Serbian subtitles

← Kako je biti transrodni otac

LB Hana iskreno deli svoja iskustva o roditeljstvu kao dženderkvir osoba - i
šta nas to može naučiti o autentičnosti i zastupanju. „Autentičnost ne znači ‚prijatnost’. Već upravljanje i pregovaranje neprijatnostima svakodnevnog života,“ kaže Hana.

Get Embed Code
24 Languages