Return to Video

Makinde Adeagbo vysvetľuje cykly „Pokiaľ“

 • 0:00 - 0:04
  Cykly While (Pokiaľ)
 • 0:04 - 0:07
  Cykly „Pokiaľ“ sú podobné tomu,
  čo robíme v bežnom živote.
 • 0:07 - 0:10
  Predstavme si, že umývame auto.
 • 0:10 - 0:13
  Budeme ho čistiť,
  pokiaľ nebude čisté.
 • 0:13 - 0:16
  Inak povedané - POKIAĽ naše auto
  nie je čisté, pokračujeme v umývaní.
 • 0:16 - 0:18
  Podobné situácie riešime
  v živote neustále.
 • 0:19 - 0:23
  Teraz spolu použijeme nový cyklus
  „Pokiaľ“ a pomôžeme Farmárke.
 • 0:23 - 0:26
  Je to jednoduché. POKIAĽ platí
  vyjadrenie vo vrchnej časti bloku,
 • 0:26 - 0:29
  vykonaj príkazy v spodnej časti bloku.
 • 0:30 - 0:34
  Tu je príklad: pokiaľ tam je hromada,
  odstráň 1 lopatu hliny.
 • 0:35 - 0:38
  Poďme na to a vyskúšajme
  si to spolu s Farmárkou!
Title:
Makinde Adeagbo vysvetľuje cykly „Pokiaľ“
Description:

more » « less
Video Language:
English, British
Duration:
0:38

Slovak subtitles

Revisions Compare revisions