Vietnamese subtitles

← 03-03 Xử Lí Sự Cố

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 3 created 10/20/2015 by Cat Tuong Mai Xuan.

 1. Bây giờ bạn sẽ cài đặt
  Java Development Kit,
 2. nhưng có một vài lưu ý
  trước khi ta bắt đầu.
 3. Chúng tôi gọi Java Development Kit
  là một hộp công cụ.
 4. Có nghĩa Java Development Kit
  là phần mềm cho phép máy tính của bạn
 5. đọc và làm việc
  với ngôn ngữ lập trình Java.
 6. Nó có những sự khác biệt về cơ bản
  so với một phần mềm.
 7. bởi vì nó giống như một bản nâng cấp
  cho máy tính của bạn.
 8. Vì vậy, khi bạn cài đặt
  Java Development Kit,
 9. có thể hơi đáng sợ một chút.
 10. Nhưng điều tôi muốn nói với bạn
  là đừng lo lắng về nó.
 11. Bạn sẽ không phá hỏng
  máy tính của bạn.
 12. Và chúng ta sẽ đi rất chậm
  qua từng bước
 13. và giải thích những gì bạn đang làm
  một cách rõ ràng khi bạn làm từng bước.
 14. Dù vậy, đôi khi các học viên
  sẽ gặp một số vấn đề.
 15. Nên tôi muốn cung cấp một số công cụ thêm
  để giúp giải quyết các vấn đề đó.
 16. Nếu bạn gặp phải một vấn đề,
  tôi có ba nguồn hỗ trợ cho bạn.
 17. Đầu tiên là tài liệu xử lý sự cố,
  được liên kết trong các ghi chú hướng dẫn.
 18. Thứ hai, là các diễn đàn, nơi bạn có thể
  yêu cầu các sinh viên khác giúp đỡ.
 19. Tôi sẽ kiểm tra thi thoảng để
  xem những vấn đề nào các học viên
 20. đang gặp phải
  và cập nhật tài liệu theo đó.
 21. Nên nếu bạn
  đã giải quyết được vấn đề,
 22. hãy viết bài về kinh nghiệm
  của bạn lên diễn đàn.
 23. Khi đề cập đến một lỗi,
  nên sao chép thông báo lỗi ra.
 24. Bạn cũng có thể chụp ảnh màn hình lỗi
  bằng cách sử dụng tổ hợp phím
 25. Ctrl + Cmd + Shift trên Mac hoặc
  phím chụp màn hình trên Windows.
 26. Cuối cùng, khi tôi gặp phải các lỗi,
  Tôi thường Google chúng.
 27. Đa số bạn sẽ thấy ai đó
 28. đã gặp phải các lỗi tương tự bạn.
 29. Bởi sức mạnh của Internet,
 30. rất nhiều người
  sẽ cùng tập hợp lại với nhau
 31. cùng giúp giải quyết lỗi đó.
 32. Bạn có thể làm theo chính xác
  các bước mà họ đã làm
 33. để giải quyết vấn đề của bạn.
 34. Nếu bạn đang cố gắng
  tìm hiểu nên tìm kiếm gì.
 35. Đề nghị của tôi là sao chép thông báo lỗi
  mà bạn đang nhận được
 36. và thêm một từ như Java hay
  Android Studio vào cuối nó.
 37. Được rồi.
  Hãy bắt đầu nào.