Return to Video

آیا یک املای تازه نیاز داریم؟ | کارینا گالپرین | TEDxریودلا پلاتا

 • 0:10 - 0:15
  ما زمان زیادی را در مدرسه‌
  برای یادگیری املا از دست داده‌ایم.
 • 0:15 - 0:21
  هنوز کودکان زمان زیادی را در مدرسه
  برای یادگیری املا از دست می‌دهند.
 • 0:22 - 0:26
  برای همین می‌خواهم پرسشی را
  با شما در میان بگذارم:
 • 0:27 - 0:31
  «آیا به یک املای تازه نیاز داریم؟»
 • 0:31 - 0:33
  من باور دارم بله، این طور است.
 • 0:33 - 0:38
  یا حتی بهتر، فکر می‌کنم نیاز داریم
  املایی که اکنون داریم را ساده کنیم.
 • 0:38 - 0:43
  نه پرسش و نه پاسخ آن
  در زبان اسپانیایی تازه نیستند.
 • 0:43 - 0:47
  سده‌ها است که این پرسش
  در جست‌و‌خیز بوده‌است
 • 0:47 - 0:52
  از ۱۴۹۲، در زمان
  نخستین دستور زبان اسپانیایی،
 • 0:52 - 0:58
  آنتونیو دِ نبریخا یک اصل واضح
  و ساده برای املای ما تعیین کرد:
 • 0:58 - 1:01
  « پس، باید واژه‌ها را همانند
  تلفظشان بنویسیم،
 • 1:01 - 1:04
  و آن‌ها را همان گونه
  که می‌نویسیمشان تلفظ کنیم.»
 • 1:04 - 1:07
  هر صدا باید به یک حرف مربوط می‌بود،
 • 1:07 - 1:10
  و هر حرف باید نماینده‌ی یک صدا می‌بود،
 • 1:10 - 1:15
  و آن‌ها که نماینده‌ی
  هیچ صدایی نبودند باید حذف می‌شدند.
 • 1:17 - 1:19
  این رویکرد، رویکرد فونتیک،
 • 1:19 - 1:23
  -همان که می‌گوید باید واژگان را
  آن‌گونه که تلفظشان می‌کنیم بنویسیم-
 • 1:23 - 1:27
  در پایه‌ی املایی که
  ما امروز داریم هم هست و هم نیست.
 • 1:28 - 1:34
  هست، چرا که در زبان اسپانیایی،
  برخلاف انگیسی، فرانسوی و جز آن،
 • 1:34 - 1:36
  همیشه مقاومتی سخت در برابر نوشتن
 • 1:36 - 1:41
  بسیار متفاوت واژه‌ها
  از آن‌چه تلفظشان می‌کنیم دارد.
 • 1:41 - 1:44
  اما نه امروزه، چون
  وقتی در سده‌ی هجدهم
 • 1:44 - 1:47
  تصمیم گرفتیم چگونه
  نوشتارمان را استانداردسازی کنیم،
 • 1:47 - 1:52
  بخش عمده‌ای از تصمیم
  با رویکرد دیگری گرفته‌شد
 • 1:52 - 1:55
  این رویکرد مدل ریشه‌شناختی بود،
 • 1:55 - 1:57
  آن که می‌گوید باید واژه‌ها را آن‌گونه
 • 1:57 - 2:00
  که در زبان اصلی‌شان نوشته می‌شدند بنویسیم،
 • 2:00 - 2:02
  در لاتین، در یونانی.
 • 2:02 - 2:06
  این‌گونه بود که ما ماندیم و H‌های بی‌صدا،
  که می‌نویسیم اما تلفظ نمی‌کنیم.
 • 2:06 - 2:10
  و همین‌طور هم Bها و Vها،
 • 2:10 - 2:12
  که برخلاف چیزی که بیش‌تر مردم باور دارند،
 • 2:12 - 2:15
  هرگز در تلفظ اسپانیایی متمایز نبودیم.
 • 2:16 - 2:20
  و این‌گونه بود که ما ماندیم و Gها،
  آن صدای سخت مانند "gente"،
 • 2:20 - 2:23
  و گاهی هم نرم مانند "gato".
 • 2:23 - 2:26
  این‌گونه بود که Cها،
  Sها، و Zها روی دستمان ماند،
 • 2:27 - 2:31
  سه حرفی که گاهی با یک صدا مطابقت دارند،
 • 2:31 - 2:33
  و گاه با دو صدا،
  اما هرگز با سه تا نه.
 • 2:35 - 2:40
  من اینجا نیستم که به شما آن چه را بگویم
  که از تجربه خودتان نمی دانید.
 • 2:40 - 2:43
  ما همه به مدرسه رفته‌ایم،
 • 2:43 - 2:48
  ما همه زمان زیادی
  برای آموزش سرمایه‌گذاری کرده‌ایم،
 • 2:48 - 2:53
  زمان تغییرپذیرزیادی با مغز کودکانه
 • 2:53 - 2:55
  در دیکته
 • 2:55 - 3:00
  درحفظ‌‌کردن قانون‌های املا
  اما پر از استثنا.
 • 3:00 - 3:04
  با راه‌های زیادی به ما منتقل شده،
  به طور ضمنی و به صراحت
 • 3:04 - 3:06
  این ایده که در املا،
 • 3:06 - 3:10
  چیزی اساسی از تربیت ما در معرض خطر بود.
 • 3:11 - 3:13
  بله، من حس می‌کنم
 • 3:13 - 3:17
  که آموزگاران از خود نپرسیدند
  که چرا این اندازه مهم بود.
 • 3:17 - 3:20
  در واقع یک پرسش پیشین را
  ازخودشان نپرسیدند:
 • 3:20 - 3:22
  املا به چه هدفی انجام می‌شد؟
 • 3:23 - 3:26
  برای چه به املا نیاز داریم؟
 • 3:28 - 3:31
  و حقیقت این است که
  وقتی کسی از خودش این پرسش را می‌کند
 • 3:31 - 3:34
  پاسخ بسیار ساده‌تر و کم‌اهمیت‌تر است
 • 3:34 - 3:36
  از آنچه معمولا باور داریم.
 • 3:36 - 3:43
  از املا برای یکی‌کردن شکل نوشتن
  استفاده می‌کنیم،
 • 3:43 - 3:47
  تا همه بتوانیم به یک شکل بنویسیم.
 • 3:48 - 3:51
  پس وقتی از یکدیگر می‌خوانیم
  راحت‌تر بفهمیم.
 • 3:51 - 3:53
  اما برخلاف دیگر جنبه‌های زبان،
 • 3:53 - 3:59
  مانند نشانه‌های نگارشی، هیچ گونه توانایی
 • 3:59 - 4:01
  بیان فردی
  در املا در کار نیست.
 • 4:02 - 4:06
  اما در نشانه‌های نگارش چرا.
 • 4:06 - 4:11
  با نشانه‌ی نگارشی، من می‌توانم
  معنای یک عبارت را تغییر دهم.
 • 4:11 - 4:14
  اما با املا نه.
 • 4:14 - 4:17
  وقتی صحبت از املا می شود،
  یا درست است یا نادرست،
 • 4:17 - 4:20
  بر پایه این که
  با قانون‌های کنونی مطابقت می‌کند یا خیر،
 • 4:21 - 4:26
  اما، اگر قانون‌های کنونی را
  ساده‌تر کنیم معقول‌تر نیست
 • 4:26 - 4:32
  و آموزش، یادگیری و
  استفاده‌ی درست از املا آسان‌تر شود؟
 • 4:33 - 4:37
  اگر قانون‌های کنونی را
  ساده‌تر کنیم معقول‌تر نیست
 • 4:37 - 4:43
  تا همه‌ی زمانی را که امروز
  به آموزش املا اختصاص می‌دهیم،
 • 4:43 - 4:46
  ‌بتوانیم به دیگر موضوع‌های زبان
  اختصاص دهیم
 • 4:46 - 4:50
  که پیچیدگی‌هاشان
  شایسته‌ی زمان و تلاش باشد؟
 • 4:52 - 4:57
  من پیشنهاد نمی‌کنم املا را منسوخ کنیم،
 • 4:57 - 5:01
  نه این که هر کس هر جور دوست داشت بنویسد.
 • 5:01 - 5:06
  زبان یک ابزار استفاده مشترک است،
  و از این رو
 • 5:06 - 5:10
  باور دارم اساسی است که
  بر پایه شاخص‌های مشترکی از آن بره ببریم.
 • 5:11 - 5:13
  اما همچنان این را اساسی می‌یابم
 • 5:13 - 5:18
  که آن شاخص‌های مشترک
  به ساده‌ترین شکل ممکن باشند،
 • 5:18 - 5:21
  به ویژه چون اگر املای خود را ساده کنیم
 • 5:21 - 5:24
  ما پایین نمی‌آییم؛
 • 5:24 - 5:27
  وقتی املا ساده‌سازی شود،
 • 5:27 - 5:31
  کیفیت زبان به هیچ وجه آسیب نمی‌بیند.
 • 5:32 - 5:36
  من هر روز با ادبیات
  عصر طلایی اسپانیا سر و کار دارم،
 • 5:36 - 5:39
  من گارسیلاسو، سروانتس،
  گونگورا، کبدو می خوانم.
 • 5:39 - 5:42
  کسانی که گاهی "homre" را بدون H می‌نویسند،
 • 5:42 - 5:45
  گاهی "escribir" را با V می‌نویسند،
 • 5:45 - 5:48
  و کاملا برای من واضح است
 • 5:48 - 5:53
  که تفاوت بین آن نوشته‌ها
  و نوشته‌های ما به قرارداد برمی‌گردد،
 • 5:53 - 5:57
  یا بهتر بگویم،
  به نبود قرارداد در زمان آنان.
 • 5:57 - 5:59
  اما به کیفیت برنمی‌گردد.
 • 6:00 - 6:02
  اما اجازه دهید به استادان بازگردم،
 • 6:02 - 6:05
  چون آن‌ها شخصیت‌های کلیدی
  در این داستان هستند.
 • 6:06 - 6:11
  پیشتر، این اصرار
  اندکی بی‌فکرانه را مطرح کردم
 • 6:11 - 6:14
  که آموزگاران ما را عذاب می‌دهند
 • 6:14 - 6:15
  با املا.
 • 6:15 - 6:19
  اما حقیقت این است که،
  هر چیزی آن‌گونه که هست،
 • 6:19 - 6:21
  بسیار منطقی است.
 • 6:21 - 6:27
  در جامعه‌ی ما، املا
  مانند یک شاخص ممتاز است
 • 6:27 - 6:31
  که با فرهنگ را از وحشی،
  دانش‌اموخته را از نادان تمایز می‌دهد،
 • 6:31 - 6:36
  مستقل از محتوا
  خود نوشته شدن است.
 • 6:36 - 6:40
  کسی ممکن است کار را بگیرد یا نگیرد
 • 6:40 - 6:42
  به خاطر یک h که بگذارد یا نه.
 • 6:42 - 6:45
  یک نفر ممکن است مسخره‌ی همه شود
 • 6:45 - 6:48
  به خاطر یک B جا به جا.
 • 6:48 - 6:50
  از این رو، در این زمینه،
 • 6:50 - 6:55
  البته که منطقی است،
  این همه وقت به املا اختصاص دهیم.
 • 6:55 - 6:57
  اما نباید فراموش کنیم
 • 6:57 - 7:00
  که در طول تاریخ زبانمان
 • 7:00 - 7:02
  همیشه آموزگاران بوده‌اند
 • 7:02 - 7:06
  یا کسانی که زود زبان را آموختند
 • 7:06 - 7:09
  که اصلاح املا را ترویج دادند،
 • 7:09 - 7:11
  کسانی که فهمیند در املای ما
 • 7:11 - 7:15
  معمولا مانعی بود برای انتقال دانش.
 • 7:15 - 7:17
  در مورد ما، برای نمونه،
 • 7:17 - 7:22
  سارمینتو، همراه با آندرس بیو،
  بزرگ‌ترین اصلاح املایی را ترویج داد
 • 7:22 - 7:25
  که بسیار کارآمدانه
  در زبان اسپانیایی رخ داد:
 • 7:25 - 7:29
  اصلاح شیلیایی در نیمه‌ی سده‌ی نوزدهم.
 • 7:31 - 7:35
  پس، چرا کار آموزگاران را به عهده نگیریم
 • 7:35 - 7:39
  و شروع کنیم به پیشرفت کردن در املامان؟
 • 7:39 - 7:43
  این‌جا، در جمع ۱۰,۰۰۰ نفری خودمانی‌،
 • 7:43 - 7:44
  دوست دارم پیشنهاد بدهم
 • 7:44 - 7:48
  چند تغییر را که به نظرم معقول میآیند
  تا بحث را شروع کنیم.
 • 7:50 - 7:52
  بیایید H بی‌صدا را برداریم.
 • 7:52 - 7:57
  جایی که یک H می‌نویسیم،
  اما چیزی تلفظ نمی‌کنیم،
 • 7:57 - 7:58
  پس بیایید هیچی ننویسیم.
 • 7:58 - 7:59
  (دست زدن)
 • 7:59 - 8:02
  برایم سخت است فکر کنم
  چه پیوست احساساستی
 • 8:02 - 8:07
  می‌تواند برای همه توجیه کند
  عذابی را که به خاطر H بی‌صدا سبب شده‌است.
 • 8:07 - 8:10
  Bها و Vها، همان‌طور که پیش‌تر گفتیم،
 • 8:10 - 8:12
  هرگز در زبان اسپانیایی
  متمایز نبودند،
 • 8:12 - 8:13
  (دست زدن)
 • 8:13 - 8:17
  بیایید یکی را برگزینیم، می‌تواند
  هرکدام باشد، می‌توانیم درباره‌اش بحث کنیم،
 • 8:17 - 8:20
  هرکس می‌تواند ترجیح‌هایش را داشته باشد،
  همینطور بحث‌های خود را.
 • 8:20 - 8:23
  بیایید یکی را نگه داریم،
  دیگری را حذف کنیم.
 • 8:23 - 8:26
  G و J، بیایید نقش‌هاشان را جدا کنیم،
 • 8:26 - 8:31
  G باید صدای نرم را نگه دارد،
  "gato" ،"mago" ،"águila"،
 • 8:31 - 8:34
  و J باید صدای سخت را نگه دارد،
 • 8:34 - 8:39
  "jarabe" ،"jirafa" ،"gente" ،"argentino".
 • 8:40 - 8:45
  مورد C، S و Z جالب است،
 • 8:45 - 8:49
  چون نشان می‌دهد
  رویکرد فونتیک باید راهنما باشد،
 • 8:49 - 8:52
  اما نمی‌تواند یک اصل مطلق باشد.
 • 8:52 - 8:57
  در برخی موارد،
  تفاوت‌ها در تلفظ باید لحاظ شود.
 • 8:57 - 9:00
  همان‌ گونه که پیش‌تر گفتم،C، S و Z
 • 9:00 - 9:03
  در برخی جاها با یک صدا مطابقت دارند،
  و جاهای دیگر با دو تا.
 • 9:03 - 9:09
  اگر از سه حرف به دو تا کاهششان دهیم،
  بهتر خواهد‌بود.
 • 9:10 - 9:14
  برای برخی، این دگرگونی‌ها
  ممکن است کمی شدید به نظر بیاید.
 • 9:14 - 9:17
  این‌ها زیاد نیستند.
 • 9:17 - 9:20
  آکادمی سلطنتی اسپانیایی،
  آکادمی‌های همه‌ی زبان‌ها،
 • 9:20 - 9:25
  هم باور دارند
  املا باید به تدریج ویرایش شود،
 • 9:25 - 9:30
  آن زبان به تاریخ، سنت و رسوم ارتباط دارد،
 • 9:30 - 9:34
  اما هم‌زمان یک ابزار کاربردی روزانه است
 • 9:34 - 9:39
  و گاهی این ارتباط با تاریخ، سنت و رسوم
 • 9:39 - 9:44
  به مانعی برای کاربرد کنونی آن بدل می‌شود.
 • 9:45 - 9:48
  به راستی، این حقیقت را توضیح می‌دهد
 • 9:48 - 9:54
  که زبان ما، بسیار بیش‌تر از
  کسانی که از نظر جغرافیایی بهشان نزدیکیم
 • 9:54 - 9:58
  از نظر تاریخی بر پایه‌ی ما ویرایش شده ‌است،
 • 9:58 - 10:01
  برای نمونه، ما از
  "ortographia" به "ortografía" رسیدیم،
 • 10:01 - 10:06
  ما از "theatro" به "teatro"،
  و از "quantidad" به "cantidad" رسیدیم،
 • 10:06 - 10:08
  ما از "symbolo" به "symbolo" رسیدیم،
 • 10:08 - 10:13
  و به آرامی برخی Hهای بی‌صدا
  دارند مخفیانه حذف می‌شوند،
 • 10:13 - 10:16
  در واژه‌نامه‌ی آکادمی سلطنتی
 • 10:16 - 10:21
  "arpa"،"armonía" می‌توانند
  با یا بدون H نوشته‌شوند
 • 10:21 - 10:23
  و ما مشکلی نداریم.
 • 10:25 - 10:28
  من همچنین باور دارم
 • 10:28 - 10:34
  که این به طور مشخص یک لحظه‌ی مناسب
  برای رو‌به‌رو‌شدن با این بحث است.
 • 10:35 - 10:39
  همیشه گفته شده‌است که
  زبان خودجوش تغییر می‌کند،
 • 10:39 - 10:41
  از پایین تا بالا،
 • 10:41 - 10:44
  که کاربران کسانی هستند
  که واژه‌های تازه را می‌گنجانند،
 • 10:44 - 10:48
  که دگرگونی‌های دستوری را معرفی می‌کنند،
 • 10:48 - 10:52
  که قدرتمندان، در برخی‌ جاها یک آکادمی
 • 10:52 - 10:56
  در دیگر جاها یک واژه نامه
  و برخی هم یک وزارت‌خانه،
 • 10:56 - 10:59
  زمان زیادی پس از آن، تغییرها را می‌پذیرد
  و آن‌ها را می‌گنجاند.
 • 11:00 - 11:04
  این تنها برای برخی از
  سطح‌های زبان درست است،
 • 11:04 - 11:07
  برای سطح لغوی درست است،
  برای سطح واژگان،
 • 11:07 - 11:11
  و برای سطح دستوری کم‌تر درست است،
 • 11:11 - 11:15
  و تقریبا، باید بگویم،
  برای سطح املا درست نیست،
 • 11:15 - 11:19
  که به طور تاریخی
  از بالا تا پایین تغییر کرده‌است.
 • 11:19 - 11:25
  همیشه موسسه‌ها بوده‌اند که قانون‌ها را
  وضع و تغییرات را پسشنهاد کرده‌اند.
 • 11:26 - 11:31
  چرا من می‌گویم این مشخصا وقت مناسب است؟
 • 11:31 - 11:33
  تا امروز،
 • 11:33 - 11:39
  نوشتن همیشه کاربرد بسیار محدودتر
  و خصوصی‌تر از گفتار داشته‌است،
 • 11:39 - 11:44
  اما در زمان ما،
  عصر شبکه‌های اجتماعی،
 • 11:44 - 11:47
  این تغییری انقلابی را از سر می‌گذراند.
 • 11:48 - 11:51
  پیش‌تر مردم هرگز این اندازه ننوشته‌اند،
 • 11:51 - 11:56
  هرگز پیش از این مردم
  برای بسیاری دیگر ننوشته‌اند.
 • 11:57 - 12:00
  و در این شبکه‌های اجتماعی،
  برای نخستین بار،
 • 12:00 - 12:04
  در مقیاس بزرگی به ‌کار ‌گیریهای
  نوآورانه‌ی املا راداریم می‌بینیم
 • 12:04 - 12:09
  جایی که مردم بی عیب،
  بیش‌تر از املای آموزشی،
 • 12:09 - 12:15
  هنگام استفاده از شبکه‌های اجتماعی،
  بسیار مانند اکثریت کاربران رفتار می‌کنند
 • 12:15 - 12:17
  در رفتار شبکه های اجتماعی.
 • 12:17 - 12:21
  این است که بگوییم، املا را شل گرفتند
 • 12:21 - 12:25
  و به سرعت و کارآیی
  در گفت‌و‌گو اولویت دادند.
 • 12:26 - 12:31
  هم‌اکنون، آن‌جا،
  کاربردهای فردی بی‌نظمی هست،
 • 12:31 - 12:34
  اما گمان می‌کنم باید بهشان توجه کنیم
 • 12:34 - 12:37
  که تقریبا به ما می‌گویند
 • 12:37 - 12:41
  که زمانی که یک مکان نو را
  به نوشتار اختصاص می‌دهد
 • 12:41 - 12:45
  ملاک‌های تازه‌ای برای آن نوشتار می‌خواهد.
 • 12:46 - 12:51
  فکر می‌کنم در رد آنان،
  طرد آنان، اشتباه می‌کنیم
 • 12:51 - 12:56
  چون ما آن‌ها را با نشانه‌های
  فروپاشی فرهنگی دورانمان می‌شناسیم.
 • 12:56 - 13:01
  نه، من باور دارم باید ببینیمشان،
  نظمشان هیم، و هدایتشان کنیم
 • 13:01 - 13:07
  با مقرراتی نزدیک‌تر به نیازهای زمانمان.
 • 13:08 - 13:12
  می‌توانم چند اعتراض را پیش‌بینی کنم.
 • 13:13 - 13:15
  کسانی خواهند ‌بود که می‌گویند
 • 13:15 - 13:20
  که اگر املا را ساده‌سازی کنیم
  ریشه‌شناسی را از دست می‌دهیم.
 • 13:21 - 13:24
  سخت‌گیرانه بگویم، اگر می‌خواستیم
  ریشه‌شناسی را نگه داریم،
 • 13:24 - 13:26
  به املا بسنده نبود،
 • 13:26 - 13:30
  می‌بایست لاتین، یونانی،
  عربی -- هم می‌آموختیم
 • 13:31 - 13:36
  با یک املای ساده‌‌شده
  ریشه‌شناسی را بازیابی خواهیم کرد
 • 13:36 - 13:41
  با مراجعه به همان جایی که امروز می‌رویم،
  یعنی واژه‌نامه‌های ریشه‌شناسی.
 • 13:42 - 13:45
  اعتراض دوم از سوی
  کسانی خواهد بود که می‌گویند:
 • 13:45 - 13:47
  «اگر املا را ساده‌سازی کنیم،
 • 13:47 - 13:49
  تمایز را میان واژه‌هایی که تنها در
 • 13:49 - 13:52
  یک حرف تفاوت دارند متوقف خواهیم کرد.»
 • 13:52 - 13:56
  درست است، اما مشکلی نیست.
 • 13:56 - 14:01
  زبان ما هم‌نویسه دارد،
  واژه‌هایی با بیش از یک معنی،
 • 14:01 - 14:03
  و ما سر در گم نمی‌شویم
 • 14:03 - 14:07
  'banco'یی که روی آن می‌نشینیم
  با 'banco'یی که در آن پول می‌گذاریم،
 • 14:07 - 14:10
  'traje' که می‌پوشیم [کت و شلوار] با
  آنچه 'trajimos' کردیم [آوردیم].
 • 14:10 - 14:16
  در اکثر مواقع، زمینه
  هرگونه گیجی را بر طرف می‌کند.
 • 14:17 - 14:20
  اما اعتراض سومی هم هست،
 • 14:22 - 14:28
  برای من درک‌پذیرترین،
  و حتی تاثیرگدارترین،
 • 14:28 - 14:32
  از سوی کسانی که خواهند گفت:
  « من نمی‌خواهم تغییر کنم،
 • 14:32 - 14:36
  من این جوری بزرگ شدم،
  به این حالت عادت کرده‌ام،
 • 14:36 - 14:42
  وقتی نوشته‌ای با املای ساده‌ شده
  می‌خوانم چشمانم درد می‌گیرند.»
 • 14:44 - 14:49
  این اعتراض، تا اندازه‌ای، در همه‌ی ما هست.
 • 14:49 - 14:51
  من باور دارم باید چه کار کنیم؟
 • 14:51 - 14:54
  همان‌ کاری که همیشه
  در چنین شرایطی کرده‌ایم،
 • 14:54 - 14:59
  تغییرات به پیش انجام می شوند،
  کودکان قانون‌های نو را می‌اموزند؛
 • 14:59 - 15:04
  برای آنان که نمی‌خواهند سازگار شوند،
  مجازند همان طور که عادت کرده‌اند بنویسند
 • 15:04 - 15:08
  و انتظار می‌رود زمان
  قانون‌های نو را پا بر جا کند.
 • 15:09 - 15:15
  موفقیت هر اصلاح املایی
  که به عادت‌های ریشه‌ای نفوذ می‌کند
 • 15:15 - 15:21
  در احتیاط، توافق، تدریج، و تحمل نهفته است.
 • 15:21 - 15:25
  اما همچنان نمی‌توانیم بگذاریم
  چسبیدن به روش‌های قدیمی
 • 15:25 - 15:28
  ما را از پیشرفت باز دارد.
 • 15:28 - 15:34
  بهترین احترامی که
  می‌توانیم به گذشته بگذاریم
 • 15:35 - 15:38
  این است که از آنچه دریافت کردیم بهتر شویم.
 • 15:38 - 15:43
  پس باور دارم باید به یک توافق برسیم،
  و املامان را پاک کنیم از
 • 15:43 - 15:49
  عادت‌هایی که چون دریافتشان کردیم
  انجام می‌دهیم، حتی اگر به درد نخور باشند.
 • 15:49 - 15:53
  من متقاعد شده‌ام اگر این کار را بکنیم
 • 15:53 - 15:57
  در حوزه‌ی فروتن، اما بی‌اندازه مهم زبان،
 • 15:57 - 16:02
  آینده‌ی بهتری برای
  نسل‌های بعدی خواهیم ساخت.
 • 16:03 - 16:04
  (تشویق)
Title:
آیا یک املای تازه نیاز داریم؟ | کارینا گالپرین | TEDxریودلا پلاتا
Description:

چه اندازه زمان و انرژی برای آموختن املا اختصاص می‌دهیم؟ ارزشش را دارد؟
چه گزینه‌هایی داریم؟ کارینا پیشنهادی دارد که شاید غافل‌گیرمان کند.

کارینا PhD زبان‌های رومی‌تبار و ادبیات از دانشگاه هاروارد دارد، افزون بر مدرک علوم سیاسی از دانشگاه بوینس آیرس. او اکنون استاد دانشگاه تورکواتو دی تلا و رییس کارشناسی ارشد در روزنامه‌نگاری UTDT/La Nación است.

این صحبت در یک رویداد TEDxبا استفاده از فرمت کنفرانس Ted انجام شد اما مستقلا توسط جامعه محلی برنامه‌ریزی شد. بیش‌تر بدانید در http://ted.com/tedx

more » « less
Video Language:
Spanish
Team:
closed TED
Project:
TEDxTalks
Duration:
16:24

Persian subtitles

Revisions