Vietnamese subtitles

← 07-38 Thêm một nhóm khác - Java

07-38 Thêm một nhóm khác - Java

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 5 created 11/11/2015 by Fran Ontanaya.

 1. Mã XML của chúng ta trông khá mượt,
 2. nhưng chúng ta vẫn phải thêm
  tính tương tác với Java.
 3. Bây giờ, dùng các bài tập
  trước làm ví dụ,
 4. bạn sẽ cập nhật
  đúng phía cho team_b.
 5. Trước khi làm bất cứ điều gì khác
  bạn sẽ sao chép và dán mã cho
 6. displayForTeamB từ ghi chép hướng dẫn
  vào đoạn mã của chính bạn.
 7. Và bạn sẽ cập nhật
  ID dạng xem văn bản cho
 8. Đội B vào team_b_score,
  nếu bạn chưa có.
 9. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách thức
  thực hiện cả hai điều này ngay bây giờ.
 10. Rồi, ta đang ở trong mã Java.
 11. Tôi đã sao chép hiển thị cho đoạn mã
  của Đội B, tôi sẽ làm điều này ngay
 12. bên dưới, không phải trong mà là dưới,
  displayForTeamA và dán.
 13. Để làm cho nó không ở bên trong,
 14. bạn muốn chắc chắn rằng nó
  nằm sau dấu ngoặc ngay tại đây.
 15. Và bạn biết rằng hai dấu ngoặc nhọn
  khớp nhau bởi vì khi bạn đặt
 16. con trỏ của bạn bên cạnh
  một trong các dấu ngoặc.
 17. Được rồi,
  Tôi đã dán đoạn mã này ở đây, tốt.
 18. Bây giờ tôi cần lướt qua mã XML của mình,
  thoát khỏi bản xem trước, rồi.
 19. Tôi sẽ kéo xuống
  đến TextView này ở đây, và
 20. tôi đã cập nhật nó trong video trước,
  nhưng nếu bạn cần cập nhật
 21. tôi sẽ giả vờ như chưa làm, bạn
  có thể gõ id và thiết lập thuộc tính id.
 22. Hãy nhớ, bạn muốn @+id/ và
  bạn gõ id mà bạn muốn,
 23. trong trường hợp của tôi,
  tôi muốn team_b_score, được rồi.
 24. Bây giờ bạn đang sẵn sàng
  để bắt đầu móc vào Java.
 25. Tôi sẽ không đưa cho bạn quá nhiều,
  quá nhiều hướng dẫn, nhưng,
 26. nếu bạn cảm thấy bạn có thể bị bí,
  thì đây là một số điều cần xem xét.
 27. Hãy suy nghĩ về cách bạn
  sẽ kết hợp các nút
 28. với việc chạy một số mã trong Java.
 29. Đây là một trong những bước đầu tiên
  chúng ta đã làm cho đội bóng một phía.
 30. Tiếp theo, hãy xem xét một biến hoặc
  nhiều biến mới mà bạn sẽ cần.
 31. Gợi ý, bạn sẽ cần ít nhất một biến.
 32. Cuối cùng, hãy suy nghĩ một chút về
  điều sẽ xảy ra khi bạn nhấn
 33. vào từng nút.
 34. Bây giờ, tôi muốn chỉ
  ra rằng các bước này
 35. liên quan nhẹ đến các bước chúng ta
  đã sử dụng để tạo đội bóng một phía.
 36. nếu bạn đang cảm thấy thực sự,
  thực sự bế tắc,
 37. thì hãy xem lại những video này,
  sau đó, một khi bạn đã hoàn tất,
 38. bạn hài lòng khi đánh dấu hộp này,
  được rồi, đến đó nào.