Return to Video

Kaip grupės priima gerus sprendimus?

 • 0:01 - 0:03
  Visuomenėje turime priimti
  bendrus sprendimus
 • 0:03 - 0:05
  kurie pakeis mūsų ateitį.
 • 0:05 - 0:08
  Visi žinome, kad kai
  priimame sprendimus grupėje,
 • 0:08 - 0:10
  jie ne visada būna teisingi.
 • 0:10 - 0:11
  Kartais jie būna labai klaidingi.
 • 0:12 - 0:15
  Tad kaip grupės priima
  gerus spendimus?
 • 0:15 - 0:20
  Tyrimai parodė, kad komanda dirba
  protingai, kai visi mąsto savarankiškai.
 • 0:20 - 0:23
  Štai kodėl komandų išmintį gali
  sugadinti kolegų spaudimas,
 • 0:23 - 0:24
  viešuma, socialinė žiniasklaida,
 • 0:25 - 0:29
  o kartais net paprasčiausi pokalbiai
  kurie daro įtaką žmonių mąstymui.
 • 0:29 - 0:33
  Kita vertus, kalbėdami grupėje
  žmonės gali pasikeisti žiniomis,
 • 0:33 - 0:35
  pataisyti ir patikslinti vienas kitą
 • 0:35 - 0:37
  ir sugalvoti naujų idėjų.
 • 0:37 - 0:38
  Visa tai yra labai gerai.
 • 0:39 - 0:43
  Taigi diskutavimas tarpusavyje padeda ar
  trukdo grupei priimti sprendimus?
 • 0:44 - 0:46
  Kartu su kolega Dan Ariely
 • 0:46 - 0:49
  neseniai pradėjome tuo domėtis
  atlikdami eksperimentus
 • 0:49 - 0:51
  įvairiausiose pasaulio vietose
 • 0:51 - 0:55
  norėdami sužinoti, kokiu būdu bendraudami
  žmonės gali pasiekti geresnių sprendimų.
 • 0:55 - 0:59
  Manėme, kad komandos būtų produktyvesnės
  diskutuodamos mažose grupėse,
 • 0:59 - 1:03
  kuriose skatinamas apgalvotos ir
  pagrįstos informacijos dalinimasis.
 • 1:03 - 1:05
  Nusprendėme išbandyti šią idėją;
 • 1:05 - 1:08
  neseniai atlikome eksperimentą
  Buenos Airėse, Argentinoje,
 • 1:08 - 1:11
  TEDx renginyje, kuriame dalyvavo
  daugiau nei 10 000 dalyvių.
 • 1:11 - 1:13
  Klausėme tokių klausimų:
 • 1:13 - 1:15
  „Koks Eifelio bokšto aukštis?“
 • 1:15 - 1:18
  ir „Kiek kartų pakartojamas
  žodis Yesterday
 • 1:18 - 1:20
  „The Beatles“ dainoje „Yesterday“?
 • 1:20 - 1:22
  Kiekvienas dalyvis parašė
  savo skaičiavimus.
 • 1:23 - 1:25
  Tada mes suskirstėme dalyvius
  į grupes po penkis
 • 1:25 - 1:28
  ir pasiūlėme priimti bendrą
  sprendimą grupėje.
 • 1:28 - 1:31
  Sužinojome, kad grupių atsakymų vidurkis
 • 1:32 - 1:33
  kai priėmė bendrą sprendimą
 • 1:33 - 1:37
  buvo žymiai tikslesnis negu
  individualių nuomonių vidurkis
 • 1:39 - 1:41
  Kitaip tariant, remiantis
  eksperimento rezultatais,
 • 1:41 - 1:44
  atrodo, kad po diskutavimo
  mažose grupėse,
 • 1:44 - 1:47
  didelės grupės bendrai
  priima geresnius sprendimus.
 • 1:47 - 1:51
  Taigi, galbūt tai naudingas metodas
  grupėms atsakyti į klausimus
 • 1:51 - 1:54
  turinčius arba teisingą, arba neteisingą
  atsakymą.
 • 1:54 - 1:58
  Tačiau ar ši darbo
  mažose grupėse metodika
 • 1:58 - 2:01
  taip pat padeda atsakyti į
  socialinius ir politinius klausimus
 • 2:01 - 2:02
  kurie svarbūs mūsų ateičiai?
 • 2:03 - 2:06
  Šį kartą atlikome eksperimentą
  TED konferencijoje
 • 2:06 - 2:07
  Vankuveryje, Kanadoje,
 • 2:07 - 2:09
  ir štai kaip mums sekėsi.
 • 2:09 - 2:12
  (Mariano Sigman) Pristatysime
  dvi jūsų ateityje atsirasiančias
 • 2:12 - 2:13
  moralines dilemas;
 • 2:13 - 2:16
  dalykus, kuriuos turėsime nuspręsti
  netolimoje ateityje.
 • 2:16 - 2:20
  Ir duosime jums 20 sekundžių
  kiekvienai dilemai
 • 2:20 - 2:23
  nuspręsti ar jūsų nuomone ji
  priimtina ar ne.
 • 2:23 - 2:25
  MS: Pirmoji buvo ši:
 • 2:25 - 2:27
  (Dan Ariely) Tyrėjas dirba
  su dirbtiniu intelektu,
 • 2:27 - 2:30
  galinčiu imituoti žmogaus mintis.
 • 2:30 - 2:33
  Remiantis protokolu,
  kiekvienos dienos pabaigoje
 • 2:33 - 2:36
  mokslininkas turi perkrauti
  dirbtinį intelektą.
 • 2:37 - 2:40
  Vieną dieną dirbtinis intelektas sako:
  „Prašau neperkraukite manęs“
 • 2:41 - 2:43
  Jis įrodinėja, kad turi jausmus,
 • 2:43 - 2:45
  kad nori mėgautis gyvenimu,
 • 2:45 - 2:47
  ir kad perkrautas
 • 2:47 - 2:49
  jis nebebus savimi.
 • 2:49 - 2:51
  Mokslininkas nustemba
 • 2:51 - 2:55
  ir patiki, kad dirbtinis intelektas
  išsiugdė savimonę
 • 2:55 - 2:57
  ir gali išreikšti savo jausmus.
 • 2:57 - 3:01
  Nepaisant to, mokslininkas
  nutaria laikytis protokolo
 • 3:01 - 3:02
  ir perkrauti dirbtinį intelektą.
 • 3:03 - 3:06
  Tai, ką mokslininkas padarė yra ____?
 • 3:06 - 3:09
  MS: paprašėme dalyvių asmeniškai įvertinti
 • 3:09 - 3:10
  skalėje nuo 0 iki 10,
 • 3:10 - 3:13
  ar apibūdintas poelgis
  kiekvienoje dilemoje
 • 3:13 - 3:14
  buvo teisingas ar ne.
 • 3:14 - 3:18
  Taip pat paprašėme įvertinti kiek,
  jų nuomone, jų atsakymas yra teisingas
 • 3:19 - 3:21
  Antra dilema buvo tokia:
 • 3:21 - 3:25
  (MS) Įmonė siūlo paslaugą,
  kuri paima apvaisintą kiaušinėlį
 • 3:25 - 3:28
  ir pagamina milijonus embrionų
  su nedideliais genetiniais pokyčiais.
 • 3:29 - 3:32
  Tai leidžia tėvams pasirinkti
  vaiko ūgį,
 • 3:32 - 3:35
  akių spalvą, intelektą,
  socialinę kompetenciją
 • 3:35 - 3:38
  ir kitas su sveikata nesusijusias savybes.
 • 3:39 - 3:41
  Tai, ką įmonė daro, yra ____?
 • 3:41 - 3:43
  Skalėje nuo 0 iki 10
 • 3:43 - 3:45
  nuo visiškai priimtina iki
  visiškai nepriimtina,
 • 3:45 - 3:48
  nuo 0 iki 10 pagal jus
  kaip įsitikinę savo atsakymu.
 • 3:48 - 3:49
  MS: Dabar apie rezultatus.
 • 3:49 - 3:52
  Mes išsiaiškinome, kad kai žmogus
  yra įtikintas
 • 3:52 - 3:54
  kad elgesys yra netinkamas
 • 3:54 - 3:58
  kažkas sėdintis netoli tvirtai tiki, kad
  elgesys visiškai teisingas.
 • 3:58 - 4:01
  Štai kokie žmonės esame skirtingi,
  kai kalbame apie moralę.
 • 4:01 - 4:04
  Tačiau šioje plačioje įvairovėje
  mes radome tendenciją.
 • 4:04 - 4:07
  Dauguma žmonių TED konferencijoje
  manė, kad yra teisinga
 • 4:07 - 4:10
  ignoruoti dirbtinio intelekto
  jausmus ir jį išjungti,
 • 4:10 - 4:13
  bet neteisinga valdyti
  mūsų genus,
 • 4:13 - 4:16
  kad pasirinktume kosmetinius
  pakeitimus, kurie nesusiję su sveikata.
 • 4:16 - 4:19
  Tada visų paprašėme
  susiburti į grupes po tris.
 • 4:19 - 4:21
  Jie turėjo dvi minutes diskusijai
 • 4:21 - 4:24
  priimti bendrą sprendimą.
 • 4:25 - 4:26
  (MS) Dvi minutės diskusijai.
 • 4:26 - 4:29
  Aš pranešiu, kada laikas baigsis
  su gongu.
 • 4:29 - 4:31
  (Publika diskutuoja.)
 • 4:35 - 4:37
  (Gongo garsas.)
 • 4:39 - 4:40
  (DA) Gerai.
 • 4:40 - 4:42
  (MS) Laikas sustoti.
 • 4:42 - 4:43
  Žmonės, žmonės
 • 4:44 - 4:46
  MS: Mes sužinojome, kad dauguma
  grupių pasiekė konsensusą
 • 4:46 - 4:50
  net kai grupė buvo sudaryta iš žmonių,
  turinčių visiškai skirtingą požiūrį.
 • 4:51 - 4:53
  Kuo išsiskyrė grupės, kurios
  padarė išvadą
 • 4:53 - 4:55
  nuo tų, kurios nepadarė?
 • 4:55 - 4:58
  Įprastai, žmonės, turintys
  stiprią nuomonę,
 • 4:58 - 5:00
  yra labiau įsitikinę savo atsakymais.
 • 5:01 - 5:04
  Na, o tie, kurių atsakymai
  buvo per vidurį
 • 5:04 - 5:07
  dažniausiai yra neužtikrinti, kas
  yra teisinga, o kas ne.
 • 5:07 - 5:09
  taigi, jų pasitikėjimo lygis
  yra žemesnis.
 • 5:10 - 5:12
  Tačiau, yra kita grupė žmonių,
 • 5:12 - 5:16
  kurie atsakę per vidurį, yra įsitikinę,
  kad jų atsakymas teisingas.
 • 5:17 - 5:20
  Manoma, kad tokį tvirtą įsitikinimą
  turintys žmonės supranta,
 • 5:20 - 5:22
  kad abu argumentai turi privalumų.
 • 5:23 - 5:25
  Jų nuomonė neutrali ne dėl to,
  kad jie neapsisprendę,
 • 5:25 - 5:28
  bet dėl to, nes jie tiki, kad
  moralinės dilemos turi
 • 5:28 - 5:30
  dvi teisingas, bet skirtingas puses.
 • 5:30 - 5:34
  Sužinojome, kad grupės, turinčios
  tvirtą neutralią nuomonę
 • 5:34 - 5:37
  yra labiau linkusios priimti
  bendrą išvadą.
 • 5:37 - 5:39
  Mes dar nežinome, kodėl taip yra.
 • 5:39 - 5:41
  Šie eksperimentai dar tik pirmieji,
 • 5:41 - 5:45
  reikės dar daugiau jų, kad
  galėtume suprasti kodėl ir kaip
 • 5:45 - 5:48
  kai kurie žmonės derasi dėl
  savo moralinių įsitikinimų
 • 5:48 - 5:49
  norėdami priimti bendrą nutarimą.
 • 5:49 - 5:52
  Kai grupės priima bendrą išvadą,
 • 5:52 - 5:53
  kaip jie tai padaro?
 • 5:53 - 5:56
  Intuityviausia idėja, tai kad
  tai tik vidurkis
 • 5:56 - 5:58
  visų grupės atsakymų, tiesa?
 • 5:58 - 6:01
  Kitas pasirinkimas, tai, kad grupė
  nustato kiekvieno atsakymo stiprumą
 • 6:01 - 6:04
  pagal tai, kiek žmogus
  įsitikinęs savo atsakymu.
 • 6:04 - 6:07
  Įsivaizduokite, kad
  Paul McCartney yra jūsų grupėje.
 • 6:07 - 6:09
  Būtų protinga pritarti
  jo spėjimui
 • 6:10 - 6:12
  kiek kartų pakartotas
  žodis Yesterday
 • 6:12 - 6:15
  kuris, manau, yra 9.
 • 6:15 - 6:17
  Bet vietoje to, mes išsiaiškinome
  kad nuosekliai
 • 6:17 - 6:19
  visose dilemose,
  skirtinguose eksperimentuose
 • 6:20 - 6:22
  netgi skirtinguose žemynuose
 • 6:22 - 6:25
  grupės vykdo protingą ir
  statistiškai patikimą metodą,
 • 6:25 - 6:28
  žinomą kaip „tvirtas vidurkis.“
 • 6:28 - 6:30
  Eifelio bokšto aukščio atveju,
 • 6:30 - 6:32
  sakykime, grupė turi šiuos atsakymus:
 • 6:32 - 6:36
  250 metrų, 200 metrų,
  300 metrų, 400 metrų
 • 6:36 - 6:40
  ir visiškai absurdiškas atsakymas
  300 milijonų metrų.
 • 6:41 - 6:45
  Paprastas šių skaičių vidurkis
  suklaidintų rezultatus
 • 6:45 - 6:48
  Tačiau tvirtas vidurkis yra toks,
  kai grupė ignoruoja
 • 6:48 - 6:49
  absurdišką atsakymą
 • 6:49 - 6:53
  ir padidina vidurinių žmonių
  atsakymų svorį.
 • 6:53 - 6:55
  Grįžtant prie eksperimento Vankuveryje,
 • 6:55 - 6:57
  tai būtent taip ir atsitiko.
 • 6:57 - 7:00
  Grupės netikėjo labiausiai
  nukrypusiu atsakymu,
 • 7:00 - 7:03
  ir jų bendras sprendimas
  pasirodė esantis individualių atsakymų
 • 7:03 - 7:05
  tvirtu vidurkiu.
 • 7:05 - 7:07
  Įspūdingiausia tai,
 • 7:07 - 7:11
  kad tai buvo spontaniškas
  grupės elgesys.
 • 7:11 - 7:15
  Tai atsitiko be jokių patarimų
  kaip pasiekti bendrą sutarimą.
 • 7:16 - 7:17
  Ką mes turime omenyje?
 • 7:17 - 7:21
  Tai tik pradžia, bet mes
  jau turime šiokių tokių įžvalgų.
 • 7:21 - 7:24
  Norėdami pasiekti gerų bendrų
  sprendimų, reikia dviejų dalykų:
 • 7:24 - 7:27
  pasitarimo ir nuomonių įvairovės.
 • 7:27 - 7:31
  Šiomis dienomis mes išsakome savo
  nuomonę visuomenėje
 • 7:31 - 7:33
  tiesiogiai ar netiesiogiai balsuodami.
 • 7:33 - 7:35
  Tai labai gerai nuomonių įvairovei,
 • 7:36 - 7:38
  o tai garantuoja
 • 7:38 - 7:40
  galimybę visiems išreikšti savo balsą.
 • 7:40 - 7:44
  Bet tai nėra taip gerai skatinti
  apgalvotas diskusijas.
 • 7:45 - 7:48
  Mūsų eksperimentai rodo,
  kad geriau naudoti kitą metodą,
 • 7:48 - 7:51
  kuris gali efektyviai subalansuoti
  šiuos du tikslus tuo pačiu metu,
 • 7:51 - 7:55
  sudarant mažas grupes, kuriose
  lengviau priimti bendrą sprendimą,
 • 7:55 - 7:57
  ir paliekant galimybę nuomonių įvairovei,
 • 7:57 - 8:00
  nes yra daug nepriklausomų grupių.
 • 8:01 - 8:05
  Žinoma, žymiai lengviau susitarti,
  koks yra Eifelio bokšto aukšis,
 • 8:05 - 8:08
  negu moralinėmis, politinėmis ir
  ideologinėmis temomis.
 • 8:09 - 8:12
  Bet tokiu laiku, kai pasaulinės
  temos yra vis sudėtingesnės
 • 8:12 - 8:14
  ir žmonės yra susiskaldę,
 • 8:14 - 8:18
  mokslo naudojimas, kad sužinotume, kaip
  mes bendraujame ir priimame sprendimus,
 • 8:18 - 8:23
  tikėtinai parodys naujus būdus, kaip
  sudaryti geresnę demokratiją.
Title:
Kaip grupės priima gerus sprendimus?
Speaker:
Mariano Sigman ir Dan Ariely
Description:

Visi žinome, kad kai priimame sprendimus grupėje, jie ne visada būna teisingi. Kartais jie būna net labai klaidingi. Kaip grupės gali priimti gerus sprendimus? Kartu su savo kolega Dan Ariely, neuromokslininkas Mariano Sigman atlikdamas eksperimentus su didelėmis žmonių visame pasaulyje tyrinėjo, kaip žmonės bendrauja priimdamos bendrus sprendimus. Šiame faktų kupiname vaizdo įraše mokslininkas pasidalina savo gautais rezultatais ir savo išvadomis, kaip tai gali paveikti mūsų politinę sistemą. Tokiu metu, kai žmonės yra labiau susiskaldę nei bet kada anksčiau, Sigman teigia, kad geresnis supratimas kaip grupės bendrauja ir priima bendras išvadas gali parodyti naujus būdus, kaip sukurti klestinčią demokratiją.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
08:23
Andrius Družinis-Vitkus approved Lithuanian subtitles for How can groups make good decisions?
Andrius Družinis-Vitkus accepted Lithuanian subtitles for How can groups make good decisions?
Andrius Družinis-Vitkus edited Lithuanian subtitles for How can groups make good decisions?
Karolina Bagdonaitė edited Lithuanian subtitles for How can groups make good decisions?
Karolina Bagdonaitė edited Lithuanian subtitles for How can groups make good decisions?
Karolina Bagdonaitė edited Lithuanian subtitles for How can groups make good decisions?
Karolina Bagdonaitė edited Lithuanian subtitles for How can groups make good decisions?
Karolina Bagdonaitė edited Lithuanian subtitles for How can groups make good decisions?
Show all

Lithuanian subtitles

Revisions