Thai subtitles

← 10x-01 Physics in Action

Get Embed Code
9 Languages

Showing Revision 6 created 07/19/2017 by Ning Ning.

 1. ถ้ามีเพื่อนมาโพสต์ถามในบอร์ดว่า
 2. อยากจะเห็น
 3. ตัวอย่างฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
 4. การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก
  โอเค วันนี้ผมเลยมาในสวนนี่
 5. รู้ว่าการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก
 6. มีอยู่ทุกที่ หาเอาแถวนี้แหละ
 7. ผมอยู่บนต้นไม้ พบว่าถ้าขยับ
 8. กิ่งไม้ให้ออกจากจุดสมดุลสักเล็กน้อย
 9. แล้วปล่อยมัน มันจะเคลื่อนที่แบบ
  ซิมเปิลฮาร์มอนิก
 10. ไม่เชื่อเหรอ เดี๋ยวทำอะไรให้ดู
 11. ตอนเราพูดเรื่องการเคลื่อนที่แบบ
  ซิมเปิลฮาร์มอนิก
 12. เราพูดเรื่องมวลที่ห้อยกับสปริง
 13. แล้วก็ลูกตุ้ม ทั้งสองอย่างนี้
 14. เมื่อขยับจากจุดสมดุล มันจะเคลื่อนที่แบบ
 15. ซิมเปิลฮาร์มอนิก และเราคิดว่าทำไม
 16. มันเคลื่อนที่แบบนี้ ถ้าเราจำได้
 17. ว่ามันเกี่ยวข้องกับแรงดึงกลับ
 18. ที่เป็นสัดส่วนกับการกระจัด
 19. เช่น มีมวลห้อยบนสปริง
 20. แรงดึงกลับจะเท่ากับ -K คูณ x
 21. K คือ ค่าคงที่ของสปริง
  X คือ การกระจัดที่ออกไปจากจุดสมดุล
 22. เครื่องหมาย (-)
 23. อ่า เครื่องหมาย (-) นี้ค่อนข้างพิเศษ
 24. มันเป็นตัวบอกว่าแรงนั้น
  อยู่ในทิศตรงกับการกระจัด
 25. มันจึงดึงมวล
 26. กลับเข้าสู่จุดสมดุล
  นี่เป็นการคิดในมุมของแรง
 27. ทีนี้ ถ้าคิดมุมพลังงานบ้าง
 28. สำหรับสปริง
  พลังงานศักย์มีค่าเท่ากับ
 29. 1/2K คูณด้วยการกระจัดยกกำลังสอง
 30. และอันนี้แหละที่อยากจะให้สนใจ
 31. จะเห็นว่าถ้าเราพล็อตกราฟ
 32. พลังงานศักย์ และการกระจัด
  เราจะได้
 33. กราฟพาราโบลาน่ารักๆ นี้
  อะไรก็ตามที่มีกราฟพาราโบลา
 34. ของพลังงานศักย์และการกระจัด
 35. จะแสดงการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก
 36. เมื่อมันถูกเคลื่อนไปจากจุดสมดุล
 37. ดังนั้น ถ้าเราสามารถแสดงให้เห็นได้ว่า
 38. กิ่งไม้ที่ขยับขึ้นลงนั้น
 39. มีกราฟพลังงานศักย์เป็นรูปโค้ง
  ก็เรียบร้อย
 40. เราพิสูจน์ได้ว่ามันเคลื่อนที่แบบ
 41. ซิมเปิลฮาร์มอนิก มาดูกันว่าเราจะทำไง
 42. คิดก่อน...กราฟพลังงานศักย์
 43. กับการกระจัดของกิ่งไม้นี้จะเป็นอย่างไร
 44. ผมสมมติว่าการกระจัด +X
 45. หมายถึง กิ่งไม้ขยับขึ้นนิดหน่อย
 46. และค่า (-) หมายถึง มันถูกดึงลงนิดหน่อย
 47. บอกตามตรง ผมไม่รู้เหมือนกันว่า
 48. กราฟจะหน้าตาเป็นไง
  รู้แต่ว่ากิ่งไม้มันจับงอได้ยากอยู่
 49. ดังนั้นพลังงานศักย์ก็จะต้อง
  เพิ่มขึ้นบ้างล่ะ
 50. เมื่อผมเพิ่มการกระจัด ไม่ว่าจะทิศไหน
 51. แต่จากนั้นแล้วไง
 52. บางทีมันอาจมีเส้นแนวราบใน
  กราฟพลังงาน
 53. การตีความในที่นี้ เรางอกิ่งไม้ได้
 54. ได้การกระจัดค่านึง มันจะไม่ยาก
 55. ที่กิ่งไม้จะเคลื่อนต่อไป
 56. ขยับให้ไกลขึ้นไปอีก ผมว่า
 57. ไม่น่าใช่ กิ่งไม้จริงๆ ไม่เป็นงั้นหรอก
 58. บางทีมันอาจจะยิ่งยากมากๆๆ
 59. ในการจับกิ่งไม้งอ หรือ
 60. บางทีอาจจะอยู่แถวๆ นี้
 61. แน่นอนอีกด้านก็เหมือนกัน
 62. เราไม่รู้เลย ทางเดียวที่จะหาคำตอบได้
 63. เนื่องจากกิ่งไม้มีความซับซ้อน คือโดย
 64. ทำการทดลองมันเลย
  แต่ผมจะ..
 65. บอกว่าจริงๆ ไม่ต้องก็ได้
  เพราะสำหรับการกระจัดเล็กน้อย
 66. ดูตรงนี้ และมัน
 67. สามารถพิสูจน์โดยทางคณิตศาสตร์
  ได้อย่างแม่นยำ
 68. ว่าสำหรับการกระจัดน้อยๆ นั้น
  จุดนี้
 69. ต้องเป็นพาราโบลา ดังนั้นตรงช่วงนี้
 70. พลังงานศักย์จะเท่ากับสักอย่างคูณ
 71. การกระจัดกำลัง 2
 72. สักอย่างนั่นจะเป็นอะไรก็ได้ ที่จริง
 73. สิ่งที่เราแสดงนี้ เป็นความจริงที่สุด
 74. ว่าสิ่งใดๆ ที่อยู่ในตำแหน่งสมดุล
 75. จะเป็นกิ่งไม้ ลูกบอล หรือมวลบน
 76. สปริง สำหรับการกระจัดน้อยๆ มันจะ
 77. เคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิกแน่นอน
 78. ตัวอย่างของผมคือการเคลื่อน
  ของกิ่งไม้
 79. นี่แหละ คุณลองยกตัวอย่างบ้างซิ