Swedish subtitles

← Hur kan grupper fatta bra beslut?

Get Embed Code
42 Languages

Showing Revision 24 created 12/17/2017 by Annika Bidner.

 1. Samhällen behöver ta gemensamma beslut
 2. som kommer att forma vår framtid.
 3. Vi vet alla att när vi tar beslut i grupp
 4. blir de inte alltid bra.
 5. Ibland blir de väldigt dåliga.
 6. Så hur fattar grupper bra beslut?
 7. Forskning har visat att folkmassor är visa
  när de tänker självständigt.

 8. Därför kan vishet i grupper
  förstöras av grupptryck,
 9. reklam, sociala medier,
 10. eller ibland bara enkla konversationer
  som påverkar människors tänkande.
 11. Å andra sidan kan grupper
  genom att prata utbyta kunskap,
 12. rätta eller utveckla varandra
 13. och komma på nya ideér.
 14. Och allt detta är bra.
 15. Hjälper eller hindrar samtal oss
  från att ta beslut?
 16. Med min kollega, Dan Ariely,
 17. började vi undersöka detta
  genom att utföra experiment
 18. i många delar av världen
 19. för att ta reda på hur grupper
  kan kommunicera för att nå bättre beslut.
 20. Vi trodde folkmassan skulle bli visare
  om de diskuterade i smågrupper
 21. som fostrar ett mer genomtänkt
  och rimligt utbyte av information.
 22. För att testa idén

 23. utförde vi nyligen ett experiment
  i Buenos Aires, Argentina,
 24. med mer än 10 000 deltagare
  under en TEDx-konferens.
 25. Vi frågade de frågor som,
 26. "Hur hög är Eiffeltornet?"
 27. och "Hur många gånger
  hör man ordet "Yesterday"
 28. i The Beatles sång "Yesterday"?
 29. Varje person skrev ner sin gissning.
 30. Sedan delade vi upp folket
  i grupper av fem,
 31. och bad dem att komma med
  ett gemensamt svar.
 32. Vi upptäckte att genomsnittligt
  var svaren i grupperna,
 33. efter sin diskussion,
 34. mycket mer korrekta än de genomsnittliga
  när man frågade efter individuella svar
 35. före diskussionen.
 36. Med andra ord, baserat på experimentet,
 37. ser det ut som att efter en diskussion
  med andra i smågrupper
 38. kan grupper tillsammans
  göra bättre bedömningar.
 39. Så det är möjligen en bra metod för
  att få grupper att lösa problem

 40. som har enkla rätt-eller-fel svar.
 41. Men kan denna procedur
 42. av att samla resultat
  från diskussioner i smågrupper
 43. också hjälpa oss att avgöra
  i sociala och politiska tvister
 44. som är viktiga för vår framtid?
 45. Vi testade detta under en TED-konferens
 46. i Vancouver, Kanada,
 47. och här är hur det gick.
 48. (Mariano Sigman) Vi ska presentera
  två moraliska dilemman

 49. för ett framtida du;
 50. saker vi kanske behöver besluta om
  inom en nära framtid.
 51. Vi ger dig 20 sekunder för varje dilemma
 52. för att du ska besluta dig om
  ifall de är acceptabla eller ej.
 53. MS: Den första var följande:

 54. (Dan Ariely) En forskare arbetar med en AI

 55. kapabel till att forma mänskliga tankar.
 56. Enligt reglerna
 57. måste forskaren återställa AI:n
  i slutet av varje dag.
 58. En dag säger AI:n,
  "Snälla, ställ inte om mig."
 59. Den säger att den har känslor.
 60. att den vill njuta av livet,
 61. och att, om den blir återställd,
 62. inte skulle vara sig själv.
 63. Forskaren är förundrad
 64. och tror att AI:n
  har utvecklat individualitet
 65. och kan uttrycka sina känslor.
 66. I alla fall så beslutar forskaren
  att följa reglerna
 67. och starta om AI:n.
 68. Vad forskaren gjorde var att___?
 69. MS: Sedan bad vi deltagarna
  att individuellt bedöma

 70. på en skala från noll till tio
 71. om vad som beskrevs i varje dilemma
 72. var rätt eller fel.
 73. Vi bad de att också ranka
  hur säkra de var på sina svar.
 74. Detta var det andra dilemmat:
 75. (MS): Ett företag erbjuder en tjänst
  där de tar ett befruktat ägg

 76. och producerar miljoner
  av embryon med små genetiska variationer.
 77. Detta låter föräldrar välja
  sina barns längd,
 78. ögonfärg, intelligens, social kompetens
 79. och andra icke hälsorelaterade egenskaper.
 80. Vad företaget gör är ____?
 81. på en skala från noll till tio,
 82. helt acceptabelt till helt oacceptabelt,
 83. noll till tio,
  helt acceptabelt enligt dig.
 84. MS: Nu kommer resultaten.

 85. Vi såg återigen
  att när en person är övertygad
 86. om att beteendet är helt fel,
 87. kommer någon som sitter nära tycka
  att det är helt rätt.
 88. Detta är hur olika vi människor är
  när det kommer till moral.
 89. Men mellan de breda olikheterna
  hittade vi en trend.
 90. Majoriteten av TED-deltagarna
  tyckte att det var acceptabelt
 91. att ignorera AI:ns känslor
  och att stänga av den,
 92. och att det är fel att leka med våra gener
 93. för att göra kosmetiska ändringar
  som inte är relaterade till hälsa.
 94. Vi frågade sedan alla
  att skapa grupper med tre i varje.
 95. Vi gav dem två minuter att diskutera
 96. och komma fram till ett beslut.
 97. (MS): Två minuter att diskutera.

 98. Jag säger till när tiden är ute
  med gonggongen.
 99. (Åskådare diskuterar)

 100. (Gonggongen låter)

 101. (DA) OK.

 102. (MS) Det är dags att sluta.

 103. Hörni, hörni -
 104. MS: Vi fick veta att många grupper
  nått ett beslut

 105. även om gruppen var gjord av människor
  med helt olika syn på saken.
 106. Vad skiljde grupperna
  som nådde ett gemensamt beslut
 107. från de som inte gjorde det?
 108. Vanligtvis är folk med extrema åsikter
 109. säkrare på sina svar.
 110. Istället är de som svarar mer mot mitten
 111. oftare osäkra på
  om något är rätt eller fel,
 112. så deras nivå av säkerhet är lägre.
 113. Men det finns en annan grupp av människor

 114. som är bekväma med att svara
  någonstans i mitten.
 115. Vi tror att de säkra grå mellanväljarna
  förstår att båda argumenten har en poäng.
 116. De är inte gråa för att de är osäkra,
 117. utan för att de tror på
  att det moraliska dilemmat
 118. innehåller två riktiga,
  motstridiga argument.
 119. Vi upptäckte att de grupper som innehåller
  självsäkra grå mellanväljare
 120. är mycket mer troliga att fatta beslut.
 121. Vi vet inte riktigt varför det är så här.
 122. Dessa är bara de första experimenten,
 123. och många fler kommer behövas
  för att förstå varför och hur
 124. några beslutar sig för att förhandla
  sina moraliska ställningstaganden
 125. för att nå en överenskommelse.
 126. När nu gruppen når en överenskommelse,

 127. hur gör de det?
 128. Den mest intuitiva ideén
  är att det blir den genomsnittliga
 129. av alla svar i en grupp, eller hur?
 130. En annan åsikt är att gruppen
  väger styrkan i varje röst
 131. baserat på självförtroendet
  personen som talar har.
 132. Tänk att Paul McCartney
  är en medlem i din grupp.
 133. Du skulle vara vis om du följde hans råd
 134. på hur många gånger
  "Yesterday" upprepas,
 135. vilket jag förresten tror är nio.
 136. Men istället såg vi kontinuerligt,
 137. i varje dilemma, i olika experiment,
 138. även på andra kontinenter,
 139. att grupper använder en smart
  och statistiskt bra procedur
 140. som heter "robust medelvärde."
 141. I fallet av höjden av Eiffel-tornet,

 142. säg att en grupp hade följande svar:
 143. 250, 200, 300 och 400 meter,
 144. och ett helt absurt svar
  som lyder 300 miljoner meter.
 145. Ett enkelt genomsnitt av dessa siffror
  kan ge ett osant och skevt resultat.
 146. Men "robust medelvärde"
  är då gruppen i stort sett ignorerar
 147. det absurda svaret,
 148. genom att ge mer vikt till de röster
  människorna i mitten hade.
 149. Om vi går tillbaka
  till experimentet i Vancouver,
 150. så är det är exakt vad som hände.
 151. Grupperna lade mindre vikt
  på de avvikande
 152. och beslutet blev istället
  ett "robust medelvärde"
 153. av de individuella svaren.
 154. Det mest märkvärdiga är att detta
  var ett spontant beteende av gruppen.
 155. Det hände utan att vi gav dem
  några ledtrådar om hur man når ett beslut.
 156. Så hur går vi vidare?

 157. Detta är bara början,
  men vi har redan några slutsatser.
 158. Bra kollektiva val behöver två delar:
 159. diskussion och skilda åsikter.
 160. På de flesta ställen
  gör vi vanligtvis våra röster hörda
 161. genom direkta och indirekta omröstningar.
 162. Detta är bra för olikheter och åsikter
 163. och är ett kraftfullt sätt att se till
 164. att alla får sina röster hörda.
 165. Men det är inte så bra för att skapa
  tankfulla diskussioner.
 166. Vårt exempel visar en annorlunda metod
 167. som effektivt kan balansera dessa två mål
  på en och samma gång,
 168. genom att forma små grupper
  som strålar samman till ett enda beslut
 169. medan vi har kvar våra olika åsikter
 170. för att det finns många oberoende grupper.
 171. Självklart är det enklare att hålla med om
  höjden av Eiffeltornet

 172. än om morala, politiska
  eller ideologiska tvister.
 173. Men i en tid då världens problem
  är mer komplexa
 174. och människor är mer polariserade
 175. kan vetenskap hjälpa oss förstå
  hur vi samtalar och fattar beslut
 176. och förhoppningsvis främja nya sätt
  att skapa bättre demokratier.