Dutch subtitles

← Hoe kunnen groepen goede beslissingen nemen?

Get Embed Code
42 Languages

Showing Revision 5 created 12/24/2017 by Peter van de Ven.

 1. Als maatschappij nemen we
  collectieve beslissingen
 2. die onze toekomst bepalen
 3. en we weten allemaal
  dat collective beslissingen
 4. niet altijd goed aflopen.
 5. Soms gaat het zelfs helemaal fout.
 6. Dus hoe kunnen groepen
  goede beslissingen nemen?
 7. Uit onderzoek blijkt dat groepen wijs zijn
  wanneer er onafhankelijk nagedacht wordt.

 8. Daarom kan de groepswijsheid
  vernietigd worden door groepsdruk,
 9. publiciteit, sociale media
 10. of soms zelfs simpele gesprekken
  die iemands denken beïnvloeden.
 11. Aan de andere kant kan een groep
  door te praten kennis uitwisselen,
 12. elkaar verbeteren
 13. en zelfs nieuwe ideeën bedenken.
 14. En dat is allemaal goed.
 15. Dus is praten met elkaar goed of slecht
  bij het nemen van groepsbeslissingen?
 16. Met mijn collega, Dan Ariely,
  ben ik onlangs begonnen dit te onderzoeken
 17. door experimenten uit te voeren
  over de hele wereld
 18. om uit te dokteren hoe groepen
  tot betere beslissingen kunnen komen.
 19. We dachten dat groepen wijzer waren
  als ze in kleine groepjes debatteerden
 20. vanwege de meer doordachte
  uitwisseling van informatie.
 21. Om dit idee te testen

 22. voerden we onlangs een experiment uit
  in Buenos Aires, Argentinië,
 23. met meer dan tienduizend deelnemers
  aan een TEDx evenement.
 24. We stelden hen vragen zoals
 25. "Hoe hoog is de Eiffeltoren?"
 26. en "Hoe vaak hoor je het woord 'Yesterday'
 27. in het gelijknamige lied van de Beatles?"
 28. Iedereen schreef
  zijn of haar schatting neer.
 29. Dan verdeelden we de hele groep
  in groepjes van vijf
 30. en nodigden hen uit
  een antwoord als groep te geven.
 31. We ontdekten dat het gemiddelde
  van de antwoorden van de groepjes
 32. nadat er overlegd was
 33. veel juister was dan het gemiddelde
  van al de individuele schattingen
 34. vóór het overleg.
 35. Met andere woorden, volgens dit experiment
 36. lijkt het dat na gesprekken
  in kleinere groepjes
 37. grote groepen samen
  juistere oordelen vellen.
 38. Dus dat is mogelijk een goede methode
  om groepen te helpen bij problemen

 39. die vragen om een simpel
  juist-of-fout-antwoord.
 40. Maar kan die procedure van het samenvoegen
  van overleg in kleine groepjes
 41. ons ook helpen bij beslissingen
  rond sociale en politieke zaken
 42. die kritiek zijn voor onze toekomst?
 43. Dat onderzochten we op de TED conferentie
 44. in Vancouver, Canada,
 45. en het ging zo ...
 46. We leggen jullie
  twee morele dilemma's voor

 47. van de toekomstige jij;
 48. zaken waarover we misschien al
  in de nabije toekomst moeten beslissen.
 49. En we geven je 20 seconden per dilemma
 50. om te bepalen of je vindt
  dat het acceptabel is of niet.
 51. Dit was het eerste dilemma:

 52. Een onderzoeker werkt aan een AI,

 53. kunstmatige intelligentie
  die menselijke gedachten kan produceren.
 54. Volgens het protocol moet de wetenschapper
  aan het eind van elke dag
 55. de AI herstarten.
 56. Op een dag zegt de AI:
  "Herstart me alsjeblieft niet."
 57. Het beweert gevoelens te hebben
 58. en van het leven te willen genieten,
 59. en dat het na het herstarten
 60. niet langer zichzelf zal zijn.
 61. De onderzoeker is verwonderd
 62. en gelooft dat de AI
  een zelfbewustzijn heeft ontwikkeld
 63. en zijn eigen gevoel kan uitdrukken.
 64. Toch besluit de onderzoeker
  het protocol uit te voeren
 65. en de AI te herstarten.
 66. Wat de onderzoeker deed is ... ?
 67. We vroegen deelnemers
  individueel te beoordelen

 68. op een schaal van nul tot tien
 69. of de acties beschreven in de dilemma's
 70. juist of fout waren.
 71. We vroegen hen ook aan te geven
  hoe zeker ze waren van hun antwoorden.
 72. Dit was het tweede dilemma:
 73. Een bedrijf heeft als dienst
  een bevrucht eitje te nemen

 74. en miljoenen embryo's te produceren
  met lichte genetische variaties.
 75. Zo kunnen ouders de lengte, oogkleur,
 76. intelligentie, sociale vaardigheid
 77. en andere niet aan de gezondheid
  gerelateerde eigenschappen kiezen.
 78. Wat het bedrijf doet is ... ?
 79. Op een schaal van nul tot tien,
 80. volledig acceptabel
  tot volledig onacceptabel
 81. en hoe zeker ben je daarvan?
 82. Hier zijn de resultaten.

 83. Opnieuw ondervonden we
  dat wanneer iemand ervan overtuigd is
 84. dat het gedrag helemaal verkeerd is,
 85. iemand die vlakbij zit
  het juist helemaal goed vindt.
 86. Zo divers zijn wij mensen
  als het gaat om moraliteit.
 87. Maar we zagen wel een trend
  in die verscheidenheid.
 88. De meerderheid van de TED-bezoekers
  vond het acceptabel
 89. om de gevoelens van de AI te negeren
  en het uit te schakelen
 90. en vond dat het fout was
  met onze genen te spelen
 91. om uiterlijkheden te selecteren
  die niets te maken hebben met gezondheid.
 92. Hierna vroegen we iedereen
  groepjes van drie personen te vormen.
 93. Ze kregen twee minuten om te debatteren
 94. en te trachten tot een consensus te komen.
 95. Twee minuten voor overleg.

 96. De gong geeft aan wanneer de tijd om is.
 97. (Publiek overlegt)

 98. (Geluid van de gong)

 99. Oké.

 100. Tijd om te stoppen.

 101. Mensen, mensen --
 102. En we zagen dat veel groepen
  een consensus bereikt hadden,

 103. ook al hadden de groepsleden
  volledig uiteenlopende visies.
 104. Waarin verschilden de groepen
  met consensus dan
 105. van de groepen zonder?
 106. Mensen met extreme meningen
 107. hebben meer vertrouwen
  in hun antwoorden.
 108. Degenen die meer naar het midden neigen,
 109. zijn vaak onzeker of iets goed of fout is,
 110. dus hun vertrouwen ligt lager.
 111. Er is echter nog een groep mensen

 112. die vol vertrouwen
  ergens in het midden antwoorden.
 113. Volgens ons zijn die
  zelfzekere grijzerds díe mensen
 114. die begrijpen dat beide
  argumenten iets hebben.
 115. Ze zijn niet grijs omdat ze onzeker zijn,
 116. maar omdat ze geloven
  dat het morele dilemma
 117. twee valide, tegengestelde
  argumenten confronteert.
 118. We ontdekten dat groepen
  met zelfzekere grijzerds
 119. veel waarschijnlijker consensus bereiken.
 120. We weten nog niet precies waarom.
 121. Dit waren de eerste experimenten
 122. en er zijn er nog veel meer nodig
  om te begrijpen hoe en waarom
 123. sommigen willen onderhandelen
  over hun morele standpunt
 124. om een akkoord te bereiken.
 125. Als groepen consensus bereiken,

 126. hoe doen ze dat dan?
 127. Je intuïtie zegt
  dat het gewoon het gemiddelde
 128. van alle antwoorden in de groep is, toch?
 129. Een andere optie is dat de groep
  een gewicht geeft aan elke stem
 130. gebaseerd op de zekerheid
  van de persoon erachter.
 131. Stel dat Paul McCartney
  een lid van jouw groep is.
 132. Het zou wijs zijn om zijn idee te volgen
 133. omtrent hoe vaak
  'Yesterday' herhaald wordt --
 134. wat trouwens negen keer is, denk ik.
 135. Maar in plaats daarvan vonden we steeds,
 136. in alle dilemma's,
  in verschillende experimenten,
 137. zelfs op verschillende continenten,
 138. dat groepen gebruik maken
  van een slim, statistisch concept,
 139. namelijk het 'robuuste gemiddelde'.
 140. Stel dat in het geval van de Eiffeltoren

 141. een groep deze antwoorden heeft:
 142. 250 meter, 200 meter, 300 meter, 400 meter
 143. en een volledig absurd antwoord
  van 300 miljoen meter.
 144. Een simpel gemiddelde van die getallen
  zou het resultaat scheeftrekken.
 145. Maar bij het robuuste gemiddelde
  negeert de groep grotendeels
 146. het absurde antwoord
 147. door meer gewicht te geven
  aan de stemmen in het midden.
 148. Terug naar het experiment in Vancouver:
 149. dat is precies wat er gebeurde.
 150. Groepen gaven veel minder gewicht
  aan de uitschieters
 151. en de consensus bleek overeen te komen
  met het robuuste gemiddelde
 152. van de individuele antwoorden.
 153. Het meest opvallende hieraan
 154. is dat de groep dit spontaan deed.
 155. Het gebeurde zonder
  dat we hen een hint moesten geven.
 156. Hoe gaan we hier nu mee verder?

 157. Dit is nog maar het begin,
  maar we hebben al wel wat inzicht.
 158. Goede collectieve beslissingen
  vereisen twee componenten:
 159. overleg en verscheiden meningen.
 160. Hoe we vandaag doorgaans onze stem
  laten horen in de maatschappij,
 161. is door directe en indirecte stemming.
 162. Dit is goed voor verscheiden meningen
 163. en het heeft het grote voordeel
 164. dat iedereen zijn of haar stem
  kan laten horen.
 165. Maar het is niet zo goed
  voor bedachtzame debatten.
 166. Onze experimenten suggereren
  een andere methode
 167. die deze twee doelen in balans kan brengen
 168. door kleine groepen te vormen
  die samen tot één besluit komen,
 169. wat de verscheidenheid
  aan meningen behoudt
 170. omdat er veel onafhankelijke groepen zijn.
 171. Het is natuurlijk veel makkelijker
  om het eens te zijn over de Eiffeltoren

 172. dan over morele, politieke
  en ideologische kwesties.
 173. Maar in tijden waarin
  wereldproblemen zo complex zijn
 174. en de mensen zo gepolariseerd,
 175. kan de wetenschap ons leren
  hoe we met elkaar om moeten gaan
 176. om beslissingen te nemen die hopelijk
  tot een betere democratie leiden.