Serbian subtitles

← Risk factors for schizophrenia - Intro to Psychology

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 1 created 07/10/2017 by Ivana Popović Matić.

 1. Vidimo da što je neko bliskiji sa osobom koja
  pati od šizofrenije
 2. ima veće šanse da
  oboli od istog poremećaja
 3. Znamo da je prisutna genetska komponenta
  kada govorimo o šizofreniji.
 4. Ali to samo po sebi nije dovoljno.
 5. Potrebno je da postoji
  neka vrsta stresnog okruženja i stresnog iskustva.
 6. Potrebno je da postoje ta dva elementa.
 7. koje nazivamo
 8. dijatezijski model stresa.
 9. Dijatezijski predstavlja
  biološku predispoziciju
 10. a stres je neka vrsta
 11. spoljašnjeg događaja.
 12. Ta dva elementa moraju da postoje.
 13. To je model koji se može primeniti
  na sve vrste psihičkuh poremećaja.
 14. Ankcioznost, poremećaji ličnosti,
  opsesivno-kompulsivni poremećaji.
 15. Pogledajmo detaljnije neke od
  faktora rizika iz okruženja koji
 16. izazivaju šizofreniju.
 17. Jedan od faktora rizika koji
  utiču na razvoj šizofrenije
 18. jeste infekcija majke.
 19. što znači da ukoliko je trudnica
  izložena bolestima i infekcijama
 20. dete će tokom života imati
  povećan rizik
 21. za razvoj šizofrenije.
 22. Neke od ovih bolesti i infekcija
  uključuju herpes,
 23. grip, rubeole i toksoplazmozu.
 24. Toksoplazmoza se najčešće nalazi
  u mačijim fekalijama, što je jedan od razloga
 25. doktorske preporuke da se
 26. žene u trudnoći klone mačaka i njenog okota.
 27. Ostali faktori rizika iz okruženja
  uključuju hroničan stres,
 28. kao i konzumiranje nekih droga
 29. koje same po sebi ne izazivaju
  niti povećavaju rizik od šizofrenije,
 30. već samo udruženim dejstvom
 31. sa genetskom predispozicijom.
 32. Not Synced
  To je dakle ono što nazivamo
  dijatezijski model stresa.