Return to Video

21-35 Implementing Comparable

 • 0:00 - 0:04
  Vì Strings có thể so sánh được, ta có thể sắp xếp chúng bằng một đoạn code.
 • 0:04 - 0:08
  Nếu tôi tạo một ArrayList của strings, và thêm một đống thứ không theo thứ tự,
 • 0:08 - 0:11
  và sau đó tôi muốn in chúng ra theo thứ tự Alphabet, tôi có thể thêm dòng
 • 0:11 - 0:18
  Collections.sort(strings). Collections là một class hơi giống một cuộc đua (race),
 • 0:18 - 0:23
  nó có vài method hỗ trợ. Nếu tôi compile và run code này,
 • 0:23 - 0:29
  nó sẽ in ra tất cả con vật mà tôi đã thêm vào list, nhưng với thứ tự từ A tới W.
 • 0:29 - 0:32
  Ta cũng có thể muốn sắp xếp các quốc gia như này. Giả sử các quốc gia
 • 0:32 - 0:36
  được sắp xếp theo diện tích. Hãy dùng compareTo method
 • 0:36 - 0:40
  với các quốc gia. Tôi muốn tạo một array như này, và sau đó
 • 0:40 - 0:43
  dùng sort method trong arrays class để sắp xếp các quốc gia
 • 0:43 - 0:48
  trong mảng, để nó có thể hoạt động. Hãy thêm comparable method
 • 0:48 - 0:54
  co countries. Ta cần làm cho country measurable và comparable nữa.
 • 0:54 - 0:58
  Method sẽ là public và return một số int. Nó được gọi là compareTo,
 • 0:58 - 1:03
  và nó dùng một object, otherObject. Giờ, ta muốn so sánh otherObject với object này,
 • 1:03 - 1:06
  điều đầu tiên là kiểm tra xem otherObject
 • 1:06 - 1:11
  có tên và diện tích không. Nếu otherObject không phải là một quốc gia, thì nó
 • 1:11 - 1:15
  không thể so sánh với quốc gia này được. Nếu bạn tiếp tục học Java,
 • 1:15 - 1:19
  bạn sẽ tìm ra cách tránh việc ép kiểu này bằng cách dùng generics. Còn bây giờ, hãy chỉ
 • 1:19 - 1:23
  tập trung vào compareTo method, điền vào code, để compareTo hoạt động
 • 1:23 - 1:28
  như tôi đã mô tả trước đó cho countries. Return một số âm nếu country này
 • 1:28 - 1:32
  bé hơn quốc gia kia, return số dương nếu quốc gia này lớn hơn, zero nếu
 • 1:32 - 1:38
  2 contries bằng nhau. Và chú ý, tôi đã viết .equals cho bạn rồi.
 • 1:38 - 1:42
  Bạn có thể dùng nó. Và nếu countries chính xác bằng nhau, bạn có thể
 • 1:42 - 1:46
  sử dụng tên của nó. Bạn có thể điền tiếp phần còn lại không?
Title:
21-35 Implementing Comparable
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
cs046: Intro to Programming
Duration:
01:47

Vietnamese subtitles

Revisions