За историите, които срещаме по пътя на мечтите | Stefan Kasev | TEDxYouth@Uwekind

"Какви са плановете ти?", "Какво искаш да постигнеш в живота?", "Как ще успееш?" - въпросите, които ни следват от малки, когато мечтите започват да се превръщат в нещо като химера, а на преден фон идват отговорностите, нуждата да пораснем. И тогава се случва нещо дребно, което да ни върне на пътя на мечтите... и постигането им. И за живота, събран в раница.
Стефан е един разпокъсан в действията си човек, който търси вдъхновението в обикновените неща. Stefan Kasev is convinced that stories are behind every corner. He thinks that they pop in conversations in nature, in unusual places, among friends and strangers. And stories change people. This belief in stories is the result of his frequent participation in "League of storytellers", his work as a volunteer guide at the Sofia Green Tour, his job as part of the team of Muzeiko, his own collection of events, that include things like selling almonds in Denmark and passing the Camino de Santiago or the small, everyday moments of contemplation. This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at https://www.ted.com/tedx