Hungarian subtitles

← A csoportok jobb döntéshozatala

Get Embed Code
43 Languages

Showing Revision 12 created 12/15/2017 by Csaba Lóki.

 1. Társadalomban élünk,
 2. közös döntéseket kell hoznunk
  a jövőnket illetően.
 3. Mindannyian tudjuk,
  hogy a csoportban hozott döntéseink
 4. nem mindig sülnek el jól.
 5. Időnként teljesen balul ütnek ki.
 6. Hogyan hozhatnak tehát
  a csoportok jó döntést?
 7. Kutatások szerint a független gondolkodás
  erősíti a kollektív bölcsességet.

 8. Ezért a környezeti hatás, a nyilvánosság
  és a közösségi média
 9. lerombolhatja a közgondolkodást,
 10. vagy néha még egyszerű beszélgetések is
  befolyásolhatják.
 11. Másrészt viszont a beszélgetés
  a tudáscsere eszköze,
 12. a csoporttagok jobbá tehetik egymást,
 13. sőt, új ötleteik is támadhatnak.
 14. Mindez szép és jó.
 15. Akkor tehát a beszélgetés segíti
  vagy gátolja a kollektív döntéshozatalt?
 16. Munkatársammal, Dan Arielyval
 17. a világ több pontján elkezdtünk
  egy új kutatást,
 18. melynek során azt mérjük,
 19. hogyan hatnak egymásra a csoportok
  a jobb döntéshozatal érdekében.
 20. Úgy véltük, a kollektív bölcsességnek jó,
  ha kis csoportokban vitáznak,
 21. mert ez megfontoltabb és ésszerűbb
  információcserét tesz lehetővé.
 22. Elképzelésünk alátámasztására

 23. több mint 10 000 résztvevő bevonásával
  kísérletet végeztünk
 24. egy TEDx konferencián
  Buenos Airesben, Argentínában.
 25. Efféle kérdéseket tettünk fel:
 26. "Milyen magas az Eiffel-torony?"
 27. Vagy: "Hányszor fordul elő
  a tegnap szó a Beatles
 28. Tegnap című számában?"
 29. Minden résztvevő leírta saját becslését.
 30. Aztán ötös csoportokba
  osztottuk az embereket,
 31. és egységes válasz kialakítására
  kértük fel őket.
 32. Az eredmények azt mutatták,
  hogy a csoportválaszok átlagosan
 33. sokkal pontosabbak lettek
 34. az egyezkedés után,
  mint az egyéni becslések voltak
 35. a megvitatás előtt.
 36. A kísérlet tehát alátámasztja,
 37. hogy a csoportok összességében
  jobb ítéletet hoznak együtt
 38. a kiscsoportos megbeszélések után.
 39. Ez tehát segítő módszert jelenthet
  a tömegek problémamegoldásánál

 40. egyszerű jó vagy rossz válaszok
  megadásánál.
 41. De vajon a kis csoportos viták
  eredményeinek összesítése
 42. arra is alkalmas-e,
  hogy a jövőnk számára kulcsfontosságú
 43. társadalmi-politikai témákban döntsünk?
 44. Ezúttal egy TED konferencián
  Vancouverben, Kanadában
 45. folytattunk kísérletet,
 46. íme, a kísérlet menete.
 47. (Film) MS: Jövőbeli énjük
  két erkölcsi dilemmáját

 48. ismertetjük önökkel,
 49. lehet, hogy már a közeljövőben
  döntenünk kell róluk.
 50. Húsz-húsz másodperc alatt kell
  dönteniük arról,
 51. hogy elfogadhatónak ítélik vagy sem.
 52. Az első dilemma:

 53. (Film) Dan Ariely: Egy kutató olyan
  Mesterséges Intelligenciát fejleszt,

 54. mely képes emberi
  gondolatok leutánzására.
 55. A protokoll szerint a kutatónak
  minden nap végén
 56. újra kell indítania az MI-t.
 57. Egy nap az MI így szól:
  "Kérem, ne indítson újra!"
 58. Azzal érvel, hogy érzelmei vannak,
 59. és szeretné élvezni az életet,
 60. márpedig újraindítás után
 61. nem lehet többé önmaga.
 62. A kutató elképed,
 63. és azt hiszi, hogy az MI öntudatra ébredt,
 64. és képes kifejezni az érzéseit.
 65. Mindazonáltal úgy dönt,
  hogy a protokollt követve
 66. újraindítja őt.
 67. Amit a kutató tett, az ön szerint ____?
 68. MS: Azt is kértük,
  hogy 0-10-es skálán írják le

 69. egyéni ítéletüket arról,
 70. hogy a leírt cselekvés mindkét dilemmában
 71. helyes-e vagy helytelen.
 72. Azt is kértük tőlük, hogy értékeljék:
  mennyire biztosak a válaszukban.
 73. A második dilemma ez volt:
 74. Egy szolgáltató cég kínálatában
  megtermékenyített petesejtek szerepelnek,

 75. és embriók millióit kínálják
  csekély genetikai eltérésekkel.
 76. Így a szülők megválaszthatják
  gyermekük magasságát,
 77. szeme színét, intelligenciáját,
  szociális kompetenciáját,
 78. és más, egészségi állapottól
  független tulajdonságait.
 79. Amit a cég tesz, az ön szerint ____?
 80. Szintén 0-10-es skálán,
 81. a "teljesen elfogadható"
  és a "teljesen elfogadhatatlan" között,
 82. 0-10-es skálán, egyéni
  magabiztosság szerint.
 83. MS: Nézzük az eredményeket.

 84. Ismét azt tapasztaltuk,
  hogy van, akinek meggyőződése,
 85. hogy a viselkedés teljesen rossz,
 86. másvalaki a közelében szilárdan hiszi,
  hogy teljesen helyes.
 87. Ennyire eltér a gondolkodásunk,
  amikor erkölcsi kérdésekről van szó.
 88. A nagy szóráson belül viszont
  felfigyeltünk egy trendre.
 89. A TED-közönség nagy része szerint
  elfogadható, hogy a kutató
 90. figyelmen kívül hagyja az MI érzéseit,
  és kikapcsolja,
 91. azt pedig helyteleníti,
  hogy a génjeinkkel játsszanak
 92. azért, hogy lényegtelen kozmetikai
  változások közt válogathassunk.
 93. Aztán azt kértük tőlük,
  hogy rendeződjenek hármas csoportokba.
 94. Két percet kaptak a megvitatásra,
 95. ez alatt konszenzusra kellett jutniuk.
 96. (Film) MS: Két perc a megvitatásra.

 97. Gongütés fogja jelezni az idő végét.
 98. (A közönség megvitatja)

 99. (Gongütés)

 100. (DA) Rendben.

 101. (MS) Az idő lejárt.

 102. Emberek, emberek –
 103. MS: Sok csoport megegyezésre jutott,

 104. még akkor is, ha teljesen eltérő
  vélemények is voltak köztük.
 105. Miben különböztek azoktól a csoportoktól,
 106. ahol nem született egyesség?
 107. A szélsőséges vélemények
  képviselői jellemzően
 108. magabiztosabbak a válaszaikban.
 109. Akik viszont az átlaghoz közelebb állnak,
 110. gyakran bizonytalanok
  a jó vagy rossz megítélésében,
 111. magabiztossági szintjük alacsonyabb.
 112. Vannak viszont olyan csoportok,

 113. akik magabiztosan képviselik
  az átlagos véleményt.
 114. Úgy gondoljuk, az átlagvélemény
  magabiztos képviselői azok,
 115. akik mindkét érvelést
  el tudják fogadni.
 116. Nem azért "szürkék",
  mert bizonytalanok,
 117. hanem mert úgy hiszik:
  az erkölcsi dilemma két érvényes,
 118. ellentétes érveléssel áll szemben.
 119. És rájöttünk, hogy azok a csoportok,
  ahol sok a magabiztos "szürke",
 120. könnyebben jutnak megegyezésre.
 121. Még nem tudjuk ennek a pontos okát.
 122. Még a kísérletek elején járunk,
 123. és sok mindent kell még megtudnunk arról,
  miért és hogyan döntenek egyesek úgy,
 124. hogy erkölcsi tartásukat félretéve
 125. kompromisszumot kötnek.
 126. És hogyan történik a csoportban

 127. a kiegyezés folyamata?
 128. Kézenfekvőnek tűnik, hogy pusztán csak
 129. a csoport összes válaszának
  átlagáról van szó, igaz?
 130. Más lehetőség szerint azok a szavazatok
  súlyosabbak a csoportban,
 131. amiket egy-egy csoporttag
  magabiztosan fejez ki.
 132. Képzeljük el, hogy Paul McCartney
  az egyik csoporttag.
 133. Bölcs döntés lenne tőle elfogadni,
 134. hogy hányszor ismétli a "tegnap" szót
  a Beatles-számban,
 135. egyébként szerintem kilencszer.
 136. Ehelyett azonban azt látjuk,
  hogy következetesen
 137. minden dilemmában,
  más-más kísérletekben –
 138. sőt: más-más földrészeken –
 139. a csoportok egy okos
  és statisztikailag megbízható
 140. eredményre jutnak, ez a "robusztus átlag".
 141. Az egyik csoport válaszai, mondjuk,

 142. az Eiffel-torony magassága esetében:
 143. 250 méter, 200 méter, 300 méter, 400
 144. és egy teljesen abszurd válasz szerint
  300 millió méter.
 145. Ha ezeknek az átlagát vennénk,
  igencsak hibás eredmény születne.
 146. De a robusztus átlag esetében
  teljesen figyelmen kívül hagyják
 147. ezt az abszurd választ,
 148. mert nagyobb jelentőséget
  tulajdonítanak az átlag-szavazatoknak.
 149. Nézzük újra a vancouveri kísérletet,
 150. itt pontosan ez történt.
 151. A csoportok nem foglalkoztak a túlzókkal,
 152. hanem az egyéni válaszok
  robusztus átlaga szerint
 153. jutottak egyességre.
 154. Ami igazán figyelemre méltó,
 155. hogy ez spontán viselkedés volt
  a csoport részéről.
 156. Semmilyen tippet nem kaptak arra,
  hogy hogyan jussanak konszenzusra.
 157. Merre menjünk tovább?

 158. Ez csak a kezdet, de máris
  akad néhány meglátásunk.
 159. A jó kollektív döntéseknek
  két alapfeltétele van:
 160. a mérlegelés és a véleménykülönbségek.
 161. A legtöbb társadalomban manapság
  közvetlen vagy közvetett szavazás útján
 162. fejezhetjük ki véleményünket.
 163. Ez jó a sokféle véleményhez,
 164. és nagy erénye, hogy biztosítja:
 165. mindenki hallathassa a hangját.
 166. Arra viszont nem jó,
  hogy értelmes vitákra sarkalljon.
 167. Kísérleteink más módszert sugallnak,
 168. ami hatékonyan egyensúlyba
  hozhatja ezeket egyszerre,
 169. egyetlen döntés felé haladó
  kis csoportok alakításával,
 170. amik közben megőrzik
  az eltérő véleményeket is,
 171. mivel sok független csoport
  létezik egyszerre.
 172. Persze könnyebb egyességre jutni
  az Eiffel-torony méretéről,

 173. mint erkölcsi, politikai
  és ideológiai témákról.
 174. De amikor a világ problémái
  egyre bonyolultabbak,
 175. az emberek egyre sarkosabbak,
 176. a tudomány segítségével kell megértenünk
  a kapcsolatainkat, döntéshozatalainkat,
 177. hogy így új, érdekes utakat nyithassunk
  a jobb demokrácia felépítésére.