Return to Video

Makinde Adeagbo teaches While Loops

 • 0:04 - 0:07
  आपण आपल्या रोजच्या आयुष्यात जे काही करतो
  त्याच्याशी व्हाईल लूप्सचे साधर्म्य आहे.
 • 0:07 - 0:10
  समजा तुम्ही कार धुवत आहात
 • 0:10 - 0:15
  ती स्वच्छ होईपर्यंत तुम्ही ती घासत राहता.
  म्हणजे ती स्वच्छ नसताना
 • 0:15 - 0:18
  घासणे चालू ठेवता, त्यामुळे तुम्ही सगळा वेळ
  डाग शोधत असता.
 • 0:18 - 0:22
  अरे, तुमच्या शेतकऱ्याला मदत करण्यासाठी एक नवीन लूप आणला आहे.
 • 0:22 - 0:26
  त्याचे नाव आहे व्हाईल लूप. हा खूप सोपा आहे.
  वरचे
 • 0:26 - 0:27
  व्हाईल स्टेटमेंट खरे असेपर्यंत काहीतरी करत राहा.
 • 0:27 - 0:32
  उदा. इथे एक ढीग आहे. तो हलवा.
 • 0:32 - 0:36
  त्यामुळे पुढे जा आणि तुमच्या शेतकऱ्याबरोबर
  प्रयत्न करा
Title:
Makinde Adeagbo teaches While Loops
Description:

more » « less
Video Language:
English, British
Duration:
0:38

Marathi subtitles

Revisions