Vietnamese subtitles

← Đăng Kí và Quá Trình Đào Tạo

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 2 created 09/29/2015 by Hai Anh Vu.

 1. Khi "user" truy cập
  vào trang chủ
 2. hay ứng dụng của bạn, bạn sẽ muốn
  "user" đăng kí tài khoản.
 3. Nhưng không lúc nào cũng được như vậy.
 4. Bạn nên nhớ rằng việc đăng kí
  không phải là bước tiếp theo
 5. phài thực hiện ngay
  trong lưu trình của mình.
 6. Bạn nên suy nghĩ kỹ về
  những trải nghiệm của toàn bộ "user"
 7. sản phẩm bạn đang giới thiệu, và
 8. khi bạn muốn việc đăng kí được thực hiện,
  nếu bạn thực sự muốn thế.
 9. Việc đăng kí ở trang Udacity rất đơn giản
  với chỉ vài vùng (dữ liệu)
 10. hay bạn cũng có thể đăng nhập
  bằng tài khoản Facebook hay Google
 11. Để tham khảo những ví dụ chi tiết hơn
 12. về việc đăng kí và quá trình đào tạo,
 13. hãy xem tại useronboard.com,
 14. được liên kết ở phần ghi chú hướng dẫn.

 15. Bạn cũng có thể xem qua những ví dụ
  chẳng hạn như:
 16. Gmail để thấy toàn bộ
  những yếu tố thiết kế
 17. mà hướng dẫn cho "user" lần đầu
  sử dụng
 18. Những chi tiết này bao gồm những
  chú thích bằng lời với hình ảnh động,
 19. các mẹo dùng công cụ,
  và nguyên nhân của hành động,
 20. những điều này hướng "user"
 21. đến việc sử dụng sản phẩm thành công
  trong lần đầu tiên.
 22. Giờ thì, có rất nhiều cách để xây dựng
  một trải nghiệm đào tạo thành công
 23. Lời khuyên tốt nhất của chúng tôi là
  hãy thử nghiệm ý tưởng của bạn
 24. với các "user" ,
  sử dụng wireframes và mockups.
 25. Chúng tôi sẽ bao quát cách mà bạn
  có thể làm điều này
 26. bằng một bài thiết kế nước rút
  trong bài sau.
 27. Để thực sự hiểu tại sao
  việc thử nghiệm lại quan trọng.
 28. tham khảo bài viết về lưu trình
  đăng kí Yammer.
 29. Công ty này tìm ra những
  kết quả rất phản trực giác bằng cách
 30. thêm chỉ một bước
  trong lưu trình đăng kí.