Vietnamese subtitles

← 05-15 Add TextViews for Price - Solution

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 4 created 10/15/2015 by Retired user.

 1. Trước tiên ta cần phải chỉnh sửa
  layout hoạt động chính
 2. để ta có thể thêm các text view cho giá.
 3. Nếu màn hình xem trước chưa hiển thị,
 4. bạn có thể nhấp vào liên kết ở đây
  Preview in order to make it appear.
 5. Giờ khi ta thay đổi mã XML,
  ta thấy nó cập nhật tự động ở đây.
 6. Trong màn hình
  mà chúng tôi cung cấp cho bạn,
 7. giá đã được trình bày
  tương tự như số lượng.
 8. Ta có một tiêu đề, cũng là một text view
  để hiển thị giá trị.
 9. Vậy ta chỉ cần sao chép
  hai text views này
 10. và sau đó dán bên dưới.
 11. Giờ ta chỉ cần tinh chỉnh
  các giá trị để phù hợp với kịch bản.
 12. Thay vì quantity,
  sẽ là price.
 13. Và, chúng ta cũng nên thay đổi
  ID thành text view price.
 14. Bạn có thể có hai view với cùng một ID.
 15. Nhưng, dù sao, trong bài kiểm tra,
  bạn cần đổi cái này thành text view price.
 16. Để nó sẽ phù hợp với mã của chúng tôi.
 17. Vâng.
  Và điều đó sẽ giúp sửa các lỗi.
 18. Được rồi, nhìn vào màn hình xem trước,
  ta có tiêu đề price, và giá trị 0 bên dưới
 19. Chúng tôi chỉ muốn thay đổi cái này
  thành 0 USD.
 20. Và bạn có thể sử dụng ký hiệu tiền tệ
  riêng nếu muốn.
 21. Tiêu đề được viết in hoa tất cả
 22. và giá trị thưc tế của giá
  có cỡ chữ 16 sp và phông chữ màu đen.
 23. Có vẻ cho đến lúc này thì vẫn ổn,
  ngoại trừ việc tôi nhận thấy cần phải thêm
 24. một chút không gian chiều dọc
  giữa tiêu đề và giá trị số lượng.
 25. Tôi sẽ thay đổi tất cả các view
 26. để chúng có lề trên 16dp.
 27. Và sau đó thay vì căn lề dưới ở đây,
  Tôi chỉ cần căn lề trên 16,
 28. là đã sửa được lỗi này.
 29. Tuyệt vời.
 30. Bây giờ tất cả các view
  đã được cách đều nhau.
 31. Khi bạn nghĩ rằng XML đã ổn rồi,
  thì bạn chỉ cần chạy nó
 32. trên thiết bị của bạn.
 33. Tuyệt thật, có vẻ tốt.
 34. Giờ hãy làm việc trên tập MainActivity.
 35. Nếu cửa sổ Android DDMS này bật lên,
  bạn có thể đi bằng cách dùng mũi tên này.
 36. Trong MainActivity,
  chúng tôi muốn bạn sao chép
 37. và dán phương pháp displayPrice
  mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn.
 38. Hy vọng rằng, bạn cũng đã sửa đổi
  tùy chọn ưu tiên trong Android Studio
 39. để tự động nhập vào
  những giá trị đã rõ ràng
 40. Điều đó sẽ giúp giải quyết vấn đề
  không nhận biết được định dạng số
 41. được tham chiếu.
 42. Nhưng lúc này với câu lệnh nhập giá trị,
  ứng dụng này biết rằng định dạng số
 43. được Java cung cấp tự động
  để giúp định dạng các con số.
 44. Sau đó ở bước cuối cùng,
  ta sửa đổi phương pháp submit order,
 45. để khi nhấn nút sẽ hiển thị
  số lượng và cũng hiển thị giá.