Ökad vårdkvalitet med färre inläggningar

Title:
Ökad vårdkvalitet med färre inläggningar
Description:

SAMS, Sjukhusanslutet mobilt hemsjukvårdsteam, drivs av Tiohundra på uppdrag av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON).
Berörda patienter är äldre med kroniska sjukdomar och frekventa vårdtillfällen vid medicin- och geriatrikkliniken vid Norrtälje sjukhus.
Det mobila teamet ska utgöra ett komplement till basal hemsjukvård och ASIH (Avancerad Sjukvård i Hemmet). Teamet ska samverka med patientens redan befintliga utövare av insatser i hemmet.

more » « less
Video Language:
Swedish
Duration:
03:18
http://vimeo.com/458543433
Added by Tio Hundra
Format: Vimeo.com Primary Original

Subtitles download

Completed subtitles (1)