Vietnamese subtitles

← 10-15 Data Transfer Best Practices

Get Embed Code
10 Languages

Showing Revision 1 created 08/01/2015 by TTmagic Nguyen.

 1. Điều quan trọng nhất mà bạn phải nhớ,
 2. là mỗi lần bạn truyền dữ liệu, không cần biết là nhỏ hay to,
 3. radio sẽ phải bật lên gần như là nửa phút.
 4. Nên mỗi lần bạn quyết định, sẽ dựa trên
 5. tối thiểu số lần xảy ra điều này.
 6. Nhưng tất nhiên cũng phải có sự cân bằng ở đây.
 7. Bạn muốn donwload toàn bộ data mà người dùng có thể cần
 8. cho phần hiện tại, trong một lần,
 9. qua một kết nối đơn với sức chứa cao nhất.
 10. Nhưng tất nhiên, bạn không chỉ muốn lấy về mọi thứ
 11. tốn pin và băng thông
 12. download dữ liệu mà sẽ không bao giờ được dùng.
 13. Giờ ta nên tiếp tục với chủ đề này, nhưng Dan đang trở nên mất kiên nhẫn,
 14. và bạn có thể học chi tiết cách thực hiện
 15. mỗi trong số các bài luyện tập này, bao gồm pre-fetching,
 16. batching, và bundling, giảm số lần cập nhật,
 17. giảm thiểu tải trọng,
 18. bằng việc xem series của Dev Lite videos
 19. hay đọc developer guides được link ở instructor notes bên dưới.
 20. Giờ trước khi tôi chuyển nó cho Dan để cho bạn xem cách thêm
 21. một sync adapter cho Sunshine mà nó tận dụng
 22. tối đa những thứ mà tôi vừa mô tả, hãy
 23. cân nhắc những bài luyện tập tốt nhất có thể
 24. nếu bạn đang tạo một số thứ như một app đọc tin tức.
 25. Bao nhiêu data mà bạn nên down khi app lần đầu chạy?
 26. Chỉ trang đầu của headlines?
 27. toàn bộ câu chuyện, hình ảnh được linh tới từ trang đầu?
 28. Toàn bộ câu chuyện có sẵn, nhưng không có hình ảnh?
 29. Hay thậm chí mỗi câu chuyện và toàn bộ hình ảnh đang có?