Vietnamese subtitles

← 21-35 Implementing Comparable

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 08/30/2015 by TTmagic Nguyen.

 1. Vì Strings có thể so sánh được, ta có thể sắp xếp chúng bằng một đoạn code.
 2. Nếu tôi tạo một ArrayList của strings, và thêm một đống thứ không theo thứ tự,
 3. và sau đó tôi muốn in chúng ra theo thứ tự Alphabet, tôi có thể thêm dòng
 4. Collections.sort(strings). Collections là một class hơi giống một cuộc đua (race),
 5. nó có vài method hỗ trợ. Nếu tôi compile và run code này,
 6. nó sẽ in ra tất cả con vật mà tôi đã thêm vào list, nhưng với thứ tự từ A tới W.
 7. Ta cũng có thể muốn sắp xếp các quốc gia như này. Giả sử các quốc gia
 8. được sắp xếp theo diện tích. Hãy dùng compareTo method
 9. với các quốc gia. Tôi muốn tạo một array như này, và sau đó
 10. dùng sort method trong arrays class để sắp xếp các quốc gia
 11. trong mảng, để nó có thể hoạt động. Hãy thêm comparable method
 12. co countries. Ta cần làm cho country measurable và comparable nữa.
 13. Method sẽ là public và return một số int. Nó được gọi là compareTo,
 14. và nó dùng một object, otherObject. Giờ, ta muốn so sánh otherObject với object này,
 15. điều đầu tiên là kiểm tra xem otherObject
 16. có tên và diện tích không. Nếu otherObject không phải là một quốc gia, thì nó
 17. không thể so sánh với quốc gia này được. Nếu bạn tiếp tục học Java,
 18. bạn sẽ tìm ra cách tránh việc ép kiểu này bằng cách dùng generics. Còn bây giờ, hãy chỉ
 19. tập trung vào compareTo method, điền vào code, để compareTo hoạt động
 20. như tôi đã mô tả trước đó cho countries. Return một số âm nếu country này
 21. bé hơn quốc gia kia, return số dương nếu quốc gia này lớn hơn, zero nếu
 22. 2 contries bằng nhau. Và chú ý, tôi đã viết .equals cho bạn rồi.
 23. Bạn có thể dùng nó. Và nếu countries chính xác bằng nhau, bạn có thể
 24. sử dụng tên của nó. Bạn có thể điền tiếp phần còn lại không?