Tarih:Yap, Gelecek:Boz | Sefa Özkaya | TEDxMETUAnkara

Istanbul tarihi, kültür, askeri tarih ve askeri strateji üzerine çalışmalar yürüten, “Türk Askeri Kültürü” isimli 32 yazarlı editoryal kitabı ile bugüne kadar Türk askeri tarihine dair yapılmış en büyük çalışmayı ortaya koymuş olan A. Sefa Özkaya, sunumunda tarih ve kültür bilmenin gerekliliğini, tarihin ve harp tarihinin farkında olarak veya olmayarak günümüzü nasıl etkilediğini anlatıyor. ***
Lisansta Kamu Yönetimi, yüksek lisansta Küresel Şehirler ve İstanbul Araştırmaları, doktorada ise Yakın Çağ Tarihi alanlarıyla farklı disiplinleri birleştirmeyi amaçlayan A. Sefa ÖZKAYA, 1999 yılından itibaren İstanbul şehir-kültür ve mimarî tarihi; ilaveten 2002 yılından itibaren ise askerî tarih, askerî strateji üzerine çalışmaktadır. Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü Yakınçağ Harp Tarihi Öğretim Görevlisi olan Özkaya, ayrıca Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde lisans, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulan Öğretmen Akademileri’nde harp tarihi, strateji, askerî kültür, İstanbul tarihi ve kültürü, bilim-kültür tarihi alanlarında ders vermektedir.*** This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at https://www.ted.com/tedx