Czech subtitles

← Úvod do programování - řešení problémů v Javě

udacity.com/course/cs046

V kurzu se naučíte základy objektově-orientovaného programování v Javě.

Lektorky: Cay Horstmann, Cheng-Han Lee a Sara Tansey

Produkce: SJSU a Udacity

Get Embed Code
12 Languages