Mongolian subtitles

← Why is The Moon Moving Away From Us? - Ask The Experts #20

Get Embed Code
10 Languages

Showing Revision 1 created 02/03/2018 by Зоригт Ж..

 1. Сайн уу, Spacelab! Би бол Лусиан Уокович.
 2. Би Принстоны их сургуулийн астрофизикч, тэнд НАСА-ын Кэплэр хөтөлбөрт
 3. од болон гараг судалдаг, энд та бүхний асуултад хариулахаар ирээд байна.
 4. Эхний асуулт бол "Хэрвээ бид сарны массыг ихэсгэж, таталцлын хүчийг нь ихэсгэвэл
 5. дэлхийн тойрог замаар эргэх хөдөлгөөнд яаж нөлөөлөх вэ?"
 6. Тэгэхээр эхлээд сарны масс асар их үед дэлхийн тойрон эргэх хөдөлгөөн яаж
 7. өөрчлөгдөж байгааг ойлгосноор сар дэлхийд ямар хэрэгтэй гэдгийг ойлгох болно.
 8. Сар болон дэлхий нь татах хүчээр харилцан нөлөөлдөг бөгөөд сарны дэлхийн эргэлтэд нөлөөлж буй нь
 9. дэлхийн бага зэрэг өндгөн хэлбэртэй байгаагийн шалтгаан болдог.
 10. Учир нь сар нь дэлхийг нэг талаас нь татдаг бөгөөд, үүнийг далайн түрлэг үүсгэдгээр нь бид мэднэ.
 11. Сарны дэлхийн гадарга дээр үзүүлэх нөлөө нь маш бага боловч
 12. далайд маш хүчтэй нөлөөлдөг.