Return to Video

Risk factors for schizophrenia - Intro to Psychology

 • 0:00 - 0:06
  Vidimo da što je neko bliskiji sa osobom koja
  pati od šizofrenije
 • 0:06 - 0:10
  ima veće šanse da
  oboli od istog poremećaja
 • 0:11 - 0:13
  Znamo da je prisutna genetska komponenta
  kada govorimo o šizofreniji.
 • 0:16 - 0:17
  Ali to samo po sebi nije dovoljno.
 • 0:18 - 0:23
  Potrebno je da postoji
  neka vrsta stresnog okruženja i stresnog iskustva.
 • 0:23 - 0:26
  Potrebno je da postoje ta dva elementa.
 • 0:27 - 0:27
  koje nazivamo
 • 0:27 - 0:30
  dijatezijski model stresa.
 • 0:32 - 0:32
  Dijatezijski predstavlja
  biološku predispoziciju
 • 0:32 - 0:34
  a stres je neka vrsta
 • 0:34 - 0:37
  spoljašnjeg događaja.
 • 0:37 - 0:39
  Ta dva elementa moraju da postoje.
 • 0:39 - 0:43
  To je model koji se može primeniti
  na sve vrste psihičkuh poremećaja.
 • 0:43 - 0:48
  Ankcioznost, poremećaji ličnosti,
  opsesivno-kompulsivni poremećaji.
 • 0:48 - 0:52
  Pogledajmo detaljnije neke od
  faktora rizika iz okruženja koji
 • 0:52 - 0:54
  izazivaju šizofreniju.
 • 0:54 - 0:58
  Jedan od faktora rizika koji
  utiču na razvoj šizofrenije
 • 0:58 - 1:01
  jeste infekcija majke.
 • 1:01 - 1:06
  što znači da ukoliko je trudnica
  izložena bolestima i infekcijama
 • 1:06 - 1:12
  dete će tokom života imati
  povećan rizik
 • 1:12 - 1:15
  za razvoj šizofrenije.
 • 1:15 - 1:19
  Neke od ovih bolesti i infekcija
  uključuju herpes,
 • 1:19 - 1:23
  grip, rubeole i toksoplazmozu.
 • 1:23 - 1:28
  Toksoplazmoza se najčešće nalazi
  u mačijim fekalijama, što je jedan od razloga
 • 1:28 - 1:29
  doktorske preporuke da se
 • 1:29 - 1:33
  žene u trudnoći klone mačaka i njenog okota.
 • 1:33 - 1:37
  Ostali faktori rizika iz okruženja
  uključuju hroničan stres,
 • 1:37 - 1:40
  kao i konzumiranje nekih droga
 • 1:40 - 1:44
  koje same po sebi ne izazivaju
  niti povećavaju rizik od šizofrenije,
 • 1:44 - 1:48
  već samo udruženim dejstvom
 • 1:48 - 1:50
  sa genetskom predispozicijom.
 • Not Synced
  To je dakle ono što nazivamo
  dijatezijski model stresa.
Title:
Risk factors for schizophrenia - Intro to Psychology
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
PS001: Intro to Psychology
Duration:
01:55

Serbian subtitles

Incomplete

Revisions