعریف یک داستان
 • 8:36 - 8:37
  و داشتن شواهد تقویت کننده
 • 8:38 - 8:41
  مبنی بر بازداشت شدن، مورد ضرب و شتم
  و تجاوز قرار گرفتن درعرض ۳ سال
 • 8:41 - 8:43
  فروخته شدن به مردان دیگر
 • 8:43 - 8:46
  و حتی تهدید شدن جان همه افراد خانواده‌اش
 • 8:46 - 8:49
  برای جلوگیری از اینکه بخواهد
  فرار کند یا کمک بخواهد.
 • 8:51 - 8:55
  ۹۰ درصد از این کودکان شواهدی از
  آسیب‌های روانی ناشی از
 • 8:55 - 8:56
  از خشنوت غیر مستقیم،
 • 8:56 - 8:58
  مثل چنین تهدید‌های جدی، نشان می‌دادند.
 • 8:58 - 9:02
  و علاوه بر آن با چشمان خود
  شاهد قساوت‌های ناگفته‌ای بودند.
 • 9:04 - 9:10
  یک پسر جوان وحشت و غم
 • 9:11 - 9:12
  و ترس مطلق
 • 9:12 - 9:16
  دیدن جسد‌های از هم پاشیده
  و صورت برادر کوچکش،
 • 9:16 - 9:17
  خاله‌اش،
 • 9:17 - 9:20
  عمو، عموزاده‌اش، توصیف می‌کرد
 • 9:20 - 9:25
  که همه در یک حمله گنگسترها کشته شده بودند
  تا به عنوان پیامی برای جامعه باشد.
 • 9:28 - 9:31
  و مسلماً عوارض روانی آن بسیار شدید است.
 • 9:31 - 9:35
  ۱۹ درصد از این کودکان علایمی
  از اختلالات اضطرابی داشتند؛
 • 9:35 - 9:37
  ۴۱ درصد، افسردگی
 • 9:37 - 9:39
  و ۶۴ درصد اختلال استرس پس از سانحه.
 • 9:40 - 9:44
  علاوه بر این ۲۱ درصد هم علایمی
  از افکار خودکشی در کودکی داشتند.
 • 9:46 - 9:49
  برای اینکه مقیاس را متوجه شویم،
  از سربازانی که از جنگ بازمی‌گردند
 • 9:49 - 9:51
  حدود ۱۰ تا۲۰ درصد دچار
  اختلال استرس پس از سانحه می‌شوند
 • 9:52 - 9:55
  ابتلا به اختلال استرس پس از سانحه
  در این کودکان سه تا شش برابر بیشتر
 • 9:55 - 9:58
  از سربازان بازگشته از جنگ است.
 • 10:01 - 10:05
  با وجود این سختی و ضربه روحی،
 • 10:05 - 10:07
  هنوز، تعداد بسیار بیشتری هستند
 • 10:07 - 10:11
  کودکانی که در جستجوی امنیت وارد
  سیستم مهاجرتی ما می‌شوند
 • 10:11 - 10:13
  تا با آزار و اذیت حتی بیشتری روبرو شوند.
 • 10:13 - 10:16
  و حتی شکنجه‌هایی که یادآور
  مکان‌هاییست که از آن گریخته‌اند.
 • 10:17 - 10:20
  ممکن است بعضی از این تیترهای
  روزنامه‌ها را به یاد آورید،
 • 10:20 - 10:21
  بعضی از آن تصاویر در طی سال اخیر.
 • 10:22 - 10:25
  کودکانی که به زور از
  پدر و مادرانشان جدا می‌شوند.
 • 10:25 - 10:29
  نوزادان، شیرخواران در
  قفس‌های سرد و غیر بهداشتی
 • 10:29 - 10:32
  نبود غذا، آب، پوشاک و حتی صابون.
 • 10:34 - 10:37
  علاوه بر این گزارش‌های مبنی
  بر غفلت‌های پزشکی،
 • 10:37 - 10:39
  عوارض قابل پیشگیری،
 • 10:39 - 10:40
  کودک آزاری،
 • 10:40 - 10:42
  آزار جنسی،
 • 10:42 - 10:45
  و حتی مرگ کودکان حین بازداشت
  در ایالات متحده رو به افزایش است
 • 10:47 - 10:50
  متاسفانه، بسیاری از این آزارها
  و جنایات موضوع تازه‌ای نیست.
 • 10:50 - 10:53
  تاریخچه بعضی از آن‌ها به سال‌ها قبل
  و حتی دولت‌های قبل برمی‌گردد.
 • 10:53 - 10:54
  ولی چیزی تغییر کرده است.
 • 10:55 - 10:58
  وسعت و مقیاس این آزارها،
 • 11:00 - 11:05
  در خطر قرار دادن سیستماتیک
  و ظاهراً هدفمند پناه‌جویان
 • 11:05 - 11:08
  و به راحتی و بدون پیامد انجام شدن آن
 • 11:08 - 11:11
  آسیب‌های آن را به سطح
  کاملاً جدیدی رسانده است.
 • 11:14 - 11:16
  مرا یاد یکی از دختران در مطالعه می‌اندازد
 • 11:17 - 11:20
  که به ما گفت چطور به یکی
  از مهاجمانش التماس کرده بود،
 • 11:20 - 11:22
  از او خواهش کرده بود که صبر کند.
 • 11:22 - 11:24
  از او پرسیده بود که چرا
  او هدف‌گیری شده است.
 • 11:24 - 11:26
  می‌دانید جوابش چه بود؟
 • 11:27 - 11:29
  او می‌گوید، «ما می‌توانیم
  این کار را انجام دهیم،
 • 11:29 - 11:32
  چون کسی اینجا نیست که از تو محافظت کند.»
 • 11:36 - 11:38
  ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که
  این واقعیت داشته باشد.
 • 11:38 - 11:42
  در مورد کودکان و پناه‌جویان دیگری
  که بدنبال کمک در مرزهای ما هستند.
 • 11:43 - 11:44
  ولی چه کار کنیم؟
 • 11:46 - 11:47
  به عنوان یک پزشک،
 • 11:47 - 11:49
  من معمولاً با تصمیم‌های دشواری
 • 11:49 - 11:53
  در رابطه با بدحال‌ترین و پیچیده‌ترین
  بیمارانم روبرو هستم.
 • 11:53 - 11:55
  ما مسلما می‌خواهیم روی
  سلامت آن‌ها تمرکز کنیم،
 • 11:55 - 11:57
  روی بهبودی آن‌ها و کیفیت زندگیشان،
 • 11:57 - 12:00
  ولی گاهی نیازمند بررسی
  عمیق‌تر ارزش‌های آنها هستیم
 • 12:02 - 12:04
  تا متوجه شویم چگونه به جلو حرکت کنیم.
 • 12:05 - 12:06
  به همین شکل،
 • 12:06 - 12:09
  ملت ما با بحرانی روبروست
 • 12:09 - 12:11
  با افزایش جمعیت پناه‌جویان در مرزهای ما
 • 12:11 - 12:13
  و در جوامع ما،
 • 12:13 - 12:17
  که ما را مجبور می‌کند بعضی از ارزش‌های
  بنیادی خودمان را مجدداً ارزیابی کنیم.
 • 12:19 - 12:22
  اینکه که ما برای سلامت و ایمنی
  ارزش قائلیم یعنی چه؟
 • 12:22 - 12:24
  به چه معنیست وقتی که ما برای امنیت،
 • 12:26 - 12:28
  زندگی، آزادی،
 • 12:28 - 12:30
  و جان کودکان ارزش قائلیم؟
 • 12:30 - 12:31
  این مورد که
 • 12:31 - 12:34
  به چه معنیست وقتی می‌گوییم برای
  قانون و نظم ارزش قائلیم؟
 • 12:35 - 12:38
  آیا این شامل احترام به حقوق دادرسی
  برای پناه‌جویان هم می‌شود؟
 • 12:40 - 12:42
  بعضی‌ها، وقتی این اصطلاحات را می‌شنوند
 • 12:42 - 12:45
  سریعاً به سمت ساختن
  دیوارهای بیشتر جذب می‌شوند،
 • 12:45 - 12:46
  و استقرار بیشتر گشت‌های مرزی،
 • 12:46 - 12:48
  اخراج افراد بیشتری از کشور،
 • 12:48 - 12:51
  حتی اگر به معنی جدا شدن
  کودکان از خانواده‌ها،
 • 12:51 - 12:54
  و قرار دادن آن‌ها در معرض
  شکنجه روانی باشد.
 • 12:54 - 12:56
  یا فرستادن آن‌ها به مکان‌هایی که
  احتمال مرگشان در آن وجود دارد.
 • 12:57 - 13:00
  همه به اسم امنیت.
 • 13:00 - 13:01
  همه به اسم ما.
 • 13:02 - 13:03
  ولی برای من و بسیاری دیگر،
 • 13:05 - 13:06
  وقتی به این ارزش‌ها فکر می‌کنم،
 • 13:06 - 13:09
  مرا به مسیر کاملاً جدیدی سوق می‌دهد
 • 13:09 - 13:13
  و تعهد من را برای برطرف کردن
  نیازهای این پناه‌جویان
 • 13:13 - 13:16
  از هر وسیله‌ای که بتوانم، تجدید می‌کند.
 • 13:16 - 13:19
  تا اینکه وقتی می‌گوییم برای
  زندگی و آزادی ارزش قائلیم،
 • 13:19 - 13:22
  وقتی مردمی را می‌بینیم که ریسک غیر قابل
  تصوری را به جان خریدند
 • 13:22 - 13:25
  تا از خطر و آسیب قریب‌الوقوع فرار کنند
 • 13:25 - 13:26
  تا بتوانند امنیت پیدا کنند.
 • 13:26 - 13:28
  ما نیازهای آن‌ها را تامین خواهیم کرد‌
 • 13:28 - 13:31
  و برای آن‌ها غذا، آب، پناهگاه،
  پوشاک فراهم می‌کنیم.
 • 13:31 - 13:33
  و مسلماً مراقبت‌های پزشکی را
  برای آن‌ها تامین می‌کنیم.
 • 13:33 - 13:36
  و مراقبت‌های سلامت روانی
  که شدیداً به آن احتیاج دارند.
 • 13:36 - 13:38
  وقتی می‌گوییم که
  به قانون احترام می‌گذاریم،
 • 13:38 - 13:42
  و نه فقط به امتیازاتی که برای
  عده محدودی فراهم می‌کند،
 • 13:42 - 13:45
  بلکه به وظیفه‌ای که برای
  همه ما ایجاد می‌کند،
 • 13:45 - 13:48
  ما مطمئن می‌شویم که یک سیستم
  مهاجرتی با عملکرد خوب داریم.
 • 13:48 - 13:50
  مطمئن می‌شویم که قاضی‌های
  تعلیم دیده‌ای داریم.
 • 13:50 - 13:54
  مطمئن می‌شویم که فقط به
  توهم قانون و نظم قانع نمی‌شویم
 • 13:54 - 13:58
  که یک دیوار بلند یا مرز نظامی شده
  برای ما فراهم می‌کند.
 • 13:58 - 14:00
  ما یک چیز واقعی می‌خواهیم.
 • 14:00 - 14:03
  ما می‌خواهیم که قضات بتوانند
  مدارک را ارزیابی کنند،
 • 14:03 - 14:04
  شامل مدارک پزشکی،
 • 14:04 - 14:07
  و می‌خواهیم که عدالت را اجرا کنند...
 • 14:07 - 14:09
  منصفانه.
 • 14:11 - 14:13
  وقتی می‌گوییم برای
  سلامت و تندرستی ارزش قائلیم
 • 14:13 - 14:15
  که نمی‌خواهیم باعث تداوم آسیب شویم،
 • 14:17 - 14:20
  و اینکه استراتژی‌هایی آگاهانه
  از آسیب را گسترش می‌دهیم
 • 14:20 - 14:22
  در همه مراحل سیستم مهاجرتی.
 • 14:22 - 14:24
  ممکن است با بازآموزی ماموران گشت مرزی
 • 14:24 - 14:26
  یا افسران مهاجرتی، شروع شود.
 • 14:26 - 14:30
  ولی نیاز بیشتری به متخصصین پزشکی،
  سلامت روانی و رفاه کودک
 • 14:30 - 14:31
  در کل سیستم نیاز داریم.
 • 14:34 - 14:37
  و وقتی می‌گوییم که برای عدالت ارزش قائلیم،
 • 14:39 - 14:42
  به خودمان اجازه نمی‌دهیم که
  خود به شکنجه‌گری تبدیل شویم
 • 14:42 - 14:46
  که بسیاری از این کودکان
  و دیگران از آن فرار کردند.
 • 14:46 - 14:48
  بازداشتگاه‌ها و دادگاه‌هایمان را
 • 14:48 - 14:50
  به روی متخصصان و مدافعان باز می‌کنیم
 • 14:50 - 14:52
  تا خودمان را مسئول بدانیم.
 • 14:52 - 14:56
  و ممکن است دریابیم که لازم است
  بسیاری از این مکان‌ها را ببندیم.
 • 14:56 - 14:57
  و این کمپ‌ها را تعطیل کنیم.
 • 15:02 - 15:04
  من باور دارم که با همکاری موثر
 • 15:04 - 15:07
  با وکلا، پزشکان، مدافعان حقوق بشر
 • 15:07 - 15:08
  و بسیاری دیگر
 • 15:08 - 15:12
  می‌توانیم با هم تلاش کنیم
  تا نیازهای این پناه‌جویان را تامین کنیم،
 • 15:12 - 15:13
  و می‌توانیم به تعهدات تاریخی،
 • 15:13 - 15:15
  انسانی
 • 15:15 - 15:17
  و قانونیمان نسبت به آن‌ها عمل کنیم.
 • 15:17 - 15:19
  و هنگامی که اینکار را انجام دهیم،
 • 15:19 - 15:21
  به نظرم چیز قدرتمندی آشکار می‌شود.
 • 15:21 - 15:23
  نه تنها این پناه‌جویان
 • 15:23 - 15:26
  مثل مردی که به کلینیک من مراجعه کرد و
  در پرونده پناهندگیش پیروز شد،
 • 15:26 - 15:27
  مثل کودکان داخل مطالعه
 • 15:27 - 15:31
  و بسیاری دیگر که به دنبال
  زندگی جدیدی هستند،
 • 15:31 - 15:34
  خواهند توانست به ایمنی و امنیت دست یابند.
 • 15:34 - 15:36
  آزار و اذیت‌های انجام شده را می‌بینیم،
 • 15:36 - 15:39
  و حقوق و حمایت‌های
  از دست رفته را برمی‌گردانیم.
 • 15:40 - 15:43
  و به نظر من متعجب خواهیم شد
 • 15:43 - 15:45
  وقتی آن‌ها را در
  تمامیت انسانیشان ببینیم.
 • 15:46 - 15:49
  نه فقط قوت و ضعف‌هایشان،
 • 15:49 - 15:50
  آرزوها و شادی‌هایشان،
 • 15:50 - 15:53
  نه فقط آسیبی که تصدیق می‌کنیم،
 • 15:53 - 15:55
  بلکه ما با آن‌ها می‌ایستیم
 • 15:55 - 15:58
  و از مقاومت آن‌ها الهام می‌گیریم.
 • 15:58 - 15:59
  آن‌ها شکفته می‌شوند،
 • 15:59 - 16:02
  و به رونق این کشور می‌افزایند.
 • 16:03 - 16:05
  به نظر من با ماندن بر ارزش‌های اساسی‌مان
 • 16:05 - 16:07
  همانطوری که من توصیف کردم،
 • 16:07 - 16:11
  به همین شکل است که می‌توانیم یک سیستم
  مهاجرتی انسانی و عقلانی بسازیم.
 • 16:11 - 16:15
  به این ترتیب دروازه طلایی باقی می‌مانیم.
 • 16:15 - 16:17
  بدین ترتیب این اتفاق خواهد افتاد
 • 16:17 - 16:19
  و ما نور درخشان دنیا باقی می‌مانیم.
 • 16:20 - 16:21
  متشکرم.
 • 16:21 - 16:23
  (تشویق)
Title:
چگونه پزشکان می‌توانند به ترمیم سیستم پناهندگی معیوب ایالات متحده کمک کنند
Speaker:
جوزف شین
Description:

پناه‌جویان درحال فرار از آزار و اذیت، سختی‌های غیر قابل تصوری را بدنبال یافتن زندگی بهتر تحمل می‌کنند. دکتر جوزف شین در رابطه با ضرورت همکاری پزشکان و وکلا برای کمک به پناه‌جویان برای ورود به ایالات متحده توضیح می‌دهد و راه‌های امیدوار کننده‌ای را برای حفظ کرامت انسانی آن‌ها همانطور که لایق آن هستند به اشتراک می‌گذارد.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
16:37

Persian subtitles

Revisions