Return to Video

จำเป็นจะต้องมีการสะกดคำใหม่หรือไม่|การินา กาลเปริน (Karina Galperin) |TEDxRiodelaPlata

 • 0:10 - 0:15
  เราเสียเวลาในโรงเรียนไปมาก
  เพื่อเรียนรู้เรื่องการสะกดคำ
 • 0:15 - 0:21
  เด็ก ๆ ในโรงเรียน
  ก็ยังคงเสียเวลาไปมากกับการสะกดคำ
 • 0:22 - 0:26
  ดังนั้น ฉันจึงอยากแบ่งปันคำถามหนึ่ง
  กับพวกคุณซึ่งก็คือ
 • 0:27 - 0:31
  "จำเป็นจะต้องมี
  การสะกดคำใหม่หรือไม่"
 • 0:31 - 0:33
  ฉันเชื่อว่าคำตอบคือใช่ มันจำเป็นต้องมี
 • 0:33 - 0:38
  หรือจะให้ดีกว่านั้น ฉันเชื่อว่าเราต้องทำให้
  การสะกดคำที่เรามีอยู่แล้วให้ง่ายขึ้น
 • 0:38 - 0:43
  ทั้งคำถามและคำตอบนี้
  ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ในภาษาสเปนเลย
 • 0:43 - 0:47
  นี่เป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมา
  ครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดหลายศตวรรษ
 • 0:47 - 0:52
  ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1492 ในหลักไวยากรณ์แรก
  ของภาษาสเปน
 • 0:52 - 0:58
  แอนโตนิโอ เด เนบริฆา บัญญัติหลักการสะกดคำ
  ของเราไว้อย่างชัดเจนและเรียบง่ายว่า
 • 0:58 - 1:01
  "ด้วยเหตุนี้ เราต้องเขียนอย่างที่เราออกเสียง
 • 1:01 - 1:04
  และออกเสียงอย่างที่เราเขียน"
 • 1:04 - 1:07
  แต่ละเสียงควรถูกแทนด้วยหนึ่งตัวอักษร
 • 1:07 - 1:10
  และแต่ละตัวอักษรควรเป็นตัวแทน
  ของเสียงเดียวเท่านั้น
 • 1:10 - 1:15
  และตัวอักษรที่ไม่ได้แทนเสียงใด ๆ
  ก็ควรถูกตัดทิ้งไป
 • 1:17 - 1:19
  กฎเกณฑ์นี้ กฎเกณฑ์ทางสัทศาสตร์
 • 1:19 - 1:23
  - ที่บอกว่าเราต้องเขียนตามที่เราออกเสียง -
 • 1:23 - 1:27
  ทั้งมีอยู่ และไม่มีอยู่ ในรากฐาน
  ของการสะกดคำที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้
 • 1:28 - 1:32
  ที่มีอยู่เพราะว่าภาษาสเปนต่างจากภาษาอื่น ๆ
 • 1:32 - 1:34
  อย่างภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส
 • 1:34 - 1:36
  ที่ต่อต้านอย่างหนักเสมอมา
 • 1:36 - 1:41
  ต่อการเขียนที่แตกต่าง
  จากการออกเสียงมากเกินไป
 • 1:41 - 1:44
  แต่กฎเกณฑ์ที่ว่าไม่มีอยู่
  เพราะเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 18
 • 1:44 - 1:47
  มีการตัดสินใจว่าจะทำให้การเขียน
  ของพวกเราเป็นแบบแผนเดียวกันอย่างไร
 • 1:47 - 1:52
  ยังมีอีกกฎเกณฑ์หนึ่ง
  ที่ชี้นำส่วนสำคัญในการตัดสินใจ
 • 1:52 - 1:55
  กฎเกณฑ์อื่นที่ว่า คือ นิรุกติศาสตร์
 • 1:55 - 1:57
  ซึ่งบอกว่าเราจะต้องเขียน
 • 1:57 - 2:00
  ตามที่คำดั้งเดิมในภาษาต้นกำเนิดนั้น ๆ
 • 2:00 - 2:02
  ในภาษาละติน ในภาษากรีก เป็นต้น
 • 2:02 - 2:06
  และด้วยเหตุนี้ เราจึงมีตัว H ที่ไม่ได้แทนเสียงใด ๆ
  ซึ่งเราเขียน แต่เราไม่ได้ออกเสียง
 • 2:06 - 2:10

  ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีทั้งตัว B และตัว V
 • 2:10 - 2:12
  ซึ่งตรงข้ามกับที่คนส่วนใหญ่เชื่อกัน
 • 2:12 - 2:15
  การออกเสียงตัวอักษรทั้งสองในภาษาสเปน
  ไม่เคยแตกต่างกันเลย
 • 2:16 - 2:20
  ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีตัว G ที่มีเสียงหนัก
  อย่างคำว่า "gente" (เฆนเต)
 • 2:20 - 2:23
  และบางครั้งก็ออกเสียงอ่อน
  อย่างคำว่า "gato" (กาโต)
 • 2:23 - 2:26
  ด้วยเหตุนี้ เราจึงมี C, S และ Z
 • 2:27 - 2:31
  ตัวอักษรทั้งสามที่ในบางพื้นที่แทนเสียงเดียว
 • 2:31 - 2:33
  และในพื้นที่อื่น ๆ ก็สองเสียง
  แต่ไม่มีที่ใดที่แทนสามเสียง
 • 2:35 - 2:37
  ฉันไม่ได้จะมาเล่าอะไร
 • 2:37 - 2:40
  ที่พวกคุณไม่รู้จากประสบการณ์ของตัวเอง
 • 2:40 - 2:43
  พวกเราทุกคนต่างก็ไปโรงเรียน
 • 2:43 - 2:48
  พวกเราทุกคนลงทุนเวลามากมาย
  ไปกับการเรียนรู้
 • 2:48 - 2:53
  เวลามากมายของสมอง
  ที่ปั้นแต่งได้และเยาว์วัย
 • 2:53 - 2:55
  ถูกใช้ไปกับการเขียนตามคำบอก
 • 2:55 - 3:00
  กับการท่องจำหลักการสะกดคำ
  ที่อย่างไรก็ดี เต็มไปด้วยข้อยกเว้น
 • 3:00 - 3:04
  พวกเราถูกถ่ายทอดความคิดในหลายรูปแบบ
  ทั้งโดยตรงและโดยนัยว่า
 • 3:04 - 3:06
  การสะกดคำนั้น
 • 3:06 - 3:10
  มีบทบาทระดับฐานรากบางอย่าง
  ในการศึกษาของพวกเรา
 • 3:11 - 3:13
  อย่างไรก็ตาม ฉันมีความรู้สึก
 • 3:13 - 3:17
  ว่าเหล่าครูบาอาจารย์ไม่ได้ตั้งคำถามกับตัวเอง
  ว่าทำไมมันถึงได้สำคัญนัก
 • 3:17 - 3:20
  รวมไปถึง การไม่ได้ตั้งคำถาม
  ที่มีมาก่อนหน้านั้นว่า
 • 3:20 - 3:22
  การสะกดคำทำหน้าที่อะไร
 • 3:23 - 3:26
  การสะกดคำมีไว้ทำไม
 • 3:28 - 3:30
  และความจริงก็คือ เมื่อมีใครตั้งคำถามนี้
 • 3:30 - 3:34
  คำตอบที่ได้ก็ค่อนข้างจะเรียบง่าย
  และไม่ได้ก้าวพ้นไป
 • 3:34 - 3:36
  จากสิ่งที่มักจะเชื่อกัน
 • 3:36 - 3:40
  การสะกดคำมีไว้
  เพื่อทำให้การเขียนมีรูปแบบเดียว
 • 3:41 - 3:43
  เพื่อให้พวกเราทุกคนเขียนเหมือนกันหมด
 • 3:43 - 3:47
  ดังนั้น มันจึงง่ายกว่าสำหรับพวกเรา
  ที่จะเข้าใจเมื่อพวกเราอ่านกัน
 • 3:48 - 3:51
  ทว่า ตรงกันข้ามกับแง่มุมอื่น ๆ ของภาษา
 • 3:51 - 3:53
  อย่างเช่นการใช้เครื่องหมายวรรคตอน
 • 3:53 - 3:59
  การสะกดคำไม่สามารถให้การแสดงออกใด ๆ
  ที่เกี่ยวข้องได้
 • 3:59 - 4:01
  แต่เครื่องหมายวรรคตอน ทำได้
 • 4:02 - 4:06
  ด้วยเครื่องหมายวรรคตอน ฉันสามารถ
  เลือกเปลี่ยนตามความหมายของประโยค
 • 4:06 - 4:07
  ด้วยเครื่องหมายวรรคตอน
 • 4:07 - 4:11
  ฉันสามารถกำหนดจังหวะเฉพาะ
  ลงไปในสิ่งที่ฉันกำลังเขียน
 • 4:11 - 4:14
  แต่กับการสะกดคำแล้ว มันทำไม่ได้
 • 4:14 - 4:17
  การสะกดคำ มีแต่ถูกหรือผิด
 • 4:17 - 4:20
  อยู่ที่ว่ามันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ในปัจจุบันหรือไม่
 • 4:21 - 4:22
  ดังนั้นแล้ว
 • 4:22 - 4:26
  มันจะไม่สมเหตุสมผลเหตุผลมากกว่าหรือ
  ที่จะทำให้กฎเกณฑ์ในปัจจุบันเรียบง่ายขึ้น
 • 4:26 - 4:32
  เพื่อให้การสอน การเรียน
  และการสะกดคำอย่างถูกต้องทำได้ง่ายขึ้น
 • 4:33 - 4:37
  มันจะไม่สมเหตุสมเหตุผลมากกว่าหรือ
  ที่เราจะทำให้กฎเกณฑ์ในปัจจุบันเรียบง่ายขึ้น
 • 4:37 - 4:39
  เพื่อเวลาทั้งหมด
 • 4:39 - 4:43
  ที่ทุกวันนี้เราเสียไปกับการสอนการสะกดคำ
 • 4:43 - 4:46
  จะถูกนำไปใช้กับแง่มุมอื่น ๆ ของภาษา
 • 4:46 - 4:50
  ที่ความสลับซับซ้อนสมควรได้รับเวลา
  และการลงทุนลงแรง
 • 4:52 - 4:57
  สิ่งที่ฉันเสนอ ไม่ใช่การล้มล้างอักขรวิธี
 • 4:57 - 5:01
  ไม่ใช่ว่าใครจะเขียนแบบไหนตามใจก็ได้
 • 5:01 - 5:05
  ภาษาเป็นเครื่องมือที่เราใช้งานร่วมกัน
 • 5:05 - 5:06
  และดังนั้น
 • 5:06 - 5:10
  ฉันคิดว่า มันเป็นเรื่องจำเป็น
  ที่เราจะต้องยึดหลักเกณฑ์ร่วมกัน
 • 5:11 - 5:13
  แต่ฉันก็คิดว่าเป็นเรื่องจำเป็นเช่นกัน
 • 5:13 - 5:18
  ที่หลักเกณฑ์ร่วมนี้ จะเรียบง่ายที่สุด
  เท่าที่จะเป็นไปได้
 • 5:18 - 5:21
  เหนือสิ่งอื่นใด เพราะว่า
  ถ้าพวกเราทำให้การสะกดคำง่ายขึ้น
 • 5:21 - 5:24
  เราไม่ได้ทำให้ตกต่ำลงแต่อย่างใด
 • 5:24 - 5:27
  เมื่อมีการทำให้การสะกดคำง่ายขึ้น
 • 5:27 - 5:31
  มันไม่ได้ลดทอน
  คุณภาพของภาษาแต่อย่างใด
 • 5:32 - 5:36
  ทุกวัน ฉันทำงาน
  เกี่ยวกับวรรณกรรมในยุคทอง
 • 5:36 - 5:39
  อ่านงานเขียนของการ์ซิลาโซ, เซร์บันเตส,
  กอนโกรา, เกเบโด
 • 5:39 - 5:42
  ที่บางครั้งพวกเขาเขียน "hombre"
  โดยไม่มีตัว h
 • 5:42 - 5:45
  บางครั้งสะกด "escribir" ด้วยตัว v
 • 5:45 - 5:48
  แต่สำหรับฉัน มันชัดเจนมากว่า
 • 5:48 - 5:53
  ความแตกต่างระหว่างงานเขียนเหล่านั้น
  และงานเขียนของพวกเรา คือเรื่องของมาตรฐาน
 • 5:53 - 5:57
  หรือเรื่องของการที่ยังไม่มีมาตรฐาน
  ในช่วงเวลานั้น
 • 5:57 - 5:58
  แต่ไม่ใช่เรื่องของคุณภาพ
 • 6:00 - 6:02
  แต่ฉันขอกลับมา
  ที่เรื่องของเหล่าครูบาอาจารย์ก่อน
 • 6:02 - 6:05
  เพราะพวกเขาเป็นบุคคลสำคัญในเรื่องนี้
 • 6:06 - 6:11
  ฉันเพิ่งพูดถึง
  การยืนกรานที่ไม่ได้มีการคิดทบทวนเท่าไหร่
 • 6:11 - 6:14
  ที่เหล่าครูอาจารย์
  เคี่ยวเข็ญเราแล้วเคึ่ยวเข็ญเราอีก
 • 6:14 - 6:15
  ในเรื่องการสะกดคำ
 • 6:15 - 6:19
  แต่ความจริงคือ
  สิ่งต่าง ๆ เป็นอย่างที่มันเป็นอยู่
 • 6:19 - 6:21
  อันนี้เรื่องที่เข้าใจได้อย่างชัดเจน
 • 6:21 - 6:23
  ในสังคมของพวกเรานั้น
 • 6:23 - 6:27
  การสะกดคำมีหน้าที่เสมือนตัวชี้วัดพิเศษ
 • 6:27 - 6:31
  ที่ช่วยแยกระหว่างผู้รู้มากจากผู้รู้น้อย
  แยกผู้ได้รับการศึกษาออกจากผู้โง่เขลา
 • 6:31 - 6:36
  ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
  ที่ผู้นั้นกำลังเขียนแต่อย่างใด
 • 6:36 - 6:40
  คนหนึ่งสามารถได้งานหรือถูกปฏิเสธงาน
 • 6:40 - 6:42
  เพียงตัว H ตัวเดียวที่ใส่หรือไม่ได้ใส่ลงไป
 • 6:42 - 6:45
  คนหนึ่งสามารถถูกล้อเลียนในที่สาธารณะได้
 • 6:45 - 6:48
  เพียงเพราะใส่ตัวอักษร B หรือ V ผิดไป
 • 6:48 - 6:50
  ดังนั้น ในบริบทนี้
 • 6:50 - 6:55
  ชัดเจนว่าเป็นเรื่องสมเหตุผลสมผล
  ที่จะอุทิศเวลานั้นให้กับการสะกดคำ
 • 6:55 - 6:57
  แต่เราต้องไม่ลืมว่า
 • 6:57 - 7:00
  ในประวัติศาสตร์ภาษาของพวกเรา
 • 7:00 - 7:02
  มีแต่เหล่าครูบาอาจารย์
 • 7:02 - 7:06
  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  กับการสอนตัวอักษรตั้งต้น
 • 7:06 - 7:09
  ที่ผลักดันการปฏิรูปอักขรวิธี
 • 7:09 - 7:11
  ที่ตระหนักว่าการสะกดคำของเรานั้น
 • 7:11 - 7:15
  บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการถ่ายทอดความรู้
 • 7:15 - 7:17
  ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของพวกเรา
 • 7:17 - 7:22
  ซาร์เมียนโต กับอันเดรส เบโย
  ผลักดันการปฏิรูปอักขรวิธีครั้งใหญ่
 • 7:22 - 7:25
  ซึ่งในที่สุดก็มีผลบังคับใช้ในภาษาสเปน
 • 7:25 - 7:29
  ในประเทศชิลีช่วงกลางคริสตศตรววษที่ 19
 • 7:31 - 7:35
  แล้วทำไมเราถึงไม่ตามรอยครูอาจารย์เหล่านี้
 • 7:35 - 7:39
  และเริ่มพัฒนาอักขรวิธีของเรา
 • 7:39 - 7:43
  ตรงนี้ ใกล้ชิดกับพวกเรา 10,000 คน
 • 7:43 - 7:44
  ฉันอยากที่จะเสนอแนะ
 • 7:44 - 7:48
  เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนบางอย่าง
  ที่ฉันคิดว่ามีเหตุผลที่จะเริ่มอภิปรายกัน
 • 7:50 - 7:52
  เราลบเอา H ที่ไม่ออกเสียงออกไปเสีย
 • 7:52 - 7:57
  ที่ที่เราเขียน H แต่ไม่ได้ออกเสียงอะไร
 • 7:57 - 7:58
  ก็ไม่ต้องเขียนลงไป
 • 7:58 - 7:59
  (เสียงปรบมือ)
 • 7:59 - 8:02
  ฉันคิดไม่ออกว่า
  การยึดติดทางอารมณ์แบบไหน
 • 8:02 - 8:07
  ที่สามารถแก้ต่างให้กับตัว H ไม่ออกเสียง
  อันแสนจะน่ารำคาญนี้ได้
 • 8:07 - 8:10
  อย่างที่บอกไว้ก่อนหน้านี้
  สำหรับ B และ V
 • 8:10 - 8:12
  ว่าในภาษาสเปนมันไม่เคยมีความแตกต่าง
 • 8:12 - 8:13
  (เสียงปรบมือ)
 • 8:13 - 8:17
  เลือกเอาแค่อันเดียว จะเป็นอันไหนก็ได้
  เราสามารถเถียงกันได้ มานั่งจับเข่าคุยกัน
 • 8:17 - 8:20
  แต่ละคนมีความชอบของตัวเอง
  แต่ละคนสามารถโต้เถียงได้
 • 8:20 - 8:23
  เราจะมีเพียงตัวเดียว อีกตัวก็ยกเลิกไป
 • 8:23 - 8:26
  สำหรับ G และ J เรามาแบ่งหน้าที่ให้พวกมันกัน
 • 8:26 - 8:31
  ว่า G จะแทนเสียงอ่อน เช่น "gato" (กาโต),
  "mago" (มาโก), "águila" (อากิลา)
 • 8:31 - 8:34
  และตัว J คงเสียงหนักเอาไว้
 • 8:34 - 8:39
  "jarabe" (ฆาราเบ), "jirafa" (ฆิราฟา),
  "gente" (เฆนเต), "argentino" (อาร์เฆนติโน)
 • 8:40 - 8:45
  สำหรับตัว C, S และ Z เป็นกรณีที่น่าสนใจ
 • 8:45 - 8:49
  เพราะมันแสดงให้เห็นว่า
  กฎเกณฑ์ทางสัทศาสตร์ควรจะเป็นตัวชี้แนะ
 • 8:49 - 8:52
  แต่ไม่ควรเป็นหลักการเบ็ดเสร็จ
 • 8:52 - 8:57
  ในบางกรณี การออกเสียงที่ต่างออกไป
  ก็ควรนำมาพิจารณาด้วย
 • 8:57 - 9:00
  ทีนี้ ฉันได้บอกไปแล้วว่า C, S, Z
 • 9:00 - 9:03
  ในบางพื้นที่จะแทนด้วยเสียงเดียว
  ในขณะที่ในบางที่จะแทนด้วยสองเสียง
 • 9:03 - 9:08
  ถ้าสามตัวอักษร เหลือเพียงสองตัวอักษร
  มันก็คงจะดีขึ้น
 • 9:10 - 9:14
  สำหรับบางคน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
  อาจดูค่อนข้างจะสุดโต่ง
 • 9:14 - 9:17
  แต่มันไม่เท่าไหร่หรอก
 • 9:17 - 9:20
  ราชบัณฑิตยสถานสเปน
  และทุกสถาบันทางภาษา
 • 9:20 - 9:25
  ก็เชื่อเช่นเดียวกันว่า
  ควรมีการปรับเปลี่ยนการสะกดคำไปตามเวลา
 • 9:25 - 9:30
  เชื่อว่าภาษามีการเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์
  กับประเพณี และกับความเคยชิน
 • 9:30 - 9:34
  แต่ก็เชื่อเช่นกันว่า ภาษาเป็นเครื่องมือ
  ในทางปฏิบัติเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
 • 9:34 - 9:39
  และเชื่อว่า บางครั้ง การยึดติดกับประวัติศาสตร์
  กับประเพณี และกับความเคยชิน
 • 9:39 - 9:44
  ได้กลายมาเป็นอุปสรรค
  ในการใช้งานในปัจจุบัน
 • 9:45 - 9:48
  สิ่งนี้อธิบายว่า จริง ๆ แล้ว ภาษาของเรา
 • 9:48 - 9:54
  เป็นมากกว่าสิ่งที่เรารู้จัก
  เป็นมากกว่าความใกล้ชิดกันทางภูมิศาสตร์
 • 9:54 - 9:58
  มันค่อย ๆ ถูกปรับเปลี่ยนไป
  ตามประวัติศาสตร์ของเรา
 • 9:58 - 10:01
  ยกตัวอย่าง เราเปลี่ยนจากการสะกด
  "orthographia" เป็น "ortografía"
 • 10:01 - 10:06
  จาก theatro" เป็น "teatro"
  จาก "quantidad" เป็น "cantidad"
 • 10:06 - 10:08
  จาก "symbolo" เป็น "símbolo"
 • 10:08 - 10:13
  และเมื่อไม่นานมานี้ก็เริ่มที่จะลบตัว H
  ที่ไม่ออกเสียงทิ้งไปอย่างเงียบ ๆ
 • 10:13 - 10:16
  ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานสเปน
 • 10:16 - 10:21
  "arpa" และ "armonía"
  สามารถเขียนโดยมีตัว H หรือไม่มีก็ได้
 • 10:21 - 10:23
  และพวกเราก็ยังอยู่กันเป็นสุขดี
 • 10:25 - 10:28
  นอกจากนี้ ฉันยังคิดว่า
 • 10:28 - 10:34
  ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่ง
  ที่จะหยิบยกคำถามนี้ขึ้นมา
 • 10:35 - 10:39
  เราพูดกันอยู่เสมอว่า
  ภาษาเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ
 • 10:39 - 10:41
  จากระดับล่างขึ้นบน
 • 10:41 - 10:44
  โดยผู้ใช้ภาษาทั่วไปรับเอาคำใหม่ ๆ มาใช้
 • 10:44 - 10:48
  และเป็นผู้ที่สร้างความเปลี่ยนแปลง
  ทางไวยากรณ์
 • 10:48 - 10:52
  เรื่อยมาถึงระดับหน่วยงานต่าง ๆ
  ซึ่งในบางทีก็เป็นสำนักวิชาการ
 • 10:52 - 10:56
  บางที่ก็เป็นพจนานุกรม
  บางที่ก็เป็นกระทรวง
 • 10:56 - 10:59
  ที่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงและรวมเข้ามาไว้
  เป็นเวลานานหลังจากนั้น
 • 11:00 - 11:04
  นี่เป็นเรื่องจริง
  เฉพาะบางระดับของภาษา
 • 11:04 - 11:07
  มันเป็นเรื่องจริงในระดับคำศัพท์
 • 11:07 - 11:11
  เป็นเรื่องไม่ค่อยจริงในระดับไวยากรณ์
 • 11:11 - 11:15
  และถ้าให้ฉันพูด มันเกือบจะไม่จริงเลย
  ในระดับการสะกดคำ
 • 11:15 - 11:19
  ที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
  มีการเปลี่ยนแปลงจากระดับบนลงล่าง
 • 11:19 - 11:21
  เป็นสถาบันต่าง ๆ เสมอ
 • 11:21 - 11:25
  ที่จัดตั้งกฎเกณฑ์ และเสนอแนะการเปลี่ยนแปลง
 • 11:26 - 11:31
  แล้วทำไมฉันถึงได้พูดว่า
  ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งล่ะ
 • 11:31 - 11:33
  จนถึงทุกวันนี้
 • 11:33 - 11:39
  การเขียนเคยเป็นการใช้งานที่จำกัด
  และเป็นส่วนตัวมากกว่าการพูด
 • 11:39 - 11:44
  แต่ในยุคสมัยของพวกเรา
  ยุคสมัยของสื่อสังคมออนไลน์
 • 11:44 - 11:47
  กำลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
 • 11:48 - 11:51
  เราไม่เคยเขียนมากเท่าสมัยนี้มาก่อน
 • 11:51 - 11:56
  เราไม่เคยเขียนมากมาย
  แล้วมีผู้เห็นมากมายขนาดนี้มาก่อน
 • 11:57 - 12:00
  และในสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้
  นี่เป็นครั้งแรก
 • 12:00 - 12:04
  ที่พวกเราได้เห็นการใช้การสะกดคำแบบใหม่ ๆ
  เป็นจำนวนมาก
 • 12:04 - 12:09
  รวมไปถึงผู้คนที่สะกดคำอย่างถูกต้อง
  สมบูรณ์แบบ ได้รับการศึกษาอย่างสูง
 • 12:09 - 12:13
  แต่เมื่อพวกเขาเขียนในสื่อสังคมออนไลน์
  ก็ปฏิบัติตัวเหมือน ๆ กัน
 • 12:13 - 12:17
  กับผู้ที่ใช้คนอื่น ๆ ส่วนใหญ่ในสื่อสังคมออนไลน์
 • 12:17 - 12:21
  พูดอีกอย่างก็คือ ยืดหยุ่นต่อความถูกต้อง
  ของการสะกดคำ
 • 12:21 - 12:25
  และให้ความสำคัญกับความรวดเร็ว
  และประสิทธิภาพของการสื่อสาร
 • 12:26 - 12:31
  ตอนนี้ ในสื่อเหล่านั้น
  มีการใช้งานที่ยุ่งเหยิงตามแต่ละบุคคล
 • 12:31 - 12:34
  แต่ฉันคิดว่า เราต้องให้ความสนใจกับมัน
 • 12:34 - 12:37
  เพราะว่า บางทีการใช้งานเหล่านี้
  อาจจะบอกกับพวกเราว่า
 • 12:37 - 12:41
  ในยุคนี้ การเขียนที่ได้รับตำแหน่งแห่งที่ใหม่
 • 12:41 - 12:45
  กำลังต้องการกฎเกณฑ์การสะกดคำใหม่ ๆ ด้วย
 • 12:46 - 12:51
  ฉันเชื่อว่าพวกเรามาผิดทาง
  หากจะปฏิเสธหรือละทิ้งการใช้งานดังกล่าว
 • 12:51 - 12:53
  ถ้าว่าเราคิดว่าการเขียนเหล่านี้
 • 12:53 - 12:56
  เป็นเหมือนอาการความถดถอยทางวัฒนธรรม
  ในยุคสมัยของพวกเรา
 • 12:56 - 13:01
  ไม่ค่ะ ฉันเชื่อว่าเราต้องคอยสอดส่องจัดระเบียบ
  และการเขียนเหล่านี้ต้องถูกนำมาพิจารณา
 • 13:01 - 13:07
  ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความจำเป็น
  ในยุคสมัยของพวกเรามากกว่านี้
 • 13:08 - 13:12
  ฉันเองก็สามารถคาดคะเนได้ถึงข้อคัดค้านบางข้อ
 • 13:13 - 13:15
  จะมีคนที่บอกว่า
 • 13:15 - 13:20
  หากพวกเราทำให้การสะกดคำง่ายขึ้น
  เราจะสูญเสียประวัติของคำไป
 • 13:21 - 13:24
  ถ้าจะเอาจริง ๆ
  หากเราต้องการสงวนประวัติของคำเอาไว้
 • 13:24 - 13:26
  ใช้เพียงแค่หลักการสะกดคำอย่างเดียวคงไม่พอ
 • 13:26 - 13:30
  เรายังต้องเรียนรู้ภาษาละติน กรีก อารบิก อีกด้วย
 • 13:31 - 13:36
  หากใช้การสะกดคำที่ปรับปรุงให้เรียบง่าย
  เราสามารถย้อนไปดูประวัติของคำได้
 • 13:36 - 13:41
  ที่เดิมที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้
  ซึ่งก็คือพจนานุกรมทางนิรุกติศาสตร์
 • 13:42 - 13:45
  ข้อคัดค้านข้อที่สอง คือบางคนอาจจะบอกว่า
 • 13:45 - 13:47
  "หากพวกเราทำให้การสะกดคำนั้นง่ายขึ้น
 • 13:47 - 13:49
  เราจะไม่สามารถแยกความแตกต่าง
 • 13:49 - 13:52
  ระหว่างคำต่าง ๆ
  ที่ตอนนี้มีความแตกต่างกันเพียงตัวอักษรเดียว"
 • 13:52 - 13:56
  นี่เป็นเรื่องจริง แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหา
 • 13:56 - 14:01
  ภาษาของเรานั้น มีคำที่ออกเสียงเหมือนกัน
  มีคำที่มีมากกว่าหนึ่งความหมาย
 • 14:01 - 14:03
  แต่เราก็ไม่ได้สับสนแต่อย่างใด
 • 14:03 - 14:06
  "banco" (ม้านั่ง) ที่พวกเรานั่ง
  กับ "banco" (ธนาคาร) ที่พวกเราฝากเงิน
 • 14:06 - 14:09
  "traje" (ชุดสูท) ที่พวกเราสวมใส่
  กับ "trajimos" สิ่งที่พวกเรานำมา
 • 14:10 - 14:16
  ในสถานการณ์ส่วนมาก
  บริบทจะเป็นตัวแก้ไขความสับสนที่อาจเกิดขึ้น
 • 14:17 - 14:20
  แต่มีข้อโต้แย้งข้อที่สาม
 • 14:22 - 14:28
  ที่ฉันคิดว่า เป็นที่เข้าใจได้
  รวมทั้งเป็นข้อที่สะเทือนอารมณ์มากที่สุด
 • 14:28 - 14:32
  คือข้อโต้แย้งที่ว่า
  "ฉันไม่อยากเปลี่ยน
 • 14:32 - 14:36
  ฉันถูกสอนมาแบบนี้
  ฉันชินกับรูปแบบนี้
 • 14:36 - 14:40
  เมื่อฉันอ่านคำที่เขียนด้วยคำที่ถูกทำให้สะกดง่ายขึ้น
 • 14:40 - 14:42
  มันรู้สึกแสลงลูกตา"
 • 14:44 - 14:49
  ข้อโต้แย้งนี้ ต่างก็มีอยู่ในตัวเราทั้งนั้น
  ไม่มากก็น้อย
 • 14:49 - 14:51
  ฉันเชื่อว่าเราควรทำอย่างไรน่ะหรือ
 • 14:51 - 14:54
  ก็ทำอย่างที่เราเคยทำเสมอมาในเรื่องนี้
 • 14:54 - 14:56
  การเปลี่ยนแปลงยังคงเดินหน้าต่อไป
 • 14:56 - 14:59
  สอนกฎเกณฑ์ใหม่แก่เด็ก ๆ
 • 14:59 - 15:04
  ส่วนผู้ที่ไม่ต้องการเปลี่ยน
  ก็ปล่อยให้เขียนไปตามความเคยชิน
 • 15:04 - 15:08
  และรอให้เวลาปูรากฐานกฎเกณฑ์ใหม่
 • 15:09 - 15:15
  การปฏิรูปอักขรวิธีทั้งหมดที่ประสบความสำเร็จ
  และไปแตะต้องความคุ้นชินที่ฝังรากสุดลึก
 • 15:15 - 15:21
  ต่างก็ทำอย่างสุขุมรอบคอบ เป็นเอกฉันท์
  ค่อยเป็นค่อยไป และด้วยความอดทนอดกลั้น
 • 15:21 - 15:25
  แต่เราก็ไม่อาจยอมให้
  ความยึดติดกับวิถีเดิม ๆ
 • 15:25 - 15:28
  มาขัดขวางไม่ให้มีการเดินหน้าต่อไปได้
 • 15:28 - 15:32
  การแสดงความเคารพที่ดีที่สุด
  ที่เราสามารถทำได้ต่ออดีตกาล
 • 15:32 - 15:34
  คือการทำให้สิ่งที่เราได้รับมานั้น
  ดีขึ้นกว่าเดิม
 • 15:35 - 15:38
  ดังนั้น ฉันเชื่อว่าพวกเราต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่า
 • 15:38 - 15:40
  สถาบันวิชาการต่าง ๆ ต้องมีการยอมรับร่วมกัน
 • 15:40 - 15:43
  และจัดแจงการสะกดคำของพวกเราเสียใหม่
 • 15:43 - 15:49
  ลบความเคยชินที่เรามี เพียงเพราะเราได้รับมา
  แต่ก็ไม่ได้มีประโยชน์อันใด
 • 15:49 - 15:53
  และฉันก็เชื่อว่า หากเราทำได้
 • 15:53 - 15:57
  ในขอบเขตที่พอประมาณ
  แต่ลำคัญอย่างยิ่งยวดในภาษา
 • 15:57 - 16:00
  เราจะสามารถส่งต่ออนาคตที่ดีกว่า
 • 16:00 - 16:02
  ให้กับคนรุ่นถัดไปได้
 • 16:03 - 16:04
  (เสียงปรบมือ)
Title:
จำเป็นจะต้องมีการสะกดคำใหม่หรือไม่|การินา กาลเปริน (Karina Galperin) |TEDxRiodelaPlata
Description:

การบรรยายนี้เป็นงาน TEDx ที่ถูกจัดขึ้นอย่างอิสระจากงานสัมมนา TED

เราเสียเวลาและพลังงานไปเท่าไหร่กับการเรียนรู้การสะกดคำ มันคุ้มค่าหรือไม่ เรามีทางเลือกใดบ้าง การินา กาลเปริน มีข้อเสนอหนึ่งที่อาจทำให้พวกเราประหลาดใจ

การินาเป็นดุษฎีบัณฑิตทางด้านภาษาและวรรณคดีโรมานซ์จากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดนอกจากนี้ยังได้รับปริญญาตรีทางด้านอักษรศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบัวโนสไอเรส ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย ดิ เตลา และผู้อำนวยการหลักสูตรวารสารศาสตร์ที่ UTDT/ลา เนซิออน

more » « less
Video Language:
Spanish
Team:
closed TED
Project:
TEDxTalks
Duration:
16:24

Thai subtitles

Revisions