Return to Video

Makinde Adeagbo teaches While Loops

 • 0:03 - 0:07
  Vòng lặp while khá giống với những
  việc bạn làm trong cuộc sống hàng ngày
 • 0:07 - 0:10
  Hãy tưởng tượng bạn đang rửa xe
 • 0:10 - 0:15
  Bạn chà đi chà lại cho tới khi sạch,
  nghĩa là nếu chưa sạch
 • 0:15 - 0:19
  thì bạn sẽ tiếp tục chà. Như vậy là bạn
  sẽ liên tục đánh giá vết bẩn,
 • 0:19 - 0:22
  Bạn ơi, tôi có một vòng lặp mới
  để giúp bác nông dân này
 • 0:22 - 0:25
  Đây là vòng lặp while, thực ra
  khá là đơn giản thôi,
 • 0:25 - 0:27
  nếu mệnh đề phía trên đúng
 • 0:27 - 0:32
  thì thực hiện lệnh,
  ví dụ như nếu có đống đất
 • 0:32 - 0:37
  thì xúc ra một xẻng đầy. Bạn hãy thử
  với bác nông dân của mình đi!
Title:
Makinde Adeagbo teaches While Loops
Description:

more » « less
Video Language:
English, British
Duration:
0:38

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions